SuperBiz firma Abolicja w ZUS

Abolicja w ZUS

26.02.2013, godz. 00:00
Podwyżka rent i emerytur będzie miała tylko symboliczny charakter
foto: EAST NEWS

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili swój biznes w latach 1999–2009 i nie opłacali składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności, mogą mieć umorzone swoje zadłużenie wobec ZUS. Termin na złożenie wniosku o umorzenie zaległych składek mija 15 stycznia 2015 roku.

Od 15 stycznia obowiązuje ustawa, na mocy której przedsiębiorcom, którzy mają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009, należności zostaną umorzone. Uznano bowiem, że w tym okresie właściciele firm byli wprowadzani w błąd przez urzędników. Wówczas osoby, które z różnych powodów zawieszały swoją działalność gospodarczą, otrzymywały informację zwalniającą ich z płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Ale już w 2009 roku urzędnicy ZUS zmienili interpretację przepisów i naliczali osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą składki wraz z odsetkami karnymi za okres 10 lat, kiedy to ci za pozwoleniem urzędników składek do ZUS (na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy) nie płacili.

Kto może skorzystać

Na mocy najnowszej ustawy abolicyjnej za błędne interpretacje przepisów przez urzędników przedsiębiorcy nie będą ponosić konsekwencji. Ustawa abolicyjna, która weszła w życie 15 stycznia, obejmuje dwie podstawowe grupy.

Pierwsza to osoby, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. prowadziły własną działalność gospodarczą i postanowiły ją zawiesić.
Druga to osoby, które przeszły na pracę nakładczą w celu płacenia niższych składek.

Abolicja obejmuje też osoby prowadzące w tym czasie działalność twórczą lub artystyczną, a także działalności w zakresie wolnego zawodu, albo działające jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Objęci abolicją są również spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Trzeba złożyć wniosek

Aby móc skorzystać z abolicji, wystarczy złożyć właściwy wniosek w ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Formularze są dostępne w punktach ZUS lub na stronie internetowej urzędu. Warunkiem umorzenia należności jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności, niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. lub spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Wady abolicji

Ale ustawa abolicyjna niesie też niekorzystne rezultaty. Umorzenie części składek będzie miało wpływ na wysokość renty i emerytury. Świadczenia niektórych osób zostaną zmniejszone. Jak twierdzi wielu przedsiębiorców, krzywdzący jest też fakt, że ustawa przewiduje umorzenie tylko tych składek, które nie zostały zapłacone. Zatem przedsiębiorcy, którzy w obawie przez komornikiem bądź wpisem hipotecznym na nieruchomości zaciągnęli kredyt na spłatę swojego zadłużenia względem ZUS, nie odzyskają  pieniędzy.


Musisz spełnić te warunki:
- nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu, z wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. lub
- spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty


NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności
- odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu
- składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne
- opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu

autor: Agnieszka Grotek zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: