SuperBiz firma Agent ubezpieczeniowy. Jeden z naszych 45 pomysłów na biznes

Agent ubezpieczeniowy. Jeden z naszych 45 pomysłów na biznes

02.10.2016, godz. 10:00
45 nowych pomysłów na biznes - okładka
foto: Super Express

Ubezpieczenia samochodów, domów czy też na życie - większość z nas posiada jakąś polisę. Przeważnie udajemy się po nią do agenta ubezpieczeniowego. Osoba wykonująca ten zawód zwykle działa jako przedsiębiorca współpracujący z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Zawód agenta ubezpieczeniowego i zasady jego funkcjonowania określa Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 Nr 124 poz.1154 ). Zgodnie z nią, agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wpisu dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe, które będziesz reprezentować. Koszt 110 zł).
Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, trzeba spełnić kilka podstawowych ustawowych wymagań:
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo,
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
- odbyć szkolenie organizowane przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe i zdać egzamin końcowy.

Warto podkreślić, że egzamin uprawniający do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego, może być przeprowadzony wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń. Dlatego też należy liczyć się z tym, że trzeba będzie udzielić odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań.

Obowiązkowe ubezpieczenie
Indywidualnie działający na rynku agent ubezpieczeniowy musi sam posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powód? Zgodnie z przepisami agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
Choć formalności jest sporo, warto podjąć się takiego wyzwania. Jak zacząć praktyczne już działanie na rynku? Na początek najlepiej rozpocząć współpracę z dużym towarzystwem ubezpieczeniowym, z którym podpiszesz umowę agencyjną i które zarejestruje cię w KNF. Z czasem przyjdzie czas na rozwinięcie skrzydeł i poszerzenie palety firm do współpracy.

Siedziba firmy
Samodzielny agent ubezpieczeniowy na początku działalności nie potrzebuje biura, bo w razie potrzeby będzie mógł skorzystać z placówki danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatem z powodzeniem może zarejestrować firmę w domu, przeznaczając na swoją zawodową działalność jeden pokój. Wraz z rozwojem firmy niezbędne będzie nawet malutkie biuro.

Dobra reklama
Podstawą działalności większości firm jest reklama i promocja. Towarzystwa ubezpieczeniowe same dbają o skuteczną reklamę i i akcje promocyjne o zasięgu regionalnym czy ogólnopolskim. Indywidualny agent ubezpieczeniowy tak dużych możliwości nie ma. Może natomiast liczyć na wsparcie gigantów. Pierwszy krok to zamieszczenie na samochodzie znaku graficznego firmy ubezpieczeniowej, którą reprezentuje. Drugi – wstawienie w oknie tablic informacyjnych z danymi kontaktowymi. Za zgodą zarządcy nieruchomości można też na ścianie budynku bloku (np. przy drzwiach wejściowych do twojej klatki) powiesić niewielką tabliczkę adresowo-kontaktową.

Praca po godzinach
Praca w charakterze agenta ubezpieczeniowego może być doskonałym, intratnym zajęciem dodatkowym. Współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym mogą podjąć zarówno osoby, które mają normowany czas pracy, jak i te, które za plan dnia odpowiadają sami. To dobry sposób na dorobienie paru groszy. Takie zajęcie powinny rozważyć np. mamy na urlopie wychowawczym czy pełni sił seniorzy. W tej branży szczególnie sprawdzają się emerytowani urzędnicy, księgowe czy nauczyciele, którzy mają zdolności interpersonalne, są odpowiedzialni, wzbudzają zaufanie i nie mają trudności z wypełnianiem formularzy.

Ile można zarobić
Jak mówi się w branży, dobry agent ubezpieczeniowy może zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jednak w rzeczywistości średnie zarobki osoby prężnie działającej w średniej wielkości mieście mogą oscylować w granicach 4-5 tys. zł na rękę. Wszystko zależy od tego, ilu klientów znajdziesz i na jakie produkty się zdecydują. Agent utrzymuje się głównie z prowizji od kwot wydanych przez klienta. Prowizje przy ubezpieczeniach na życie mogą sięgać nawet 40 – 50 proc. danej sumy, pozostałe, np. nnw, komunikacyjne, mogą być niższe o oscylować w granicach 15-25 proc.

RAMKI:
Koszty inwestycyjne:
Zakup sprzętu biurowego (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, aparat fotograficzny): ok. 4 tys. zł
Urządzenie biura w domu: 1 tys. zł
Samochód osobowy (używany, zadbany): 5 tys. zł
SUMA: 10 tys. zł

Koszty miesięczne:
eksploatacja samochodu – 500 zł
rachunki telefoniczne – 100 zł
materiały biurowe – 50 zł
SUMA: 650 zł

PRZYCHODY miesięczne (przed opodatkowaniem):
Jeśli założymy, że w ciągu 30 dni agent ubezpieczeniowy podpisze: 20 umów ubezpieczenia na życie z prowizją 150 zł, 10 umów ubezpieczeniowych samochodów z prowizją 100 zł, 5 umów ubezpieczeniowych na mieszkania (np. od zalania, czy pożaru) z prowizją 300 zł.
SUMA: 5,5 tys. zł

DOCHÓD (przed opodatkowaniem): 4 850 zł

O tym w jaki sposób rozkręcić biznes przeczytasz w książce "45 nowych pomysłów na biznes". To już druga część naszego poradnika dla wszystkich, którzy marzą o własnej firmie oraz dla tych, którzy interesują się gospodarką, rynkiem pracy i small biznesem. Książka dostępna jest w kioskach na terenie całego kraju w cenie 14,99 zł

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: