SuperBiz firma Dlaczego utrzymanie płynności finansowej jest tak istotne dla twojego przedsiębiorstwa?

Dlaczego utrzymanie płynności finansowej jest tak istotne dla twojego przedsiębiorstwa?

06.07.2011, godz. 02:00
pieniądze
foto:

- Kwestia płynności finansowej to obok pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej jeden z najważniejszych problemów, przed jakim stają obecnie przedsiębiorcy. Problem ten dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce, ale szczególnego znaczenia nabiera w przypadku firm z sektora MŚP, które nie dysponując znaczącym zapleczem finansowym, są w największym stopniu narażone na utratę płynności finansowej.

Kryterium płynności finansowej jest jednym z podstawowych obszarów oceny działalności przedsiębiorstwa: niska płynność lub brak płynności świadczy o utracie albo wysokim prawdopodobieństwie utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Ryzyko wynikające z takiej sytuacji obciąża kontrahentów przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie może prowadzić do jego upadłości.

Żeby zbadać płynność finansową w firmie, należy określić powiązania i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami majątku obrotowego firmy a jej zobowiązaniami krótkoterminowymi. W skład majątku obrotowego wchodzą: zapasy, należności, środki pieniężne, a więc te aktywa firmy, które charakteryzują się największą płynnością, czyli są najłatwiej zbywalne. Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania bieżące) to zobowiązania, których płatność przypada najpóźniej w ciągu 12 najbliższych miesięcy. Dotyczy to głównie zobowiązań wobec dostawców, ale także spłaty kredytów krótkoterminowych oraz rat kredytu długoterminowego. Zależność między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi wyznacza właśnie poziom płynności przedsiębiorstwa i wpływa na jego wypłacalność.

Kluczowe jest, aby płynność utrzymywać nie tyle na wysokim, co optymalnym poziomie, ponieważ zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania firmy jest nie tylko zbyt niska, ale również zbyt wysoka płynność finansowa.

Alicja Pawluk,

dyrektor ds. rozwoju, FM Bank S.A.

autor: Alicja pawluk zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: