SuperBiz firma Handel walutą to złoty interes

Handel walutą to złoty interes

26.03.2013, godz. 02:00
Handel walutą to złoty interes
foto:

Zgodnie z prawem kantor wymiany walut to działalność gospodarcza regulowana. Wymaga ona wpisu do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez prezesa NBP.

Właścicielem kantoru może zostać każdy, kto nie był skazany prawomocnie wyrokiem za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Trzeba pamiętać również i o tym, że zaświadczenie o niekaralności musi być przedkładane co roku organowi prowadzącemu rejestr (Prezes Narodowego Banku Polskiego).

Zakładanie firmy

Zanim spełnisz te wymagania, musisz założyć własną działalność. Możesz to zrobić w Internecie, rejestrując ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie trzeba załatwić formalności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym swoich pracowników w ZUS (masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności podanej we wniosku CEIDG).

Wytyczne ministra finansów

Zanim zaczniesz szukać odpowiedniego lokum dla swojej działalności, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi kantorów zamieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów do ustawy o prawie dewizowym. Zgodnie z tymi wymaganiami pomieszczenie, w którym znajduje się kantor, powinno spełniać warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności związanych z wymianą walut. Kantor należy wyposażyć w:

1.umieszczoną na zewnątrz w widocznym miejscu nazwę "kantor", ze wskazaniem adresu oraz dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej;

2.tablicę informacyjną

przedstawiającą:

a) wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży,

b) informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych,

c) informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20 tys. euro;

rejestry kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych;

formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych lub odpowiedni program komputerowy umożliwiający ich wydruk;

pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów;

oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży.

W kantorze należy zapewnić ekspozycję bieżących komunikatów NBP zawierających informacje o walutach będących przedmiotem obrotu.

Idealny lokal

Do prowadzenia kantoru wcale nie potrzebujesz dużego lokalu. W tym wypadku ważniejsza jest lokalizacja. Jeśli planujesz otworzyć kantor w mieście odwiedzanym przez turystów, to punkt wymiany walut najlepiej umiejscowić na trasach turystycznych, przy głównych ulicach i oczywiście na dworcach - autobusowym, kolejowym i lotnisku. Warto też rozważyć lokalizację niewielkiego punktu w galerii handlowej. Jeśli zaś chcesz otworzyć kantor w miejscowości przygranicznej, poszukaj miejsca przy trasach szybkiego ruchu i oczywiście w okolicy przejścia granicznego.

Kantor musi być urządzony tak, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i pracownikom, i pieniądzom. Warto więc zamontować przy stanowiskach kasowych kuloodporne szyby i drzwi. Trzeba mieć też profesjonalny sejf (oraz skrytkę w banku). Poziom bezpieczeństwa poprawią również kamery przemysłowe.

Przeszkolony personel

W kantorze musisz zatrudnić profesjonalną kadrę. Czynności związane z obrotem dewizami mogą wykonywać tylko osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Osoba taka powinna także posiadać fachowe przygotowanie, obejmujące ukończenie stosownego kursu z zakresu prawnych i praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności kantorowej. Oprócz tego warto, by pracownik punktu wymiany walut złożył oświadczenie o tym, że zapoznał się z przepisami regulującymi działalność kantorową.

Pracownicy kantorów powinni podwyższać swoje kwalifikacje i poszerzać swoją branżową wiedzę przez udział w programach szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kasjerem w kantorze może być również osoba, która nie ukończyła specjalnego kursu, ale ma udokumentowane świadectwem pracy doświadczenie zdobyte w pracy w banku. Warunkiem jest jednak, aby było to stanowisko pracy związane z obsługą transakcji walutowych i było zajmowane przez co najmniej rok.

Rejestr działalności kantorowej

Jeśli przedsiębiorca ma już działalność gospodarczą oraz przystosowany do prowadzenia kantoru lokal, może wystąpić o wpisanie do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku, przygotuj następujące dane:

nazwa firmy oraz adres siedziby przedsiębiorcy lub adres jego zamieszkania;

numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

numer identyfikacji podatkowej;

adres lokalu, w którym będzie prowadzona działalność kantorowa;

oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę.

Wniosek należy złożyć w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego odpowiednim ze względu na miejsce prowadzenia działalności kantorowej.

Złożenie wniosku wiąże się z opłatą skarbową, która wynosi 1087 zł. Dowód wpłaty należy złożyć wraz z wnioskiem. Wpis do rejestru dokonywany jest w Centrali NBP odpowiednio w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku lub w terminie 7 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku lub oświadczenia.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru NBP przedsiębiorca może rozpocząć działalność. O rozpoczęciu swojej działalności musi w ciągu 7 dni powiadomić NBP.

Walutowy biznes

Samo prowadzenie kantoru wymaga skrupulatności. Każdą transakcję trzeba wpisać w specjalnej ewidencji prowadzonej przez kantor. Wpis musi określać numer transakcji, datę realizacji, jej rodzaj (kupno lub sprzedaż), nazwę wymienianej waluty oraz równowartość w złotych wraz z określeniem jej kursu. Taki spis ma teoretycznie ułatwiać wykrycie osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie fałszywek do obrotu.

Właściciel kantoru zwykle zarabia na różnicach kursowych walut. W przypadku kantoru w atrakcyjnej lokalizacji jest szansa, że większość zysków będzie zależeć od obrotu, a nie od sytuacji na rynkach walutowych.

E-kantor bez nadzoru

Zyski można znacznie zwiększyć, oferując swoje usługi w Internecie. Tu także należy załatwić formalności związane z ochroną danych osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak działa kantor internetowy? Klienci chcący wymienić walutę rejestrują się na stronie internetowej serwisu, podając m.in. numery dwóch kont: złotowego i walutowego. Wybierają kwotę, jaką chcą przewalutować. Następnie pieniądze przelewają na wskazane konto. Na koniec e-kantor przesyła im wybraną walutę na konto.

Warto podkreślić, że szczegółowe przepisy regulujące działalność kantorów dotyczą wyłącznie kantorów stacjonarnych. To oznacza, że tak naprawdę działalności internetowych serwisów walutowych na razie nikt nie nadzoruje.

Jeśli obawiasz się zakładania samodzielnego kantoru od podstaw, możesz rozważyć działalność franczyzową. W takiej sytuacji przyłączysz się do działającej już na rynku i sprawdzonej sieci kantorów. Nie będziesz musiał martwić się o urządzenie lokalu. Franczyzodawca przekaże ci również niezbędną wiedzę do prowadzenia takiego biznesu.

Magdalena Wolak (30 l.), dyrektor ds. Szkoleń w Exchange Group: W tym biznesie można się rozwijać

- Jesteśmy na rynku od kilkunastu lat.Uruchomiliśmy około 60 kantorów. Nie należy zniechęcać się tym, że jest to działalność regulowana, bo sprostanie ustawowym wymaganiom jest możliwe. Aby otworzyć kantor wymiany walut przede wszystkim trzeba być niekaranym, dokładnie znać ustawy i ministerialne rozporządzenia regulujące działalność kantorową i mieć kilka ciekawych pomysłów na wyróżnienie się. My postawiliśmy na dobre lokalizacje w centrach handlowych, nowoczesny wystrój i profesjonalną obsługę klienta. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Nie osiadamy na laurach - nieustannie się rozwijamy. Dostrzegliśmy, że ludzie interesują się złotem dewizowym i postanowiliśmy włączyć do naszej oferty złote sztabki i monety. Nasza firma prowadzi też specjalistyczne szkolenia dla pracowników innych kantorów, kursy te są wymagane przez Narodowy Bank Polski. Działalność kantorowa to pomysł na biznes, w którym można się rozwijać i odnosić sukcesy.

KOSZTY

Inwestycyjne:

półroczny czynsz za lokalok. 24 tys. zł

wyposażenie (komputer, oprogramowanie, zabezpieczenia) ok. 12 tys. zł

Razem:36 tys. zł

miesięczne:

czynsz za lokal ok. 4 tys. zł

pensja dla dwóch pracowników: ok. 7,5 tys. zł

reklamaok. 2 tys. zł

Razem:13,5 tys. zł

autor: Agnieszka Grotek zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: