SuperBiz firma Jak otworzyć szkołę nauki jazdy

Jak otworzyć szkołę nauki jazdy

14.03.2012, godz. 02:00
Otwieramy szkołę nauki jazdy
foto:

Szkołę nauki jazdy może otworzyć praktycznie każdy. Ten biznes to dobry pomysł na zarabianie pieniędzy, szczególnie wtedy, gdy myślisz o pracy na własny rachunek, a wcześniej pracowałeś u kogoś jako instruktor. Jeśli natomiast nie masz doświadczenia na tym rynku, dobrym sposobem na rozpoczęcie działalności może być współpraca z jakąś większą, znaną, działającą od dłuższego czasu szkołą.

Jako właściciel takiej firmy nie musisz sam być instruktorem, wystarczy, że do szkolenia kursantów zatrudnisz co najmniej jedną osobę z uprawnieniami instruktora. Jednak musisz liczyć się z tym, że wtedy już na starcie rosną koszty twego przedsięwzięcia. Warto więc się zastanowić, czy nie opłaca się bardziej pójść samemu na kurs i zdobyć stosowne uprawnienia. Przepisy dokładnie określają, kto może zostać instruktorem nauki jazdy.

Zdobądź ważne uprawnienia

Możesz nim być, jeśli legitymujesz się co najmniej średnim wykształceniem. Poza tym musisz mieć prawo jazdy co najmniej od trzech lat w kategorii, w której zamierzasz szkolić kursantów. Żeby zdobyć uprawnienia instruktora, musisz mieć ukończony kurs kwalifikacyjny, a potem egzamin zdany przed komisją powołaną przez wojewodę oraz postarać się o wpis do ewidencji instruktorów. To nie koniec wymogów - potrzebne jest też odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem. Nie możesz zostać instruktorem, jeśli zostałeś skazany wyrokiem lub orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jak widać, na zdobycie uprawnień musisz poświęcić sporo czasu i oczywiście pieniędzy (koszt ok. 2-3 tys. zł), ale warto się o to pokusić, bo wtedy nie będziesz musiał zatrudniać pracownika i co miesiąc zaoszczędzisz na jego pensji. Natomiast trzeba będzie dodatkowo zatrudnić osobę, która zajmie się wykładami teoretycznymi. Jeśli nie masz stosownych uprawnień, potrzebna ci będzie jeszcze osoba, która poprowadzi szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenie jest obowiązkową częścią kursu na prawo jazdy, a osoba, która może je prowadzić, musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

- wykonywać zawód lekarza lub pielęgniarki,

- posiadać kwalifikacje instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,

- posiadać kwalifikacje ratownika medycznego.

Koniecznie rozeznaj się na rynku

Żeby otworzyć własną szkołę nauki jazdy, musisz mieć odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden samochód przystosowany do nauki jazdy.

Zanim jednak zdecydujesz się na ten biznes, powinieneś przeprowadzić tzw. rozeznanie rynku. Bo choć kandydatów na kierowców nie brakuje, to konkurencja wśród szkół też jest spora. Dlatego warto sprawdzić, jak dużo szkół nauki jazdy działa w twoim regionie i jak sobie radzą.

Pójdź po wpis do rejestru

Szkołę nauki jazdy zakłada się tak jak każdą inną działalność gospodarczą, czyli musisz zarejestrować swoją firmę w urzędzie gminy, zgłosić ją do urzędu skarbowego i statystycznego. Wcześniej warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej nazwy dla swojej szkoły - powinna być dosyć krótka, wpadająca w ucho i chwytliwa marketingowo.

Dodatkowo - ponieważ działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców należy do kategorii tzw. działalności regulowanych - musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W tym celu trzeba się udać do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności i złożyć wniosek (we wniosku powinna być wymieniona oddzielnie każda kategoria prawa jazdy). Jeśli masz zamiar prowadzić swój biznes na terenie różnych powiatów, musisz uzyskać wpis oddzielnie w każdym z powiatowych rejestrów. Wpis dostaniesz automatycznie po złożeniu wniosku i oświadczenia o spełnieniu wymogów formalnych, organizacyjnych i prawnych przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i organizatorów, dotyczących wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów przeznaczonych do szkolenia.

Pamiętaj, że ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić tylko przedsiębiorca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce i którego firma nie jest w stanie likwidacji lub upadłości (w sytuacji gdy szkoła nauki jazdy jest np. rozszerzeniem dotychczas prowadzonej działalności). Przyszły właściciel szkoły nauki jazdy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom.

Znajdź odpowiedni lokal

Najpierw musisz poszukać miejsca, w którym będziesz prowadził swoją szkołę. Żeby uczyć przyszłych kierowców, musisz prowadzić szkolenie zgodnie z określonymi w przepisach prawa wymogami. Przede wszystkim powinieneś dysponować odpowiednim lokalem.

Przepisy dokładnie określają, jaki to powinien być lokal. Nie tylko musisz mieć salę wykładową przystosowaną do nauki, ale także biuro do obsługi kursantów oraz przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń kierowców. Musisz więc mieć salę wykładową, biuro, w którym musisz mieć co najmniej jedną salę o powierzchni nie mniejszej niż 25 mkw., wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. Jeżeli w sali prowadzone jest szkolenie jednocześnie dla więcej niż 20 osób, to powierzchnia tej sali powinna być powiększona o 1 mkw. dla każdej szkolonej osoby powyżej 20. Oprócz tego sala wykładowa musi być ogrzewana i odizolowana od innych pomieszczeń, a kursanci powinni mieć zapewniony dostęp do toalety. Nie musisz mieć własnego lokalu, salę na szkolenia możesz wynająć (żeby zmniejszyć koszty, możesz to zrobić wspólnie z innym ośrodkiem szkolenia kierowców), np. salę lekcyjną w szkole publicznej lub prywatnej. Warto poszukać lokalu w centrum miasta, bo dojazd do szkoły mieszczącej się na obrzeżach może być uciążliwy dla uczestników kursu. Jednak musisz się liczyć z tym, że wynajęcie sali w dobrym punkcie to koszt rzędu nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Zadbaj o pomoce dydaktyczne

Pomieszczenie, w którym będą szkolić się kursanci, musi być odpowiednio wyposażone. Trzeba postarać się o odpowiednią liczbę komputerów, przyda się również telewizor, rzutnik multimedialny czy odtwarzacz DVD. W sali powinna być tablica do pisania oraz makieta lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze. Musi ona również dysponować tablicami poglądowymi z zakresu szkolenia, programami komputerowymi lub filmami wideo prezentującymi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności związane z jego obsługą i kontrolą oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Kursantom musisz także zapewnić inne pomoce naukowe, w tym dostęp do aktualnych tekstów aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów (drukowane i CD).

Poszukaj placu manewrowego

Do praktycznej nauki jazdy niezbędny jest plac do wykonywania manewrów. Powinien być oświetlony, utwardzony (o nawierzchni asfaltowej, betonowej lub kostkowej) i wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy. Przyszli kierowcy muszą mieć możliwość wykonania na nim każdego z zadań egzaminacyjnych (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu). Powierzchnia tego placu zależy od tego, na jaką kategorię prawa jazdy prowadzisz szkolenie - jeżeli jest to kurs na prawo jazdy B, to powierzchnia placu musi wynosić co najmniej 120 mkw., a jeżeli z placu manewrowego korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jedno auto, powierzchnia musi być większa o co najmniej 50 mkw. dla każdego dodatkowego pojazdu.

Kup i przystosuj auto do nauki jazdy

Żeby twoja szkoła nauki jazdy mogła działać, musisz dysponować co najmniej jednym samochodem dopuszczonym do ruchu i przystosowanym do nauki jazdy. Musi on też spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód przeznaczony do nauki jazdy musi być odpowiednio oznakowany - powinien mieć na dachu kwadratową niebieska tablicę z białą literą "L". Na drzwiach po obu stronach auta powinna być też umieszczona informacja o nazwie i adresie ośrodka szkolenia kierowców.

Szkoła nauki jazdy powinna szkolić kursantów na takich samych samochodach, na jakich będzie się odbywał egzamin w ośrodku egzaminacyjnym.

Samochód możesz kupić za gotówkę, na kredyt albo skorzystać z leasingu.

Zadbaj o reklamę i promocję

Żeby twoja szkoła odniosła sukces, musisz już na starcie zadbać o reklamę i promocję. Mogą to być np. ulotki, plakaty rozwieszane w okolicy, banery reklamowe, wizytówki, ale najskuteczniejsza może okazać się reklama w Internecie. Warto stworzyć własną stronę internetową i zadbać o jej dobre pozycjonowanie. Można też skorzystać z oferty reklamy kontekstowej wyszukiwarki Google albo umieścić reklamę na portalach, które często odwiedzają potencjalni klienci. Coraz częściej przyszli kursanci szukają informacji i opinii o szkołach w sieci. Możesz też zamieścić ogłoszenia w lokalnej prasie. Nieoceniona może okazać się tzw. reklama szeptana. Zadowoleni z twojej szkoły kursanci mogą ją zarekomendować swoim znajomym, którzy zamierzają starać się o prawo jazdy. Możesz też pomyśleć o różnego rodzaju promocjach, np. zaproponować rozłożenie opłat za kurs na raty, zaoferować darmowe materiały czy pierwszą lekcję gratis.

Licz koszty

Nie musisz mieć wielkiego kapitału, żeby otworzyć szkołę nauki jazdy. Największym wydatkiem będzie zakup samochodu i przystosowanie go do nauki jazdy. Jednak nie musisz kupować go za gotówkę, zawsze możesz wesprzeć się kredytem lub skorzystać z leasingu (wtedy płacisz tylko raty). Do tego dochodzą koszty bieżącej działalności. Zakładając szkołę, musisz wynająć salę wykładową, opłacić telefony, kupić materiały biurowe. Jeśli sam nie masz uprawnień instruktora, będziesz musiał go zatrudnić, ewentualnie dodatkowo też osobę do prowadzenia zajęć teoretycznych. Potrzebne będą pomoce dydaktyczne - np. materiały, podręczniki, testy. Na reklamę i promocję wydasz co najmniej kilka tysięcy. Do miesięcznych kosztów musisz doliczyć eksploatację auta i paliwo. Trzeba też płacić za korzystanie z placu manewrowego.

Kursant musi czuć się bezpiecznie i spokojnie

Tomasz Zdanowicz (44 l.), właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców "Rekrut" w Białymstoku (woj. podlaskie):

- Przez wiele lat byłem zatrudniony w zakładach mięsnych, ale po urodzeniu się dzieci zdecydowaliśmy z żoną, że to ja przejdę na urlop wychowawczy. Ponad 5 lat zajmowałem się domem. W tym czasie kolega podsunął mi myśl o otwarciu własnej szkoły jazdy. Zapisałem się na kurs i po pół roku uzyskałem uprawnienia. Na początek, aby zdobyć doświadczenie w zupełnie nowym dla mnie zawodzie, zatrudniłem się w jednym z białostockich ośrodków kształcenia kierowców. Wtedy był duży popyt na te usługi, więc bez problemu znalazłem pracę. Po 3 latach założyłem własną działalność. Za oszczędności i pożyczkę z urzędu pracy kupiłem pierwszy samochód, wynająłem salę wykładową i plac manewrowy, zainwestowałem w reklamę... Aby osiągnąć sukces w tej branży, trzeba wykazać się opanowaniem, cierpliwością i umiejętnością przekazywania wiedzy. Trzeba też umieć uspokoić kursanta, aby podczas jazdy miał poczucie bezpieczeństwa i wiedział, że ktoś nad nim czuwa. Dzięki tym cechom znalazłem się w czołówce rankingu białostockich szkół jazdy, których kursanci zdają egzamin na prawo jazdy przy pierwszym podejściu.

KOSZTY

KOSZTY INWESTYCJI:– Zakup 1 samochodu 35 000 zł

– Przystosowanie auta do nauki jazdy 2000 zł

– Kurs instruktorski 3000 zł

– Pomoce dydaktyczne 4000 zł

– Reklama i promocja 5000 złRazem:  49 000 zł

Miesięczne

– Wynajęcie lokalu na zajęcia teoretyczne – (niewielka pracownia komputerowa w szkole)  600 zł

– Opłata za plac manewrowy 800 zł

– Paliwo 4000 zł

– Eksploatacja samochodu (serwis, naprawy) 600 zł

– Reklama 1000 zł

– Umowa o dzieło osoby prowadzącej szkolenie z pierwszej pomocy 800 zł

– ZUS 800 zł

– OC 100 złRazem: 8700 zł

DOCHÓD

PRZYCHODY MIESIĘCZNE

– Przy założeniu, że miesięcznie szkolisz 8 osób, a cena kursu wynosi 1500 zł - 12 000 zł

– Dochód z jazd doszkalających (160 godzin/mies. po 40 zł/godz.) 6400 zł

Razem: 18 400 zł

DOCHÓD PRZED OPODATKOWANIEM 9700 zł

DOCHÓD PO OPODATKOWANIU (podatek liniowy) 7857 zł

autor: TEM Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: