SuperBiz firma Jak zaplanować urlopy?

Jak zaplanować urlopy?

24.04.2012, godz. 06:00
Urlop na morzem
Wypoczynek nad morzem foto:

Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim sezon urlopowy. Warto więc jak najszybciej zaplanować urlopy. Przemyślany grafik dni wolnych pomoże ci zapanować nad organizacją w firmie, rozplanować pracę w okrojonym składzie i rozpisać ewentualne zastępstwa.

>>> Śniadanie z Super Biznesem - WIDEO

Urlop należy się pracownikowi i już. Zgodnie z przepisami w ciągu roku ma on wykorzystać całą przysługującą mu pulę. Jeśli nie uda mu się to, ewentualne zaległości powinien wykorzystać do 30 września następnego roku. W innym wypadku pracodawca popełnia wykroczenie wobec praw pracownika.

Najczęściej pracownicy wnioskują o wolne w okolicach długich weekendów, świąt, wakacji i ferii. Przed nami długi weekend majowy, który składania do brania urlopów i święto Bożego Ciała. Zaraz potem ruszają wakacje. Warto więc już teraz zaplanować urlopy pracownicze i zorganizować działanie firmy. Obowiązku takiego nie ma, o ile na terenie zakładu pracy nie działają związku zawodowe. Jeśli takie są, pracodawca tylko za ich zgodą może odstąpić od tworzenia urlopowej rozpiski. Warto jednak taki plan wprowadzić. Dlaczego? Znacząco ułatwia on organizację pracy i dyscyplinuje pracowników do wykorzystywania przysługujących im wolnych dni.

W porozumieniu z pracownikiem
Pracodawca nie ma prawa zmusić pracownika do wzięcia urlopu w określonym terminie. Termin urlopu ustalany jest za zgodą obu stron. Warto więc poinformować pracownikom o chęci sporządzenia planu urlopów i dać im czas na określenie interesujących ich terminów. Bardzo często zdarza się, że pracownicy wnioskują o dni wolne w podobnych okresach ( np. przed świętami). Jeśli w firmie jest duże zainteresowanie tymi terminami, a zbyt duża absencja może utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, warto wprowadzić zasadę np. że pracownik ma prawo skorzystać z urlopu w okolicach długiego weekendu tylko raz. Pozwoli to na sprawiedliwie rozdzielenie wypoczynku i uniknięcie niepotrzebnych spięć wewnątrz załogi.

Zmiany dozwolone

Zatwierdzenie planu urlopów przez pracodawcę powoduje, że urlop powinien być przez pracownika wykorzystany w terminie. Nie oznacza to jednak, że plan jest sztywny i nie możemy go zmieniać. Przyczyny, dla których można nanosić korekty to:
- przesunięcie urlopu na wniosek pracownika umotywowane ważnymi przyczynami
- przesunięcie urlopu przez pracodawcę, jeśli nieobecność pracownika spowoduje poważne zakłócenia w działalności firmy
- niemożliwość wykorzystania urlopu z powodu choroby pracownika czy urlopu macierzyńskiego
- odwołanie pracownika z urlopu, jeśli wymaga tego niespodziewana sytuacja w firmie, która to nie była znana w chwili rozpoczynania urlopu.

Przepisy nie określają, na jakich czas należy planować urlopy. Może to być planowanie roczne, a może też kwartalne. Wszystko zależy od potrzeb i sytuacji panującej w firmie. Jeśli jest taka potrzeba, można się np. ograniczyć do planów dla określonego działu. Pamiętać jednak należy, by w grafiku urlopów nie zapomnieć o nowo zatrudnionych pracownikach i pracownikach wracających z urlopów macierzyńskich czy zdrowotnych.

Ile urlopu przysługuje pracownikowi

20 dni – jeśli pracuje krócej niż 10 lat
26 dni – po przepracowaniu 10 lat
Do lat pracy wlicza się lata nauki:
- w zasadniczej lub równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata
- w średniej szkole zawodowej – 5 lat
- w szkole policealnej – 6 lat
- w szkole wyższej – 8 lat

Do dni urlopu nie wliczamy weekendów i świąt.

 

Urlopy dla nieetatowych

Na niepełnym etacie:

Jeśli pracownik ma niepełny etat, udzielasz mu urlop proporcjonalnie do czasu pracy. Np. pracownikowi na połówce etatu z ponad 10-letnim stażem pracy przysługuje 13 dni urlopu.

Pracownik tymczasowy

Pracownikowi, którego skierowała do Ciebie agencja pracy, też ma prawo do urlopu. Nie ważne, czy pracuje na cały czy na część etatu. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni w miesiącu. Jeśli osoba ta będzie w Twojej firmie krócej niż miesiąc, urlop w formie cząstkowej jej nie przysługuje.

Pracownik sezonowy

Takiej osobie też przysługuje wolne od pracy. Zasady są takie same, jak u pozostałych pracowników. Przy ustalaniu długości wypoczynku wlicza się staż pracy, lata nauki i inne okresy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego, np. okres prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Pracownik młodociany

Ten też ma prawo do wypoczynku. Nabywa je po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy. W pierwszym roku przysługuje mu 12 dni roboczych, a po upływie roku – 26 dni. Młodociany, który jeszcze się uczy, powinien dostać urlop w czasie ferii szkolnych. Jeśli ma on jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, bo np. nie ma wyrobionego stażu pracy, pracodawca może mu udzielić w czasie ferii urlopu zaliczkowego.

autor: Aneta Walentek zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: