SuperBiz firma Kiedy musisz zatrudniać sezonowych

Kiedy musisz zatrudniać sezonowych

14.05.2013, godz. 02:00
Pieniądze banknoty
foto: EAST NEWS

Praca sezonowa może być wykonywana na podstawie:

umowy o pracę tymczasową - wówczas obowiązują przepisy ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a stroną umowy jest agencja pracy tymczasowej;

umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia (wówczas obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego).

Dzieło lub zlecenie

Dla pracodawcy korzystniejsza jest umowa cywilnoprawna, bo nie musi m.in. prowadzić dokumentacji pracowniczej, planować i rozliczać czasu pracy czy udzielać urlopów, łatwiej jest też rozstać się ze zleceniobiorcą czy wykonawcą dzieła. Umowy cywilnoprawne są też tańsze dla pracodawcy, bo nie musi on płacić za czas choroby, urlopu czy innej płatnej nieobecności. Jednak nie każde zadanie nadaje się do wykonywania na podstawie umowy cywilnoprawnej.

None

Umowa na czas wykonania określonej pracy:

Zatrudnienie pracownika na czas wykonania określonej pracy zamiast na czas określony często jest dla pracodawcy korzystniejsza, ponieważ trudno przewidzieć co do dnia, kiedy np. skończy się zbiór truskawek czy innych owoców. Dlatego najczęściej wykorzystywaną formą zatrudniania pracowników sezonowych jest umowa na czas wykonania określonej pracy.

Rozwiązuje się automatycznie w dniu, w którym ta praca zostanie wykonana (np. z chwilą zakończenia zbioru owoców).

W umowie trzeba precyzyjnie określić, o jaką pracę chodzi - poprzez wskazanie czynności i konkretnych zadań, które powinny zostać wykonane przez pracownika.

Można ją zawierać wiele razy, zgodnie z potrzebami firmy.

Wykonanie pracy przez pracownika powinno być udokumentowane (np. poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego) - to wyeliminuje wątpliwości np. przy rozliczeniu.

Na czas określony

W wypadku umowy na czas określony trzeba precyzyjnie określić dzień, w którym umowa wygasa. Pracownicy sezonowi są zwykle zatrudniani na podstawie umowy o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy. Zatem trzeba liczyć się z tym, że umowy z pracownikiem sezonowym nie będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem, chyba że nastąpi to w ramach zwolnienia grupowego, ewentualnie likwidacji lub upadłości twojej firmy.

Jakie prawa ma sezonowy:

Jeśli zatrudniasz pracownika sezonowego na podstawie umowy o pracę, przysługują mu takie same prawa jak każdemu innemu pracownikowi, nawet jeżeli jest to umowa terminowa. Jeśli natomiast jest to zatrudnienie na podstawie przepisów cywilnoprawnych, wówczas obowiązuje swoboda umów i strony same ustalają, jakie prawa i obowiązki będą je łączyły.

Pracownikowi sezonowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje:

prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu, na jaki umowa została zawarta,

prawo do wynagrodzenia, które powinno się składać z tych samych elementów co wynagrodzenie innych pracowników firmy,

prawo do wynagrodzenia za czas choroby,

prawo do premii,

prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

czas pracy wliczany jest do stażu pracy pracownika,

przedłużenie umowy do dnia porodu,

prawo do uzyskania świadectwa pracy.

Jak dla etatowego

Pracownik sezonowy ma prawo do takiego samego wynagrodzenia jak inni pracownicy firmy wykonujący dokładnie takie same zadania. Gdy pracownik sezonowy jest zatrudniony na podstawie przepisów cywilnoprawnych, wówczas obowiązuje swoboda umów i strony same ustalają, jakie prawa i obowiązki będą je łączyły.

Kiedy wygasa umowa o pracę z pracownikiem sezonowym:

Umowa o pracę na czas określony czy na czas wykonywania określonej pracy wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta. Nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem wcześniej, natomiast może być rozwiązana przed upływem terminu (bez wypowiedzenia) z winy pracownika bądź pracodawcy. Może być także rozwiązana w drodze porozumienia stron.

Pracodawca musi:

skierować pracownika na wstępne badania lekarskie lub badania sanitarno-epidemiologiczne,

zapewnić pracownikowi szkolenie z zakresu BHP,

zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej,

poinformować pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, w jakim terminie będzie mu wypłacane wynagrodzenie, przysługującym urlopie, długości wypowiedzenia, sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy, pracy w nocy,

zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 7 dni),

wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,

przestrzegać zasad równego traktowania.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: