SuperBiz firma Korzystaj z kredytów kupieckich

Korzystaj z kredytów kupieckich

10.04.2012, godz. 02:00
Korzystaj z kredytów kupieckich
foto:

Kredyt kupiecki jest najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. To idealne rozwiązanie dla firm sprzedających towary lub wykonujących usługi z odroczonym terminem płatności. Najczęściej z tego rodzaju kredytu korzystają przedsiębiorcy z branży spożywczej oraz budowlanej. Ale chyba nie istnieje taka branża, w której nie stosowano by odroczonych terminów płatności.

>>> Śniadanie z Super Biznesem - WIDEO

W dzisiejszych czasach kupiecki kredyt dla firmy to bardzo często stosowana forma finansowania zakupu towarów. Udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu, zazwyczaj w postaci odroczonego terminu płatności. To oznacza, że sprzedający zgadza się na otrzymanie zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę po upływie terminu dostawy lub wykonania usługi. W zasadzie każda odroczona płatność jest kredytem kupieckim i trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu firm bez możliwości skorzystania z tej formy wspierania działalności.

Kredyt kupiecki - dobrowolny

Trzeba jednak zaznaczyć, że kredyt kupiecki udzielany jest na zasadzie dobrej woli. Tylko od dostawcy, np. hurtowni, zależy to, czy zechce przedsiębiorcy sprzedać towar z odroczonym terminem płatności. Dlatego przy kredycie kupieckim nie jest wymagana jakaś szczególna forma prawna, choć zwykle - zanim dojdzie do odroczenia terminu płatności - partnerzy prowadzą negocjacje i uzgadniają szczegółowe warunki spłaty. Udzielenie kredytu kupieckiego może być potwierdzone umową zawartą między stronami, ogólnymi warunkami sprzedaży bądź może wynikać jedynie z terminu płatności określonego na fakturze. Kredyt kupiecki to w zasadzie zwykła transakcja kupna-sprzedaży, która zamienia się w szczególny rodzaj kredytu, gdy partnerzy transakcji uzgodnią między sobą, po jakim czasie od momentu dostawy nastąpi zapłata. Liczba dni pomiędzy wydaniem towaru lub wykonaniem usługi a wyznaczonym terminem płatności oznacza to samo, co w języku bankowym okres kredytowania. W klasycznej umowie kredytu kupieckiego określa się zwykle: wysokość procentowej stopy upustu, termin ważności rabatu oraz termin zapłaty pełnej wartości zamówienia.

Na 30 dni lub dłużej

Z możliwości odroczenia płatności, czyli kredytu kupieckiego korzystają praktycznie wszyscy - zarówno producenci, jak i odbiorcy czy sprzedawcy ich towarów. Bo producenci sprzedają swoje towary, ale jednocześnie kupują np. materiały potrzebne do produkcji. Z kolei kupujący korzystający z odroczonego terminu płatności mogą sprzedać towar przed upływem tego terminu i nie muszą przez pewien czas angażować własnych środków czy brać kredytu obrotowego. Możliwość uzyskania kredytu kupieckiego jest szczególnie istotna dla małych i średnich firm, które przeważnie nie mogą się wykazać wielkim kapitałem. Kredyt kupiecki to często też jedyne rozwiązanie dla nowych firm, dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie mając historii kredytowej, nie mogą dostać kredytu bankowego. Wiele firm tylko dzięki odroczonej płatności może funkcjonować na rynku. Na jaki okres zostanie przesunięty termin zapłaty za dostawę, zależy wyłącznie od firmy, która się zgadza na taką opcję. Nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby terminy płatności. Najczęściej stosowany jest termin 30-dniowy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dokonywać rozliczeń w cyklu miesięcznym, który często pokrywa się z terminami innych płatności, np. podatków i składek ZUS. Oczywiście stosowane są również inne terminy. Dużo zależy od sytuacji na rynku, ale też od rodzaju towaru lub usługi - np. przy zakupach produktów spożywczych czy innych częstego użytku odroczony termin płatności to zaledwie kilka dni, natomiast za towary drogie, luksusowe można uzyskać nawet kilkumiesięczny odroczony termin płatności.

Korzystając z kredytu kupieckiego, zawsze warto pamiętać, że powinien być traktowany wyłącznie jako doraźne rozwiązanie, a nie jako antidotum na finansowe kłopoty firmy.

Na co warto uważać

Kredyt kupiecki jest dobrym rozwiązaniem nie tylko dla firmy potrzebującej czasowego wsparcia finansowego, ale i może być korzystny dla udzielającego go przedsiębiorcy. Dzięki temu jego produkty stają się bardziej atrakcyjne w stosunku do konkurentów, a on sam może rozszerzyć liczbę kontrahentów, jego zyski więc rosną. Jednak kredyt kupiecki niesie też ze sobą ryzyko finansowe i trzeba uważać, komu się go udziela. Taka decyzja każdorazowo powinna być poprzedzona dokładnym sprawdzeniem ewentualnego kontrahenta. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jest wiarygodny, jaką ma opinię na rynku, czy wywiązuje się ze zobowiązań. Zaleca się ostrożność, gdy kontrahent prosi o kupiecki kredyt dla firm bez BIK (czyli bez weryfikowania biznesowego partnera w Biurze Informacji Kredytowej).

Żeby zmniejszyć ryzyko, udzielający kredytu może zażądać od kontrahenta odpowiedniego zabezpieczenia w postaci zapisu w umowie o naliczaniu karnych odsetek za zwłokę, weksla in blanco, poręczenia, zastawu lub gwarancji bankowej. Dobrym rozwiązaniem może być pobranie zaliczki. Jeśli kontrahent nie wywiąże się z płatności, zaliczka przepada. Alternatywą może być ubezpieczenie kredytu kupieckiego w wyspecjalizowanych firmach.

Dzięki temu ryzyko niewypłacalności odbiorców przenosi się na ubezpieczyciela. Dodatkowo ubezpieczyciel zapewnia pomoc w ocenie wiarygodności kredytowej kontrahentów oraz przy windykacji i egzekucji należności. Natomiast udzielający kredytu zwiększa swoją konkurencyjność poprzez wydłużenie terminów płatności lub zwiększenie limitu kredytowego.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: