SuperBiz firma Morawiecki dotrzymuje słowa? Pierwszy krok do przyjęcia „100 zmian dla firm” zrobiony

Morawiecki dotrzymuje słowa? Pierwszy krok do przyjęcia „100 zmian dla firm” zrobiony

06.12.2016, godz. 18:45
Morawiecki: Nie będzie nacjonalizacji OFE
foto: EAST NEWS

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (6 grudnia br.) dwa projekty ustaw przygotowanych przez ministerstwo rozwoju i ministerstwo finansów. Projekt jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który stanowić ma pierwszy etap realizacji planu Morawieckiego.

Jeden z przyjętych projektów dotyczy zmian Kodeksie postępowania administracyjnego, których celem ma być zlikwidowanie nadmiernego formalizmu oraz przewlekłości w postępowaniu urzędów. Drugi projekt obejmuje zmiany w różnych ustawach, które w sumie mają sprawić, że firmom łatwiej będzie walczyć z nierzetelnymi kontrahentami, nieopłaconymi fakturami itp.

– Płynność finansowa firmy w dużym stopniu zależy od terminowego regulowania zobowiązań przez jej kontrahentów. Brak płatności lub opóźnienia w zapłacie znacząco utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej – ok. 10 proc. faktur w Polsce regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni i jest to trzeci najgorszy wynik w Europie. Nieterminowe płatności wobec firm w dużym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencją zaległości płatniczych jest wpadanie przedsiębiorców w „spiralę długów” wobec swoich partnerów biznesowych (innych kontrahentów), pracowników lub Skarbu Państwa – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Czytaj również: Morawiecki: 30 tys. kwoty wolnej od podatku dla posłów, bo... pracują bardzo ciężko

Zmiany w przepisach przygotowane przez resorty zarządzane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego mają poprawić sytuację firm. Wśród nich znajduje się m.in.:
- utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP), dzięki temu dostęp do informacji o dłużnikach zostanie poszerzony o informacje dotyczące firm, które mają zaległości wobec instytucji publicznych (chodzi np. o podatki, kary administracyjne itp.);
- usprawnienie działalności biur informacji gospodarczych (jest ich pięć);
- podniesienie z 10 do 20 tys. zł wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym; rozwiązanie to ma być korzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm oraz przyczynić się do odciążenia sądów.

Nowości w Kodeksie postępowania administracyjnego, które mają być wprowadzone w ramach „100 zmian dla firm” zapowiadanych przez Mateusza Morawieckiego mają m.in. sprawić że: 
- zasady zaskarżania bezczynności organów i przewlekłości postępowań będą bardziej przejrzyste (tzw. ponaglenia),
- przewidziano możliwość dokonania uzgodnień przez różne organy (urzędy) w czasie wspólnego posiedzenia,
- założono możliwość zawiadamiania o wydaniu decyzji administracyjnej przez obwieszczenie w przypadku, gdy w postępowaniu występuje więcej niż 20 stron,
- wprowadzono szybszy tryb załatwiania spraw nieskomplikowanych (postępowanie uproszczone).
- przyjęto, że administracyjne kary pieniężne będą adekwatne (proporcjonalne) do skali zaistniałych naruszeń prawa.

Zobacz także: Morawiecki: Pieniądze z OFE trafią do Polaków

– W nowych przepisach szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. W rezultacie wprowadzono kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji – czytamy w komunikacie wydanym przez Rząd.

Źrodło: CIR, oprac. MK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: