SuperBiz firma Na przekór kryzysowi

Na przekór kryzysowi

28.05.2013, godz. 02:00
Na przekór kryzysowi
foto:

Kryzys ostatnio celuje w gospodarki państw Europy Południowej. Jego następstwa odczuwają również Polacy, a wielu ekonomistów nie ma wątpliwości - będzie się pogłębiał. Potężne spowolnienie w polskiej gospodarce wciąż trwa, co skutkuje m.in. kłopotami finansowymi wielu firm, a co za tym idzie - również wzrostem bezrobocia.

Kondycję polskich firm w kwietniu br. przez pryzmat bankructw zbadała firma Euler Hermes. Stwierdzono, że od początku 2013 roku ogłoszono upadłość 328 przedsiębiorstw, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba bankructw od początku 2013 r. najszybciej rosła w przemyśle, w handlu hurtowym oraz usługach.

Zwrot ku zasadom wzajemności

Problemy gospodarcze najdotkliwiej odczuwają kraje Europy Południowej, kojarzone z kryzysem finansowym na Cyprze. Tam wiele banków wpadło w ogromne kłopoty i potrzebują państwowej pomocy. Kryzys nadwyrężył ufność do wielkich globalnych instytucji finansowych. W wielu krajach widzimy renesans patriotyzmu biznesowego. Ludzie zaczynają dostrzegać mniejsze podmioty, które przywiązując ogromną wagę do etycznej strony swojej działalności, bardziej skupiają się na człowieku niż na maksymalnym wypracowaniu zysków.

Na całym świecie coraz więcej klientów banków zwraca się ku instytucjom opartym na zasadach wzajemności, czyli uniom kredytowym, w Polsce znanym jako spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Choć SKOK-i działające na rynku od 1992 roku są zbudowane na wzór amerykańskich unii kredytowych, to jednak ich funkcjonowanie opiera się na rodzimych tradycjach spółdzielczości.

SKOK-i to instytucje finansowe, które jednocześnie realizują misję społeczną ukierunkowaną na potrzeby Polaków. Pełnią również rolę mecenasa kultury i sztuki, opiekuna skarbów polskiego dziedzictwa narodowego, promotora wartości patriotycznych. Obecnie SKOK-i, podobnie jak na przełomie ubiegłego stulecia, kiedy Franciszek Stefczyk zakładał pierwsze tego typu instytucje, wypełniają zadania przywrócenia godności życia, demokracji, solidarności oraz równego traktowania każdego człowieka. Zdaniem Krzysztofa Lewandowskiego, wiceprezesa Kasy Stefczyka - jednej z największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce działania SKOK-ów realizowane są zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

- Powołana Fundacja im. Franciszka Stefczyka włącza się w liczne akcje charytatywne, przekazując fundusze między innymi na leczenie, rehabilitację czy kupno sprzętu medycznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - mówi Krzysztof Lewandowski.

Potrzeby Polaków to priorytet

SKOK-i przez dwadzieścia lat swojej działalności udowodniły, że powszechnie dostępna instytucja urzeczywistniająca idee spółdzielczości może stać się alternatywą dla wielkich międzynarodowych korporacji finansowych.

Spółdzielcze kasy opierają się obserwowanym od kilku lat zawirowaniom na globalnym rynku finansowym, które mają ogromny wpływ zarówno na stan światowej, jak i polskiej gospodarki, a co za tym idzie - również na kondycję finansową Polaków. - Wiemy, że dla naszego społeczeństwa ważne jest zminimalizowanie miesięcznego zobowiązania finansowego. Określamy zatem potrzeby naszych konsumentów i przedstawiamy rozwiązania spełniające ich oczekiwania, na przykład poprzez konsolidację pożyczek, rozłożenie zobowiązań na dogodne raty - tłumaczy wiceprezes Kasy Stefczyka. Dodaje również, że "dużą zaletą SKOK-ów, oprócz dostosowanej do potrzeb konsumentów korzystnej oferty, jest indywidualne podejście do każdego konsumenta. Doradzamy i tłumaczymy, w jaki sposób świadomie zarządzać swoimi finansami, korzystając na przykład z dostępu do rachunku on-line, dokonując bezpłatnie przelewów przez Internet. Ta umiejętność skupienia się na członkach oraz rzetelna i pomocna obsługa jest znakiem rozpoznawczym SKOK-ów".

Spółdzielcze kasy funkcjonują od 1992 roku i powstały wyłącznie na bazie polskiego kapitału. Realizując idee samopomocy, wykorzystując przy tym doświadczenie wywiedzione z bogatej polskiej tradycji spółdzielczości, swoje usługi dostosowują do różnych grup odbiorców: osób młodych, emerytów, a także przedsiębiorców. - W czasach kryzysu komercyjne instytucje finansowe bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania pożyczek osobom prowadzącym małe przedsiębiorstwa. SKOK-i w swojej ofercie skłaniają się ku przedsiębiorczym osobom, które szukają źródeł dofinansowania swojej działalności gospodarczej. Proponujemy wiele atrakcyjnych rachunków dla przedsiębiorców, a także produkty stworzone dla osób zakładających swoją firmę - podsumowuje Krzysztof Lewandowski.

Ważne!

Od stycznia w Polsce upadło już 328 firm. W kryzysie dobry partner finansowy pomoże ci wyjść z problemów

Tam zacieśniają się więzi

Atutem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest ich nastawienie na sprawy społeczeństwa oraz troska o swoich członków. SKOK-i to grupa ludzi złączona więzią poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. Realizując ideę samopomocy, pełnią również misję społeczną.

Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumentów korzystających z usług finansowych, SKOK-i zainicjowały powstanie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF).

Członkowie spółdzielczych kas należący do Stowarzyszenia są połączeni wspólnym celem - aktywnością na rzecz prowadzenia i wspierania edukacji finansowej oraz zwalczania wykluczenia finansowego.

Są również inicjatorami działalności doradczej i wydawniczej, która ma na celu podnoszenie świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Wśród wielu akcji edukacyjnych Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 r. organizuje konkurs

ekonomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski pod nazwą "Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów". Prowadzone przez SKEF akcje wspierają także edukację dzieci z niezamożnych rodzin lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej SKOK-i, realizując swoją misję społeczną, angażują się w liczne projekty. Doradcy SKEF-u zapraszają na warsztaty edukacji finansowej, bezpłatne porady prawne z zakresu doradztwa finansowego oraz konsumenckiego.

Realizowana przez spółdzielcze kasy wzajemna pomoc świadczy o tym, że idea spółdzielczości w Polsce rozwija się dynamicznie i jest w dzisiejszych czasach potrzebna. SKOK-i, opierając swoją misję na ideach demokracji, samopomocy, angażując się w działania na rzecz innych, przyczyniają się do budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: