SuperBiz firma Niespodziewane dane a rynek walutowy

Niespodziewane dane a rynek walutowy

06.07.2011, godz. 02:00
Niespodziewane dane a rynek walutowy
foto:

Grasz na rynku Forex? Zwróć szczególną uwagę na wskaźniki ekonomiczne

Jeżeli zdecydujesz się grać na rynku Forex, pamiętaj o podstawowej zasadzie inwestora - należy na bieżąco śledzić informacje z rynku. Niestety, nie wszystkie z nich są jednoznaczne i proste w interpretacji. Niejasne dane mogą skutkować np. brakiem zdecydowania wśród inwestorów. Prawdziwe zamieszanie powodują jednak nieplanowane zdarzenia gospodarcze i polityczne.

Decydując się na grę na rynku Forex, powinieneś zwracać uwagę na wskaźniki ekonomiczne. Wśród najważniejszych znajdują się: produkt krajowy brutto, wysokość stóp procentowych, inflacja, dane z rynku pracy, dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dobrze jest też śledzić informacje z rynku nieruchomości oraz tzw. wskaźniki nastrojów (np. IFO czy ISM). Brzmi to skomplikowanie, jednak odrobina praktyki spowoduje, że staną się dla ciebie przejrzyste, a ich następstwa łatwe do przewidzenia. Dlatego pamiętaj, że niespodziewane wydarzenia mogą, ale nie muszą, wprowadzać zamieszanie na rynku. Specjaliści już na początku przygody z rynkiem Forex rekomendują obserwowanie trendów, by móc w przyszłości przewidywać, co będzie się działo z poszczególnymi walutami. Powód jest oczywisty - trafna analiza ekonomiczna znacznie zwiększa szansę na sukces. Tymczasem inwestorzy często zdają się zapominać, że wymienione wyżej czynniki budują trendy zarówno te średnio-, jak i długoterminowe.

Co się dzieje na rynku pracy

Rynek Forex jest bardzo wrażliwy na tego typu dane. Rynki bardzo gwałtownie reagują na publikacje dotyczące sytuacji na rynkach pracy. Najbardziej oczekiwane są informacje płynące z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Najistotniejsze cykliczne dane publikowane są w USA w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30. Są to tzw. nonfarm payrolls, czyli zmiana liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym oraz stopa bezrobocia. Dlaczego te dane są takie ważne? Odpowiedź jest prosta. Pokazują one stan gospodarki Stanów Zjednoczonych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na wzrost lub spadek zainteresowania zarówno dolarem, jak i giełdą. W ostatnich latach dane te są jednym z głównych wyznaczników polityki pieniężnej Fed (Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych - z ang. Federal Reserve, czyli Bank Centralny USA).

Stopy procentowe

Wahania stóp procentowych to kolejny ważny czynnik na rynku Forex. Stopy procentowe wpływają na ceny walut i tym samym na decyzje inwestycyjne. Ich wzrost oznacza, że rosną także korzyści z posiadania określonej waluty. Zasada jest taka, że im wyższe stopy procentowe w danym kraju, tym wyższa jest stopa wolna od ryzyka, a to natomiast oznacza popyt na daną walutę i tym samym jej umocnienie. Co to oznacza dla gracza? Jeśli dane państwo podnosi stopy procentowe, to obowiązująca w nim waluta znacznie się umacnia - taka sytuacja sprzyja bowiem zagranicznym inwestycjom.

Rynek surowców

Kluczową rolę odgrywa tu podaż na określone towary. W rolnictwie wpływ na nią mogą mieć np. czynniki meteorologiczne (np. powódź, susza), które w znacznej mierze decydują o wielkości zbiorów. Co zaś się tyczy innych surowców przemysłowych, np. ropy naftowej, tu zasadniczą rolę odgrywa sytuacja polityczna. Jeżeli w rejonie wydobycia ma miejsce konflikt, z reguły dochodzi do problemów z wydobyciem i - w następstwie - ograniczenia podaży na całym świecie. Równie charakterystycznym surowcem jest złoto, które zyskuje na wartości w obliczu rosnących obaw i niepewności na rynku walutowym.

Nagłe wydarzenia

Wydarzenia gospodarcze i polityczne o znaczeniu światowym mają swoje odbicie na rynku walutowym. To, w jakim stopniu i na jaką skalę, zależy od bardzo wielu czynników. Przykładowo śmierć Osamy bin Ladena wywołała bardzo zróżnicowane reakcje. Na początku dolar umocnił się w stosunku do euro, ale wkrótce nastąpiło odbicie. Wydarzenie to znacznie silniej odbiło się natomiast na cenach ropy naftowej, które uległy obniżeniu.

Co słychać w polityce

Wpływ sytuacji politycznych na rynek Forex jest bardzo zróżnicowany. Niekiedy reaguje on znacznie, innym razem prawie wcale. Prawidłowość jest taka, że inwestorzy chętniej kupują waluty z krajów, gdzie poczynania polityczne dają się przewidzieć i występuje względna stabilizacja, czyli np. frank szwajcarski. Każde nieplanowane wydarzenie, np. obalenie rządu czy zaskakujący wynik wyborów, negatywnie wpływają na walutę. Jedno jest pewne - inwestorzy nie lubią niepewności.

Inflacja a FOREX

W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego, dane o inflacji mogą być różnie interpretowane. W krajach rozwiniętych, o stabilnej gospodarce, wyższa inflacja wpływa na umocnienie waluty. Zazwyczaj inwestorzy oceniają ten proces pod kątem wzrostu oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych, co przekłada się na atrakcyjność danej waluty. Natomiast w krajach rozwijających się (ang. emerging markets) wysoka inflacja może świadczyć o nieustabilizowanej polityce monetarnej i skłaniać inwestorów zagranicznych do wycofywania kapitału.

Trzymaj rękę na pulsie

Jeśli decydujesz się na inwestycje na rynku Forex, musisz pamiętać, by ciągle mieć do niego dostęp. To ważne, bo warunki (wartości określonych walut względem siebie) mogą się zmienić w każdym momencie, szczególnie w obliczu ważnych dla świata wydarzeń. Monitorowanie zbliżających się danych makroekonomicznych i ważnych wydarzeń pozwala zmniejszyć ryzyko zaskoczenia. Wszelkie decyzje dotyczące obecności na rynku walutowym powinny wynikać z analizy, a nie z działania pod wpływem emocji. Oprócz przeanalizowania sytuacji makroekonomicznej, która daje tło i pozwala osadzić zmiany na wykresach w odniesieniu do aktualnej kondycji gospodarki, warto monitorować także media, które dają informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej.

autor: Justyna Smolińska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: