SuperBiz firma Pomysł na firmę. Otwórz własne biuro podróży

Pomysł na firmę. Otwórz własne biuro podróży

09.05.2015, godz. 10:00
Morze, leżaki
foto: EAST NEWS

Biuro podróży może być dobrym, choć niełatwym pomysłem na własny biznes, pomimo, że na tym rynku panuje duża konkurencja.

Jeśli na starcie nie dysponujesz dużymi pieniędzmi, możesz pomyśleć o założeniu agencji turystycznej. Prowadzenie jej polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz innych usługodawców, którzy są już wpisani do rejestru organizatorów turystyki np. możesz sprzedawać wycieczki dużych biur podróży, bilety lotnicze, kolejowe i autobusowe oraz ubezpieczenia turystyczne. Żeby otworzyć agencję turystyczną, nie musisz mieć żadnych pozwoleń, ubezpieczeń czy gwarancji bankowych. Wystarczy, że zarejestrujesz ją jak każdą inną firmę   w wydziale ewidencji gospodarczej oraz przekażesz stosowne informacje do ZUS, urzędu skarbowego i wojewódzkiego urzędu statystycznego.

Niezbędne formalności

Jeśli zdecydujesz się na otwarcie biura podróży, musisz liczyć się z tym, że założenie go będzie od ciebie wymagało pokonania wielu procedur biurokratycznych. Przede wszystkim musisz mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą z uwzględnieniem odpowiednich rodzajów usług, zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności – PKD. Jednak oprócz zwykłych wymagań obowiązujących przy otwieraniu własnej firmy, będziesz musiał spełnić dodatkowe wymogi. Do prowadzenia działalności w zakresie turystyki, niezbędne jest bowiem uzyskanie zezwolenie urzędu wojewódzkiego, a potem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Starania o zezwolenie musisz rozpocząć od uzyskania i przedstawienia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Warto też zajrzeć na stronę internetową ministerstwa finansów (www.mf.gov.pl), gdzie znajdziesz więcej informacji związanych z działalnością biur podróży. Natomiast rejestry organizatorów turystyki  prowadzą marszałkowie województw. O wpis do rejestru starasz się w urzędzie wojewódzkim, w którym twoja firma ma swoją  siedzibę. Jest on wymagany ponieważ działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest, zgodnie z ustawą, działalnością regulowaną. Do niedawna właściciel biura podróży lub jego kierownik obowiązkowo musiał wykazać się odpowiednim wykształceniem lub praktyką. Jednak we wrześniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, która  wprowadziła istotne zmiany w warunkach, jakie muszą spełnić organizator turystyki  i pośrednik turystyczny. Obecnie biuro podróży można założyć jak każdą inną działalność gospodarczą – nie są wymagane określone kwalifikacje.
Szczegółowe warunki świadczenia usług turystycznych na terytorium Polski, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Polski znajdziesz w  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz w ustawie z 29 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

Co we wniosku

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składasz w urzędzie marszałkowskim lub wysyłasz pocztą.. Możesz też złożyć ten wniosek razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który składasz w urzędzie gminy. Jednak wtedy powinieneś dodatkowo zaznaczyć, który urząd marszałkowski prowadzi rejestr organizatorów turystyki. We wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych powinieneś podać:
* nazwę firmy, siedzibę i adres,
* numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli go masz,
* określenie przedmiotu działalności,
* określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (kraj, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie),
* główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru (oraz ewentualnie oddziałów firmy),
* imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania firmą
Do wniosku przedsiębiorca musisz dołączyć dodatkowe dokumenty – m.in.:
* oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.
* oświadczenie o spełnieniu warunków, które są wymagane do prowadzenia działalności turystycznej - jeżeli sam nie masz odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia działalności turystycznej, oświadczenie może złożyć osoba, która będzie kierowała biurem
* dowód zapłaty opłaty skarbowej
- jeśli dopiero rozpoczynasz działalność w branży turystycznej, za wpis do rejestru płacisz 514 zł.
- jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wpisie do rejestru w związku z rozszerzeniem zakresu działalności - stawka opłaty skarbowej wynosi 275 zł.
- jeśli chcesz wykreślić wpis w rejestrze- bez opłat.
- za pozostałe zmiany: nazwy, adresu siedziby i głównego miejsca wykonywania działalności, osoby uprawnionej do kierowania, przedmiotu działalności – 17 zł
Pamiętaj!  Rejestr jest jawny i każdy ma prawo wglądu do niego i do informacji w nim zawartych.

Gwarancje dla turystów

Dodatkowo – jako właściciel biura podróży - oprócz wpisu do rejestru organizatorów turystyki, musisz mieć przez cały okres prowadzenia działalności umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Od września 2010 roku zostały rozszerzone możliwe formy zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o dodatkową formę -  przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat wyłącznie na rachunek powierniczy. Wszystkie te zabezpieczenia mają zapewnić klientom, na wypadek niewypłacalności biura :
* pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu
* zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
* zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Jaka oferta

To co zaproponujesz klientom swego biura, zależy w dużym stopniu od tego, w jakiej miejscowości działasz. W małej – bezpieczniejsza będzie oferta uniwersalna skierowana do klientów o różnej zasobności portfeli, w tym mniej zamożnych, dla których najważniejsza jest jak najniższa cena wycieczki. Zawsze warto zrobić rozeznanie rynku i sprawdzić, na jakie usługi jest największe zapotrzebowanie – może np. warto się specjalizować w organizowaniu wycieczek dla młodzieży szkolnej, wyjazdów integracyjnych dla firm, a może w zagranicznych wycieczkach albo wczasach agroturystycznych. Startującym biurom podróży eksperci radzą lansowanie lokalnych atrakcji regionu, bo to taniej i bezpieczniej. Warto zająć się turystyką specjalistyczną bazującą na atrakcjach regionu.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: