SuperBiz firma Pracodawca może dać karę pienieżną

Pracodawca może dać karę pienieżną

12.02.2013, godz. 02:00
biznes, biznesmen, pieniądze, firma
foto:

Pracownik, który łamie regulamin pracy, może zostać ukarany na trzy sposoby. Zwykle jest to upomnienie, nagana, ale prawo przewiduje także karę finansową.

Najbardziej dotkliwa dla pracownika jest zwykle kara pieniężna. Pracodawca może ją nałożyć za szczególnie ciężkie przewinienie. A za takie uznaje się, kiedy pracownik:

* nie pojawił się w zakładzie pracy bez uprzedniego zawiadomienia i usprawiedliwienia

* nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

* nie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej

* przyszedł do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

* pił alkohol na terenie zakładu pracy, w czasie pracy

Kara pieniężna może być zastosowana tylko wtedy, gdy pracodawca stwierdzi, że pracownik poważnie naruszył swoje obowiązki i że to on ponosi winę za swoje postępowanie. Warto jednak wiedzieć, że kara tego rodzaju nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od chwili, kiedy pracodawca dowiedział się, że pracownik naruszył obowiązek pracowniczy.

Wspomniana kara może maksymalnie stanowić równowartość jednodniowego wynagrodzenia, za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeśli pracownik opuszcza niepełny dzień pracy, zostanie mu wymierzona kara pieniężna w wysokości przypadającej na wynagrodzenie za tę część dnia.

Jeśli pracodawca zamierza nałożyć na pracownika karę finansową, ma obowiązek poinformować go o tym na piśmie. Powinny się w nim znaleźć powody, dla których taką karę nakłada, data naruszenia obowiązków pracowniczych oraz informacja o możliwości i terminie zgłoszenia sprzeciwu wobec tej kary. Odpis pisma trafia do akt osobowych pracownika.

Niestety, nawet jeśli wcześniej pracownik nie dopuścił się naruszenia przepisów Kodeksu pracy lub regulaminu pracy i nie został ukarany w żaden inny sposób (upomnienie lub nagana), nie oznacza to, że nie można na niego nałożyć kary pieniężnej.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: