SuperBiz firma Rząd chce ułatwić życie przedsiębiorcom. Sprawdź, co szykuje

Rząd chce ułatwić życie przedsiębiorcom. Sprawdź, co szykuje

09.06.2016, godz. 17:58
Mateusz Morawiecki z Beatą Szydło
Mateusz Morawiecki z Beatą Szydło foto: EAST NEWS

Nowy rodzaj spółki, zmiana zasad płacenia składek przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ułatwienia dla przedsiębiorców w kontaktach z urzędami, mniej biurokratycznych rozwiązań. To tylko część propozycji wchodzących w skład pakietu „100 zmian dla firm”, który przedstawił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Prezentując pakiet tłumaczył on, że rząd chce „niewidzialną rękę rynku wesprzeć  widzialną ręką państwa". Zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie życia pracodawcom i przedsiębiorcom.

Czytaj również: Morawiecki o emeryturach: Obniżony wiek i dłuższy staż pracy

Jak wyjaśniał wicepremier, w resortach trwają prace m.in. na koncepcją wprowadzenia nowego rodzaju firmy (prosta spółka akcyjna). Rząd rozważa również wprowadzenie nowych zasad uiszczania składek przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Chodzi o wprowadzenie jednej daniny stanowiącej procent od przychodu przedsiębiorcy - zamiast konieczności ustalania dochodu i opłacania osobno podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Takie rozwiązane byłoby przeznaczone firm z ustaloną górną granicą obrotów.

Część z przygotowywanych zmian jest już na etapie projektów, które poszczególne ministerstwa będą przedstawiać do konsultacji w najbliższych tygodniach. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało także, że jesienią zostanie zaprezentowany kolejny pakiet pomysłów (m.in. dotyczący „Konstytucji Biznesu” zapowiedzianej w tzw. planie Morawieckiego). Resort zachęca także do zgłaszania własnych pomysłów, które mogą ułatwić życie firmom. Można je zgłaszać za pomocą tzw. Banku Pomysłów - specjalnej strony internetowej, którą znaleźć można pod adresem www.biznes.gov.pl.

Jakie propozycje już przedstawił Morawiecki? Czego dotyczą?  

1. Stosunki między przedsiębiorcami a administracją publiczną
Sprawy w urzędach prowadzone są zbyt wolno, a na dodatek aż 1/3 decyzji, które tam zapadają nie rozstrzyga problemu, tylko przekazuję go „do ponownego rozpoznania” - to jedne z największych bolączek, z jakimi zdaniem ministerstwa rozwoju przedsiębiorcy muszą zmagać się w tym obszarze. Kolejna to zasady wymierzania kar. Nie istnieje możliwość ich różnicowania ze względu na rodzaj, wagę, okoliczności itp. przewinienia.
Jakie m.in. zmiany planuje rząd?     
- Wprowadzenie nowych, bardziej klarownych zasad wymierzania kar administracyjnych.
- Wprowadzenie mechanizmu milczącego załatwienia sprawy (przez upływ czasu lub niezgłoszenie sprzeciwu przez organ).
- Rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
- Przedsiębiorca będzie mógł łatwiej zaskarżyć bezczynność urzędu.

Czytaj również: Jednolity Plik Kontrolny dla firm już od 1 lipca

2. Zasady kontrolowania działalności firm
W tym obszarze przedsiębiorcy skarżą się najczęściej na zbyt dużą liczbę kontroli i ich uciążliwość oraz m.in. zmieniające się interpretacje przepisów. W efekcie okazuje się, że coś, co w marcu było zgodne z prawem, w lipcu już takie nie jest – bo jakiś urząd inaczej zinterpretował dany przepis.
Wybrane zmiany planowane przez rząd:
- kontrole będą przeprowadzane tam, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo naruszenia prawa,
- przedsiębiorca będzie mógł złożyć skargę, jeśli kontrola będzie przedłużana,
- możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli różnych organów, jeśli dotyczą tego samego zagadnienia.

3. Małe firmy
Wystarczy, że firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, a już musi tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i ustalać regulamin wynagrodzeń i regulamin pracy. Morawicki chce m.in.  podnieść próg zatrudnienia, od którego firmy mają takiej obowiązki – do 50 pracowników.   

4. Dziedziczenie firm
W tej chwili przedsiębiorstwo „umiera” wraz z właścicielem. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z innych niezbędnych elementów do funkcjonowania firmy. Rząd chce to zmienić, wprowadzając m.in. czasową możliwość posługiwania się w obrocie i w kontaktach z urzędami firmą oraz numerami: NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy. Oprócz tego spadkobiercy  zmarłego  przedsiębiorcy  (lub  sąd)  będą  mogli powierzyć jednej osobie prowadzenia spraw przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych.

5. Odzyskiwanie długów
Zmiany w tym obszarze proponowane przez rząd mają być lekarstwem na jedną z największych bolączek polskich firm, czyli kłopoty ze ściąganiem długów. Najważniejsze z rozważanych rozwiązań to: usprawnienie przebiegu procesów cywilnych, zwiększenie możliwości sprawdzenia wiarygodności płatniczej kontrahenta, umożliwienie notariuszom wystawiania nakazów zapłaty.

6. Obowiązki biurokratyczne
Rząd zapowiedział zmiany, które mają m.in.: skrócić obowiązek przechowywania przez firmy przez 50 lat dokumentacji kadrowo-płacowej (do 7-10 lat), zmniejszenie obowiązków szkoleniowych związanych z BHP, złagodzenie wymogów związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej, poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności.

7. Nowy rodzaj firmy – prosta spółka akcyjna
W Ministerstwie Rozwoju powstał pomysł wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej. Ma ona łączyć zalety spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz być wstępnym etapem rozwoju biznesu, w którym założyciele rozwijaliby innowacyjny pomysł i pozyskiwali potrzebne finansowanie, przygotowując się do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju. MR chce poddać ten pomysł szerszej dyskusji.

Może Cię zainteresować: Przedsiębiorco, omiń kolejki. Skorzystaj z e-urzędu

8. Reforma Głównego Urzędu Miar
W efekcie ma on pełnić zadania związane z rozwojem krajowego przemysłu oraz wspieraniem prac naukowo-badawczych.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, TVN24BIS; oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: