SuperBiz firma Super Biznes: Małe firmy motorem polskiej gospodarki

Super Biznes: Małe firmy motorem polskiej gospodarki

25.02.2014, godz. 02:00
Jacek Janiszewski
foto:

Rozmowa z Jackiem Janiszewskim, organizatorem Forum Gospodarczego w Toruniu

- Forum Gospodarcze w Toruniu, jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, odbywa się już po raz 21. Dlaczego jest potrzebne?

- Aby była płaszczyzna porozumienia między politykami nie tylko w Sejmie, ale i poza nim. Aby mogło dojść do bliższego poznania się przedsiębiorców. Aby samorządowcy i przedsiębiorcy, szczególnie z sektora mikro i małych firm, mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się, co jest ważne z ich punktu widzenia w Polsce i poza granicami kraju.

- Pod jakim hasłem przewodnim będzie przebiegało tegoroczne Forum?

- Myślą przewodnią XXI Forum Gospodarczego będzie "Integracja i współpraca", a w szczególności będziemy debatować o mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Uczestnicy będą dyskutować na temat najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką. Głównymi blokami tematycznymi na tegorocznym Forum będą: Gospodarka, Bankowość i Finanse, Energetyka, Środowisko, Infrastruktura i Komunikacja, Współpraca Międzynarodowa, Rolnictwo, Przetwórstwo, Handel, Sprawy Społeczne i Zdrowie. Największym zainteresowaniem cieszą się dyskusje związane z gospodarką, w ostatnim czasie rośnie również zainteresowanie tematyką społeczną.

- W ubiegłym roku do Torunia zjechała rekordowa liczba uczestników. Kogo tym razem będziecie gościć?

- Z zagranicy przyjadą przede wszystkim przedsiębiorcy - z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Z polskich gości będą m.in.: Michał Boni, Józef Oleksy, Leszek Miller.

Jak co roku na kongresie obecni będą przedstawiciele największych przedsiębiorstw działających w Polsce - np. firma Kapsch, PGNiG, Jeronimo Martins Polska czy Deloitte Polska. Biznes reprezentować będą też szefowie organizacji pracodawców. Spodziewamy się ministrów Biernackiego, Karpińskiego i Kalemby oraz około 20 sekretarzy i podsekretarzy stanu.

- Czy każdy może wziąć udział w Forum?

- Każdy. Jeśli ktoś chce przyjechać tylko na konkretny panel, może w nim uczestniczyć za darmo. Jeśli natomiast chce wziąć udział we wszystkich spotkaniach, mieć dostęp do promocji i hotel, płaci 2 tys. zł + VAT.

- Wiele spotkań poświęconych będzie sprawom gospodarczym. Jakie najważniejsze wyzwania widzi pan przed polską gospodarką?

- To walka z bezrobociem oraz zachęcanie mikro i małych przedsiębiorstw do pozyskiwania środków finansowych z rynku na własny rozwój. Nie ma w Polsce tradycji korzystania z pieniędzy zewnętrznych i dokapitalizowywania w ten sposób swoich pomysłów. Dlatego rozwój mikroprzedsiębiorstw jest powolny, aczkolwiek skuteczny.

- Dobrze się stało, że myślą przewodnią Forum jest mikro i mała przedsiębiorczość, bo te firmy są siłą napędową naszej gospodarki. Jednak ciągle nie brakuje barier ograniczających rozwój sektora MSP.

- Dlatego jest dla nas bardzo ważny panel "Biznes, polityka i podatki w polskich przedsiębiorstwach", podczas którego ministrowie i prezes NIK będą rozmawiali o tych barierach.

- Podczas tej edycji będzie omawiany nowy projekt Europomerania. Jakka jest jego idea?

- Rozwijamy ten projekt od dwóch lat. Jest skoncentrowany na Pomorzu, ale z punktu widzenia geograficznego. Bowiem geograficznie Pomorze europejskie jest w Polsce, Niemczech i Rosji. Myślę, że za 2-3 lata nazwiemy ten projekt Trójkątem Pomorskim. Chodzi o zbliżenie trzech państw w ramach wspólnych na tym terenie tematów, czyli przede wszystkim sieci dróg wodnych, lasów, turystyki, ochrony zdrowia i portów.

- Na Forum będą omawiane nie tylko sprawy gospodarcze. Cały blok poświęcony jest bankowości i finansom. Ostatnio obserwujemy konsolidację banków. Co pan o tym myśli? To dobry kierunek?

- Uważam, że każda konsolidacja prowadzona bezkrytycznie wiedzie donikąd. Oddala tego, który pieniądz ma dać, od tego, który ten pieniądz ma wziąć. Zaczyna to być bezosobowa współpraca i zwiększa się tzw. szkodowość (niespłacane kredyty). Dlatego m.in. będziemy dyskutować dużo o spółdzielczości, przede wszystkim bankowej. Chcemy pokazać, że te banki, które upraszczają procedury, są bliżej człowieka, a znając nie tylko jego historię kredytową, lecz także sytuację życiową, podejmują trafniejsze decyzje i zmniejsza się ryzyko niespłacanych kredytów.

- Jak zwykle będzie dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym Polski. O czym tym razem chcecie rozmawiać?

- Warto ciągle mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski w kontekście globalnym i europejskim. To ważne nie tylko z punktu widzenia dywersyfikacji energetyki, ale też z punktu widzenia alternatywnych źródeł dochodu dla rolników. Tak więc energetyka będzie bardzo mocno reprezentowana przez wiele firm zajmujących się energią wodną, wiatrową czy spalaniem śmieci. Będą się wypowiadać również naukowcy, eksperci i przedsiębiorcy, którzy w tych dziedzinach szukają swego biznesu.

- Jednym z tematów Forum będzie kogeneracja. Dlaczego postanowiliście tym się zająć?

- Jest to też związane z energetyką. To nowość na polskim rynku. Kogeneracja, czyli łączenie pewnych źródeł energii w całość (np. połączenie energii jądrowej, wiatrowej, wodnej i pozyskiwanej z gazu) wykorzystywane w zależności od sytuacji i czasu. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne w kraju. Na razie nie można jednak prądu pozyskiwanego z energii jądrowej włączać w system bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ nie ma jeszcze dobrej technologii przechowywania energii wytwarzanej z wiatru.

- Na jakie pytania szukaliście odpowiedzi w bloku Infrastruktura i Komunikacja?

- Będziemy rozmawiać m.in. na temat "cudu", który zdarzył się w Polsce, bo w czasie kiedy budowano autostrady, najwięcej firm budowlanych upadło. I dlatego zapraszamy firmy, zarówno polskie, jak zagraniczne, które w obecności przedstawicieli rządu i samorządów będą o tym mówić. Został także wyodrębniony panel poświęcony ważnej dla Polaków sprawie szerokopasmowego Internetu. Poprowadzi go Grzegorz Napieralski.

- Sytuacja polskiego rolnictwa to zawsze ważny element programu Forum.

- W tym roku mija 10 lat obecności Polski we Wspólnej Polityce Rolnej. Będzie okazja do omówienia dotychczasowych sukcesów i porażek oraz określenia kierunków rozwoju na lata 2020-2027.

- O czym będziecie dyskutować w ramach bloku poświęconego współpracy międzynarodowej?

- W tym roku będziemy chcieli przybliżyć Turcję ze względu na 600-lecie naszej współpracy. Tym bardziej że stworzyliśmy kilkuletni projekt współpracy w ramach trójkąta Turcja, Ukraina, Polska. Turcja zaczyna być ważnym graczem na arenie międzynarodowej, a Ukrainę czeka wiele zmian. Oba kraje są poza Unią, oba do niej aplikują. Polska może im pomóc w procesie dochodzenia tych krajów do Wspólnoty Europejskiej, a wcześniej współpracować poza UE. Jesteśmy blisko nie tylko pod względem położenia geograficznego, ale też technologicznym, demograficznym czy szans rozwojowych.

- Jakich nowości możemy się spodziewać na tegorocznym Forum?

- Chcemy pokazać Terespol jako gminę przygraniczną, w której można by stworzyć wiele nowych miejsc pracy, wiele firm mogłoby tu ulokować swój biznes i mógłby tu powstać wielki lądowy międzynarodowy port między Azją, Rosją i Europą. Ta szansa jest ciągle niewykorzystana.

Jacek Janiszewski

Polski polityk i były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Szef stowarzyszenia Integracja i Współpraca oraz organizator XXI Forum Gospodarczego w Toruniu

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: