SuperBiz firma Wolontariat pracowniczy w praktyce

Wolontariat pracowniczy w praktyce

06.07.2011, godz. 02:00
Dobra Pożyczka, finanse, statystyki
foto: Brak agencji

Pod koniec zeszłego roku grupa ENEA, czyli wszystkie spółki wchodzące w jej skład, przyjęły strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wolontariat pracowniczy jest jednym z jej elementów i przejawów. Dotychczas pracownicy różnych spółek realizowali działania wolontariackie, odpowiadając na lokalne potrzeby, np. poprzez organizację zbiórek, edukację najmłodszych w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z prądem, kiermasze, z których dochód był przeznaczony np. dla domów dziecka czy wigilie dla ubogich. Firma po przyjęciu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu stwierdziła, że takie oddolne inicjatywy pracownicze trzeba wspierać. Na początku tego roku zostały przyjęte w grupie ENEA ramowe zasady wspierania wolontariatu pracowniczego, które bardziej organizują tę działalność.

Wszystkie spółki ustaliły, że wspierają tę ideę u siebie przez stworzenie pewnych ram, w których pracownicy mogą się poruszać, realizując działania na rzecz lokalnej społeczności. Powstały dwa projekty inicjatyw. W tej chwili są to: edukacja najmłodszych w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz ratownictwo przedmedyczne. Pierwsza z nich to program edukacyjny, nad którym patronat objęła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. Składa się on z trzech bloków tematycznych: źródła prądu elektrycznego, poszanowanie energii, czyli jak na co dzień możemy taką energię oszczędzać, oraz jak bezpiecznie obchodzić się z prądem w domu i poza nim. Wolontariusze odwiedzają głównie szkoły i przedszkola i edukują dzieci w wieku 5-9 lat, czyli te najmłodsze, które dopiero uczą się korzystania ze sprzętów zasilanych energią elektryczną.

Druga inicjatywa to edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi wolontariusze prowadzą pogadanki i pokazy w szkołach albo biorą udział w imprezach masowych. Z użyciem profesjonalnego sprzętu, np. fantomów czy defibrylatorów, pokazują, jak takiej pomocy udzielić. Przez maj i czerwiec tego roku ponad 300 wolontariuszy Grupy Enea objęło programami edukacyjnymi o prądzie i ratownictwie przedmedycznym już ponad 8 tys. beneficjentów.

Agata Łuczak, Departament Komunikacji Korporacyjnej ENEA S.A.

autor: Agata Łuczak zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: