SuperBiz firma Za granicą wspiera się unie kredytowe

Za granicą wspiera się unie kredytowe

16.07.2013, godz. 02:00
Za granicą wspiera się unie kredytowe
foto:

Unie kredytowe działają na całym świecie, a w Polsce ich odpowiednikami są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy też Australii wspierają rozwój tych spółdzielczych instytucji finansowych.

Unie kredytowe zrzeszają osoby należące np. do tego samego stowarzyszenia czy też zakładu pracy. Oparte są na zasadach wzajemności. W odróżnieniu od komercyjnych banków nie nastawiają się na maksymalizację zysków kosztem konsumentów, lecz zwracają się w stronę ich potrzeb, oferując łatwy dostęp do atrakcyjnych usług i produktów finansowych. Działalności unii kredytowych, które opierają się na zasadach wywiedzionych z ruchu spółdzielczego, towarzyszy hasło "nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, by służyć". Na ten fakt dużą uwagę zwracają klienci, którzy porzucili swoje dotychczasowe banki na rzecz unii kredytowych. Przykładem zwrotu społeczeństw w stronę spółdzielczości finansowej była akcja "Bank Transfer Day" w 2011 r., kiedy 650 tysięcy Amerykanów przeniosło tylko w ciągu jednego miesiąca swoje oszczędności z banków do lokalnych unii kredytowych. Konsumenci podkreślali, że wolą wspierać instytucje, które dbają o rozwój lokalnych przedsiębiorstw, i które aktywizują mieszkańców regionów.

Wsparcie unii na świecie

Unie kredytowe pełnią również misję społeczną, dlatego też rządy wielu państw wspierają działalność tych instytucji, procedując wiele ustaw czy rozwiązań służących ich rozkwitowi. W krajach Ameryki Łacińskiej rządy uznały, że w koncepcję rozwoju, wykorzystującą własne siły i zasoby, doskonale się wpisują unie kredytowe sprzyjające osobom, które nie mogą sprostać wymaganiom stawianym przez banki komercyjne. W Kongresie Stanów Zjednoczonych powstają ustawy ułatwiające rozwój spółdzielczości finansowej. W Australii czy Nowej Zelandii nie tylko wprowadzane są nowe rozwiązania, które pozwalają uniom rozszerzyć zakres działalności, ale również osoby na wysokich stanowiskach państwowych dają wyraz osobistego poparcia dla tych podmiotów. Natomiast w Europie krajem, który w ostatnim czasie aktywnie wspiera rozwój unii kredytowych jest Wielka Brytania.

Angielskie praktyki

Na początku bieżącego roku Stowarzyszeniu Brytyjskich Unii Kredytowych, zrzeszającemu większość tego typu instytucji w Zjednoczonym Królestwie, przyznano dotację w wysokości 38 mln funtów na modernizację sektora unii kredytowych. Dzięki tej inicjatywie w perspektywie najbliższych kilku lat dodatkowo zostanie ułatwiony dostęp do atrakcyjnych usług finansowych milionowi Brytyjczyków.

W wywiadzie dla magazynu "Credit Union News" Sajid Javid, sekretarz finansów w rządzie premiera Davida Camerona, oznajmił, iż brytyjski rząd będzie działał na rzecz rozwoju unii kredytowych.

- Wspieramy unie kredytowe, bo to jest w interesie nas wszystkich. Rządowi podoba się idea finansowej samorządności, spółdzielczości, tak różna przecież od prostej pogoni za zyskiem obecnej w środowisku bankowości i finansjery - podkreślał w rozmowie Sajid Javid. Dzięki wsparciu brytyjskie unie będą w stanie zatrudnić nowych pracowników i pozyskać ponad milion nowych członków w ciągu najbliższych pięciu lat. Według Javida sektor unii kredytowych o wiele lepiej rozumie potrzeby indywidualnego klienta oraz gwarantuje prawdziwą, realną konkurencję. Przedstawiciel brytyjskiego rządu jest zdania, iż unie kredytowe mają prawo otrzymywać wsparcie od państwa, gdyż dzięki temu pomagają we wzroście zamożności społeczeństwa. Javid zaznacza, iż to właśnie dzięki uniom kredytowym wielu Brytyjczyków miało szansę na spłatę kilkuletnich zadłużeń, a także otrzymało możliwość założenia dochodowego biznesu.

Globalny zasięg unii kredytowych

Unie kredytowe funkcjonują w 101 krajach. Należy do nich ponad 200 milionów członków skupionych w ponad 56 000 Kas. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą ponad półtora biliona dolarów.

Międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym unie kredytowe jest Światowa Rada Unii Kredytowych - WOCCU z siedzibą w Madison w USA. WOCCU koordynuje, reguluje i wspiera unie kredytowe na całym świecie.

Każdego roku inny kraj jest gospodarzem Międzynarodowej Konferencji WOCCU, która stanowi nie tylko forum wymiany doświadczeń, a także miejsce podejmowania decyzji i wyzwań ważnych dla całego ruchu. Zjazdy przedstawicieli unii odbywały się m.in. w: Dublinie (2006), Calgary (2007), Hongkongu (2008), Barcelonie (2009), Las Vegas (2010). Podczas konferencji w Glasgow w 2011 r. jednym z kluczowych uczestników konferencji był Gordon Brown - były premier Wielkiej Brytanii. Nawiązując do misji unii kredytowych, która zakłada współpracę i wzajemną pomoc, w swoim wystąpieniu podkreślił, że pokazały one światu ludzką twarz finansów.

- Przyglądajcie się uważnie prawu, które może ograniczyć inicjatywy unii i róbcie wszystko, co w waszej mocy, aby zmienić je tak, żeby unie kredytowe mogły działać w pełni efektywnie - powiedział Brown.

W ubiegłym roku w 20. rocznicę powstania SKOK-ów jako dowód uznania dla ich szybkiego rozwoju gospodarzem konferencji WOCCU był Gdańsk. W bieżącym roku natomiast miejscem spotkania przedstawicieli unii kredytowych z całego świata jest stolica Kanady - Ottawa.

Nie tylko unie kredytowe

Oprócz unii kredytowych podmiotami opartymi na zasadach wzajemności, które się prężnie rozwijają, są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Do światowych liderów w tej dziedzinie należy także Polska.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK tworzący wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń SKOK Życie SA markę SKOK Ubezpieczenia jest zaliczony przez ICMIF (Federację Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych) do grona 500 największych ubezpieczycieli wzajemnych na świecie.

W raporcie "Global 500" opublikowanym przez ICMIF umieszczono między innymi zestawienie 20 najszybciej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które w latach 2007-2011, czyli od czasu nastania kryzysu globalnego finansowego odnotowały największy wzrost. Wśród tych najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń wzajemnych reprezentujących siedem różnych regionów świata znalazło się TUW SKOK.

Reprezentanci SKOK Ubezpieczenia również są zauważani i doceniani na arenie międzynarodowej. Prezes SKOK Ubezpieczenia Grzegorz Buczkowski 12 czerwca br. został ponownie wybrany na członka Rady Dyrektorów AMICE, zrzeszającej spółdzielcze i wzajemne podmioty ubezpieczeniowe w Europie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: