SuperBiz nowoczesne technologie Ceny internetu stacjonarnego w Polsce: sprawdź, ile płacimy za dostęp do sieci

Ceny internetu stacjonarnego w Polsce: sprawdź, ile płacimy za dostęp do sieci

10.11.2016, godz. 16:00
Superkomputer
Superkomputer foto: SHUTTERSTOCK

Urząd Komunikacji Elektronicznej zbadał, ile płacą klienci w Polsce za dostęp do internetu stacjonarnego oraz jak szybkie łącza mają do dyspozycji, a także – jak nasz kraj wypada na tle reszty Europy.

Pod koniec 2015 r. z internetu stacjonarnego w Polsce korzystało 7,13 mln użytkowników (53 proc. gospodarstw domowych). Pod względem nasycenia usługami stacjonarnego dostępu do sieci daleko nam do unijnych liderów, czyli do Holandii (w minionym roku 43 proc. mieszkańców tego kraju korzystało z internetu w stałej lokalizacji) oraz Danii (42 proc.). W Polsce ten odsetek kształtuje się na poziomie 19 proc.

Jak wyglądała sytuacja z prędkością? Około 30 proc. wszystkich łączy w Europie stanowily łącza o prędkości równej lub wyższej niż 30 Mb/s. Liderem w tym zakresie była Belgia. Blisko 78 proc. łączy w tym kraju miało przepustowość większą lub równą 30 Mb/s. Udział takich łączy w Polsce był nieznacznie niższy niż średnia europejska i wyniósł niecałe 30 proc.

Zobacz: Dlaczego Polacy nie pracują zdalnie

Superszybkie łącza (o przepływności równej lub wyższej niż 100 Mb/s) są najbardziej rozpowszechnione w Rumuni, gdzie stanowią one 49 proc.  wszystkich łączy. Udział powyżej 40 proc. osiągnęły również Łotwa oraz Szwecja. W Polsce w lipcu 2015 r. ponad 8 proc. wszystkich łączy stanowiły łącza o przepustowości większej lub równej 100 Mb/s. Był to wynik niższy o około 2,5 punktów procentowych od średniej europejskiej.

Ceny internetu u największych operatorów
Analizując koszty dostępu do internetu dla klientów indywidualnych UKE wziął pod uwagę ofertę największych operatorów (tych, którzy pod koniec 2015 r. posiadali co najmniej 1 proc. udzialu w rynku). Po uwagę wzięto tylko oferty majace charakter ogólnopolski - nie uwzględniano lokalnych promocji.

Ceny podane przez UKE powstały powstały po zsumowaniu wszystkich opłat stałych (abonament, opłata za utrzymanie łącza) oraz jednorazowych (opłata za instalacje/aktywacje, modem), a następnie podzielenie uzyskanej wartości przez liczbę cykli rozliczeniowych. Dokumenty, na podstawie których Urząd analizował oferty były aktualne na dzień 17 sierpnia 2016 r.

Najniższą minimalną cenę (10,65 zł ) w badanym okresie oferowała Netia. Najwyższa stawka wystąpiła z kolei w ofercie Inea. Kształtowała się ona na poziomie 146,78 zł. Najwyższe średnie koszty oferował Orange. Klienci indywidualni za usługę dostępu do internetu musieli zapłacić u tego przedsiębiorcy średnio 84,14 zł.

Ceny internetu z podziałem na prędkości
Wśród ofert od 2 Mb/s do 10 Mb/s widoczna była duża rozpiętość cenowa. Różnica między najniższym a najwyższym kosztem wyniosła ponad 73 zł. Najmniej zapłacić musieli użytkownicy internetu o przepływności 10 Mb/s dostarczanego przez Netię. Miesięczny koszt za tę usługę kształtował się na poziomie 10,65 zł przy rocznym okresie zobowiązania. Z kolei najwyższą cenę oferował Orange. Cena za internet o prędkości 10 Mb/s w umowie na 12 miesięcy wyniosła 84,06 zł.

W przedziale od 10 Mb/s do 30 Mb/s włączenie znalazły się oferty o pięciu różnych prędkościach: 12 Mb/s, 20 Mb/s, 22 Mb/s, 25 Mb/s oraz 30 Mb/s. Najmniejsze koszty w tym zakresie przepływności ponosili użytkownicy Netii. Za usługę 20 Mb/s zakupioną na 12 okresów rozliczeniowych zapłacić musieli 28,24 zł. Najwyższa z kolei cena znalazła się w ofercie Orange. Za usługę na podobnych warunkach (20 Mb/s na 12 miesięcy) użytkownicy co miesiąc ponosili koszty w wysokości 84,06 zł.

Czytaj również: Co trzecia firma w Polsce nie ma swojej strony internetowej

Ceny za internet stacjonarny o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s były zróżnicowane i wahały się od 37,41 zł do 85,65 zł. Najniższą stawkę oferowała Netia za usługę o przepływności 100 Mb/s w umowie na 12 miesięcy. Nieznacznie wyższą cenę w swojej ofercie miała Vectra, która za internet o tej samej przepływności w umowie na 18 okresów rozliczeniowych pobierała opłatę w wysokości 37,89 zł. Najwyższą stawkę (85,65 zł) w tym przedziale prędkości zapłacić musieli użytkownicy Vectry, którzy zakupili usługę 100 Mb/s na rok.

Każdy z uwzględnionych w analizie operatorów posiadał usługę dostępu do internetu o przepływności powyżej 100 Mb/s. Prędkości w tym przedziale były bardzo zróżnicowane i obejmowały zakres od 120 Mb/s do 600 Mb/s. Najniższe koszty w przypadku tego typu ofert ponosili klienci Vectry. Za internet o przepustowości 150 Mb/s w umowie na 18 miesięcy zapłacić musieli 47,33 zł. Najwyższa stawka za internet w tym przedziale wyniosła 146,78 zł. Cena ta znalazła się w ofercie Inei za usługę o prędkości 250 Mb/s oraz 500 Mb/s w przypadku dwuletniego okresu zobowiązania.

Źródło: UKE, oprac. MK

 REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: