SuperBiz opinie Czy 500 plus w jakikolwiek sposób wpływa na dzietność?

Czy 500 plus w jakikolwiek sposób wpływa na dzietność?

25.08.2016, godz. 11:29
Czy 500 Plus w jakikolwiek sposób wpływa na dzietność
foto: SHUTTERSTOCK

Z danych GUS można wnioskować, że podczas pierwszych czterech miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus" wzrost liczby urodzeń był minimalny. W I półroczu 2016 r. na świat przyszło 191 tys. dzieci, podczas kiedy w analogicznym okresie rok temu odnotowano 181,1 urodzeń.

Nie tylko zwiększyła się liczba urodzeń, ale także zmalała liczba zgonów. W pierwszym półroczu br. zmarło 200 tys. osób, wobec 203,8 tys. zmarłych w I półroczu 2015 roku. Bilans nadal jednak jest na minus – liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. A to oznacza, że podczas pierwszych czterech miesięcy funkcjonowania „Rodziny 500 plus" nie udało się zahamować niżu demograficznego.

Elżbieta Rafalska wyodrębniła trzy ważne profity, płynące z rządowego programu. Po pierwsze, umożliwia on skuteczną walkę z ubóstwem, po drugie, stanowi rodzaj inwestycji w kapitał ludzki, po trzecie wreszcie, może poprawić statystyki demograficzne. Na razie minister unika wyciągania radykalnych wniosków. Jak twierdzi, program weryfikuje życie. „Jeśli wykażemy trochę więcej cierpliwości, okaże się, jaki jest jego wpływ na dzietność. Ale na pewno nie przyjmujemy postawy bezkrytycznej. To jest szeroki, duży program i sprawdzamy go w życiu, w praktyce" – zapewniła szefowa MRPiPS podczas rozmowy z PAP.

Przeczytaj również: Rafalska: dzięki 500+ Polacy rzadziej korzystają z pomocy społecznej

W I kw. 2015 r. Polskę zamieszkiwało 38,449 mln osób. W I kw. br. nasz kraj miał mniej mieszkańców – było to 38,422 mln osób. Chociaż ubytki można mierzyć w dziesiątkach tysięcy, odzwierciedlają one spadkowy trend liczby ludności. Rzecznik prasowy ministerstwa Bartosz Marczuk spodziewa się jednak, że dzięki świadczeniom wychowawczym w 2017 r. liczba urodzeń zwiększy się nawet o 400 tysięcy.

Ministerstwo nie przejawia także pesymizmu w kwestii zatrudnienia. Elżbieta Rafalska ostrożnie wypowiada się o wpływie rządowego programu na liczbę osób pracujących. Jak przekonuje, „uzyskanie bardziej kompleksowych danych o wpływie programu na rynek pracy nie jest możliwe z miesiąca na miesiąc" (cyt. za PAP). Jednocześnie podkreśla, że z cząstkowych danych można wnioskować, iż nastąpiła poprawa na rynku. O rynku pracy w kontekście „500 plus" pisaliśmy szerzej 24 sierpnia bieżącego.

Źródła: polskieradio.pl, stat.gov.pl, Biuletyn Statystyczny nr 7(705)

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: