SuperBiz opinie Czy przez reformę emerytalną wzrosną podatki?

Czy przez reformę emerytalną wzrosną podatki?

17.07.2016, godz. 16:33
Czas seniorów
foto: SHUTTERSTOCK

W najbliższym czasie ZUS wyśle listy do ok. 20 mln Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacuje wysokość emerytur w trzech różnych wiariantach oraz wytłumaczy sposób ich obliczania. Pytanie, jakie korzyści da nam zaproponowana przez resort reforma emerytalna?

Pisemną informację od ZUS otrzyma każdy Polak, który przepracował co najmniej jeden dzień pracy. Tak więc korespondencja zostanie skierowana do każdego pracownika, który odprowadziała przynajmniej raz składkę na emeryturę – informuje WP. Pisma nie dostaną natomiast osoby, które pobierają świadczenia emerytalne lub emerytury mudurowe bądź podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Najistotniejsza informacja udostępniona przez ZUS będzie dotyczyła wysokości przysługującej ubezpieczonemu emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacował wysokość emerytur w trzech wariantach. Po pierwsze, osoby ubezpieczone w I filarze przekonają się, jak duże świadczenie przysługiwałoby im, gdyby przeszły na emeryturę w chwili obecnej. (Kalkulacji dokonano w oparciu o średnią miesięczną wartość składek i staż pracy.) Po drugie, dowiemy się, na jakim poziomie ukszałtowałaby się emerytura w chwili osiągnięcia wieku emerytualnego. (Obliczenia bazują na tym, jak dotychczas kształtowały się odprowadzane składki.) Trzeci wariant obliczeniowy obejmuje nie tylko I, ale także III filar, a więc: środki zgromadzone w OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych), na IKE (na Indywidualnych Kontach Emerytalnych), na IKZE (Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz w PPE (Pracowniczych Programach Emerytalnych).

Przeczytaj również: Waloryzacja rent i emerytur: dzięki nowym zasadom świadczenia będą wyższe?

List z ZUS-u, oprócz symulacji emerytur, ma zawierać szczegółówy wykaz wszystkich składek odprowadzonych na emeryturę przez pracodawcę oraz instrukcję ułatwiającą zrozumienie kwot obliczeniowych w poszczególnych wariantach. Adresat będzie mógł zapoznać się z wartościami nominalnymi składek, które faktycznie zostały odprowadzone oraz kwotami emerytur po waloryzacji.

Zobacz także: Coraz więcej Polaków dostaje głodowe emerytury

Zgodnie z planowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reformą zmieni się nie tylko sposób obliczania wysokości emerytury, ale także – sposób odprowadzania składek. Wszsyscy pracujący Polacy od 19 do 55 roku życia będą musieli obowiązkowo uczestniczyć w planach kapitałowych. Zostaną zapisani do nich automatycznie, a możliwość rezygnacji z tej opcji ma im przysługiwać przez trzy pierwsze miesiące przynależności do programu. Oznacza to, że ubezpieczenie w III filarze przestanie być dobrowolne – pisze prof. Leokadia Oręziak w opublikowanym na stronie gospodarka.dziennik.pl artykule pt. „Nowe emerytury, czyli brniemy w błędy". Zdaniem ekonomistki prywatyzacja OFE może skutkować podniesieniem podatków lub innymi zmianami wprowadzonymi przez państwo, które umożliwiłyby wypłacanie bieżących emerytur. Pieniądze zgromadzone w OFE zostaną de facto zamrożone.

Obecnie zaledwie 3 proc. pracowników odprowadza składki na IKE, IKZE i PPE. Dziennikarka Dziennika przekonuje, że rządowy plan zakłada wzrost ubezpieczonych w III filarze Polaków do 75 proc. społeczeństwa z umowali o pracę, o 5,5 mln osób. Autorka artykułu przypomina, że wystąpienie z planu kapitałowego będzie wymagało złożenia spejclanego oświadczenia na piśmie w ciągu trzech miesięcy. Prawdopodobnie wielu ubezpieczonych nie zrobi tego w terminie.
Reforma MRPiPS zakłada, że 25 proc. aktywów zgromadzonych w OFE (ok. 35 mld zł) zostanie przeniesionych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Reszta aktywów, a więc pozostałe 75 proc. (103 mld zł) ma być przetransferowana do zreformowanych IKE. Ta zmiana ma objąć ok. 16,5 mln członków OFE. Pieniędzmi przeniesionymi z OFE powinny zarządzać Powszechne Towarzystwa Inwestycyjne (TFI). Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które obecnie zarządzają OFE, będą mogły przekształcić się w TFI.

Oprac. na podst. finanse.wp.pl, gospodarka.dziennik.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: