SuperBiz opinie [PODSUMOWANIE 2016] Wzloty i upadki rządu PiS

[PODSUMOWANIE 2016] Wzloty i upadki rządu PiS

29.12.2016, godz. 03:05
Rząd chce oskładkować umowy o dzieło
foto: Super Express

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim – czas na podsumowania. W październiku 2015 r. do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. PiS ma za sobą pierwszy pełen rok kalendarzowy sprawowania rządów. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się wzlotom i upadkom partii rządzącej.

PLUS: Program „Rodzina 500 Plus"
Program „500 plus" to pierwszy w Polsce program społeczny realizowany na tak dużą skalę. Na dodatek PiS wprowadził go już pół roku po objęciu rządów. W kwietniu ruszyły wypłaty w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus". Na wsparcie w kwocie 500 zł na dziecko może liczyć każda rodzina z minimum jednym pierworodnym, która spełnia kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. W pozostałych przypadkach na drugie i kolejne dziecko przysługuje 500 zł bez względu na wysokość dochodów.

Zobacz także: Rafalska: kobiety nie rezygnują z pracy przez „500 plus”

Do końca listopada 3,79 mln dzieci do 18. roku życia otrzymało świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus", z czego 1,47 mln świadczeniobiorców mieszka w gminach miejskich, 1,36 mln – w gminach wiejskich, a 0,95 mln – w gminach miejsko-wiejskich. Łączna suma wypłaconych świadczeń wyniosła 15,1 mld złotych. Od początku obowiązywania programu do 15 grudnia br. przeprowadzono blisko 1000 spraw o zmianę formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową. Istnieje szansa, że prowadzona przez rząd polityka rodzinna wpłynie pozytywnie na przyrost demograficzny. „Dzięki wyższym urodzeniom liczba ludności w 2050 roku może wynieść 35,7 mln osób, a więc o ponad 1,7 mln więcej niż według dotychczasowej prognozy GUS z 2014 r." – ocenił w kwietniu br. prof. dr hab. Janusz Witkowski, były prezes GUS, członek Rządowej Rady Ludnościowej i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych podczas Konferencji demograficznej Rządowej Rady Ludnościowej w Sejmie.

PLUS: „Mieszkanie Plus"
„Mieszkanie plus" to kolejny po „Rodzinie 500 plus" projekt, który ma zapewnić zabezpieczenie socjalne poprzez zwiększenie podaży tanich mieszkań pod wynajem. Na projekt składają się trzy filary: budowa tanich lokali mieszkaniowych na gruntach należących do Skarbu Państwa, utworzenie tzw. indywidualnych kont mieszkaniowych, w ramach których będzie można odkładać pieniądze na zakup własnego lokum oraz wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Programem zarządza spółka BGK Nieruchomości. W ramach „Mieszkania plus" lokale mieszkaniowe pod wynajem w atrakcyjnej cenie staną się lepiej dostępne. Przykładowo, opłata za 50-metrowe mieszkanie powinna zamknąć się w 1300 złotych. Podczas podpisania umowy najmu lokatorzy będą mogli wybrać opcję z możliwością kupna mieszkania lub bez. Mimo wyższego czynszu, zyskają możliwość nabycia tytułu własności.

PLUS: Poszerzenie listy darmowych leków
Od 1 września 2016 r. seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą bezpłatnie dostać wybrane leki. Pełny wykaz darmowych leków jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia. 75-latkowie i osoby starsze stanowią ok. 7 proc. populacji. Żyje ich w naszym kraju blisko 2,5 miliona. Przepisy weszły w życie, aby zwiększyć dostęp osób w podeszłym wieku do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wybrane produkty z tego segmentu zostały objęte całkowitą refundacją. Przed wejściem przepisów w życie nie wykupywano 17 proc. recept . Jak można sądzić, główną przyczyną takiego stanu rzeczy był brak dostatecznych środków finansowych chorych.

PLUS: Wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie 13 zł za godzinę
W 2017 r. płaca minimalna zostanie podniesiona z 1850 zł do 2000 złotych. Na zmianach skorzystają nie tylko pracownicy chronieni przez Kodeks pracy, ponieważ minimalna stawka godzinowa obejmie także osoby zatrudnione w oparciu o umowy zlecenie oraz samozatrudnionych. Po waloryzacji w 2017 roku wzrośnie ona z 12 zł do 13 zł na godzinę. W dalszym ciągu nieuregulowana pozostaje kwestia osób zatrudnianych w oparciu o umowę o dzieło.

PLUS: Podniesienie minimalnej emerytury do 1000 zł
W 2016 r. najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł, od 1 marca 2017 r. jej minimalny poziom osiągnie 1000 złotych. Mniej korzystnie przedstawia się waloryzacja emerytur. Średnia emerytura, która plasuje się obecnie na poziomie 2083 zł, po waloryzacji wzrośnie do 2098 złotych. Przyjęto mnożnik waloryzacji równy 0,73 procenta. Waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku będzie symboliczna. Dlatego wprowadzono zapis, zgodnie z którym w 2017 r. świadczenia do 1369,86 zł miesięcznie będą musiały wzrosnąć o minimum 10 zł miesięcznie. Spośród ok. 3,2 mln emerytów, zmiany w emeryturach odczują przede wszystkim najubożsi.

Przeczytaj też: 13 zł za godzinę. Przez nowe regulacje 2 mln osób będzie się spowiadać z czasu pracy

MINUS: Brak ustawy regulującej kredyty walutowe
W październiku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie trzech projektów tzw. ustaw frankowych. Prezydencki projekt zakładał zwrot części spreadów pobieranych przez banki przy zachowaniu limitu w kwocie 350 tys. złotych na kredytobiorcę. Kancelaria Prezydencka założyła, że koszt tej operacji może sięgnąć 4 mld złotych. Do Sejmu wpłynęły także dwa poselskie projekty autorstwa klubu Kukiz'15 i PO. Klub Kukiz'15 domagał się unieważnienia umów kredytów walutowych oraz przewalutowania kredytów. Projekt PO także zakładał przewalutowanie, ale przy równym rozłożeniu kosztów tej operacji na banki i klientów.

Rozwiązanie problemu kredytów we Frankach Andrzej Duda obiecywał jeszcze w 2015 roku. W październiku ur. spotkał się z przedstawicielami stowarzyszenia Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, aby omówić wspólnie kwestie ustawy rozwiązującej problem frankowiczów. Z czasem jednak rząd oddalał się od koncepcji obowiązkowego przewalutowania, a projekt prezydenckiej ustawy znalazł się w Sejmie wraz z dwoma innymi projektami ustaw frankowych. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postulował w grudniu, aby każdego klienta traktować indywidualnie. Skala pomocy miałaby zostać dostosowana do kursu franka, który obowiązywał w chwili zaciągnięcia kredytu. Niestety, do tej pory nie zostało wprowadzone żadne rozwiązanie ustawowe, które zadowoliłoby frankowiczów, a internauci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę piszą, że czują się oszukani.

MINUS: Zawieszenie poboru podatku handlowego
15 listopada Sejm zawiesił pobór podatku handlowego do 1 stycznia 2018 roku. Posłowie zajęli się ponownie podatkiem handlowym w związku z postępowaniem wyjaśniającym, które wszczęła we wrześniu Komisja Europejska. Zastrzeżenia KE wzbudziło uzależnienie wysokości podatku od powierzchni sklepu. Polska usłyszała zarzut, że faworyzuje mało- i średnioformatowe sklepy. Chociaż ustawa wprowadzająca podatek od sprzedaży detalicznej została uchwalona, to później przyjęto rozporządzenie zwalniające z płacenia podatku. Jednak w deklaracji podatkowej podatnicy i tak musieli oszacować, ile podatku by zapłacili, gdyby jednak obowiązywał. Jeżeli podatek byłby pobierany zgodnie z planem, to budżet można by zasilić kwotą w wysokości 1,6 mld złotych.

MINUS: Deficyt budżetowy
Zgodnie z założeniami rządu, przy inflacji na poziomie 1,3 proc., w 2017 r. próg deficytu budżetowego (różnicy między wydatkami a dochodami rządu) wyniesie blisko 60 mld zł (nie więcej niż 59,3 mld złotych). Stanowi to rekordowy poziom. Jednocześnie rząd spodziewa się, że wzrost PKB osiągnie wartość. 3,6 procent. Z komunikatu MF wynika, że po listopadzie 2016 r. dochody zaplanowane w tegorocznej ustawie budżetowej wyniosły 294,5 mld zł, a wydatki - 322,1 mld mld złotych. Deficyt wyniósł 27,6 mld zł, co stanowi 50,4 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. Deficyt był niższy o 8,5 mld zł w stosunku do wykonania go po listopadzie 2015 r. (36,1 mld zł). Należy jednak pamiętać o dobrej koniunkturze gospodarczej w 2016 r., rekordowo niskiemu bezrobociu oraz wzroście wynagrodzeń. Dodatkowo kasę państwa zasiliły zyski NBP oraz przychody z aukcji internetu komórkowego LTE. Bez nich deficyt byłby trzeci pod względem wielkości. Rekordy pobiliśmy w 2013 i 2010 roku.

MINUS: Rezygnacja z podatku jednolitego
W grudniu rząd wycofał się z pomysłu wprowadzenia tzw. podatku jednolitego. Nowa danina miała zastąpić trzy rodzaje obowiązujących obecnie składek, które trafiają do ZUS-u, NFZ-u oraz urzędów skarbowych z tytułu PIT. Prace nad ujednoliceniem podatku rozpoczęły się w kwietniu br,, a podatek jednolity miał zacząć obowiązywać w 2018 roku. Jego poziom mieściłby się w skali od 10 do 39,5 proc. dochodów. Jak argumentował Mateusz Morawiecki, wicepremier i przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ta forma podatków byłaby zbyt niekorzystna dla przedsiębiorców. Dlatego rząd potwierdził, że odstępuje od tej koncepcji. Jak będzie wyglądało przyszłe prawo podatkowe w Polsce?

Sprawdź koniecznie: Podwyżki emerytur i pensji minimalnych w 2017 roku

MINUS: Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 6600 zł dla nielicznych
Dotychczas kwota wolna od podatku znajdowała się na poziomie 3091 zł i dokładnie tyle wyniesie w 2017 r. dla osób, których dochody plasują się od 11 000. zł do 85 528 zł rocznie, przy czym limit nie obejmował parlamentarzystów. W 2017 r. osoby, których roczne zarobki nie przekraczą 6600 zł, będą zwolnione z płacenia PIT-u. Sejm, rząd i prezydent zadecydowali, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do tego poziomu. Tymczasem prezydencki projekt ustawy z 2015 r. zakładał podniesienie kwoty wolnej do 8000. zł i właśnie to obiecywała premier Beata Szydło w ramach sejmowego expose. Rząd nie wywiązał się ze swoich obietnic, ale Ministerstwo Finansów szacuje, że na zmianach zyska 3 mln Polaków. Na niższe podatki mogą liczyć również osoby, które zarabiają od 6600 zł do 11 000 zł rocznie. W ich przypadku obliczona kwota podatku do zapłacenia może zostać pomniejszona o 556,02 – 1188 złotych. Jeżeli zarobki przekroczą 127 tys. zł rocznie, nie będzie można odliczyć od podatku kwoty wolnej. Parlamentarzyści, inaczej niż dla reszta społeczeństwa, nie będą musieli płacić podatku od 30 451 złotych.

 

Oprac. na podst. superbiz.se.pl, mf.gov.pl, mpips.gov.pl, premier.gov.pl, portalsamorzadowy.pl, wpolityce.pl, money.pl, poradnikzdrowie.pl, forsal.pl, serwisy.gazetaprawna.pl, parkiet.com

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: