SuperBiz opinie Nowy przekręt 500 plus? Świadczenie na dziecko z placówki opiekuńczej

Nowy przekręt 500 plus? Świadczenie na dziecko z placówki opiekuńczej

29.11.2016, godz. 16:12
Dom dziecka
foto: EAST NEWS

Wiele kontrowersji wzbudził fakt, że dzieci przebywające w sierocińcach nie dostają świadczenia wychowawczego. W myśl obowiązującej ustawy świadczenie wychowawcze nie przysługuje dzieciom, które są umieszczone w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Czy przepisy mają zastosowanie w sytuacji, kiedy nieletni z domu dziecka odwiedza regularnie rodziców, np. raz w miesiącu?

29 listopada natemat.pl opublikował artykuł, z którego wynika, że rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej znaleźli nowy sposób na pobieranie świadczenia wychowawczego: odwiedziny dziecka w domu. Dziennikarz serwisu wskazuje na ustawę o wspieraniu rodzin i rodzin zastępczych.

- Artykuł 93 mówi wyraźnie, że placówki wychowawcze muszą umożliwić kontakty z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W praktyce oznacza to, że dyrektor domu dziecka nie ma prawa odmówić wydania zgody na wizyty dziecka w domu biologicznych rodziców. Mogą je zabrać na jeden dzień albo na weekend, niektórzy biorą je nawet na wakacje – konkluduje Paweł Kalisz.

Według dziennikarza wizyta dziecka u rodzica stanowi wystarczający powód do pobierania 500 zł na dziecko. Autor tekstu przytacza wypowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS. Z pisma, które otrzymał serwis, można wnioskować, że „nawet jeśli dziecko było urlopowane na jeden dzień, rodzinie należy się cały dodatek wychowawczy".

Przeczytaj również: Skandal! Sieroty z domów dziecka nie mają prawa do 500 plus

- Okazuje się, że wystarczy być rodzicem jeden dzień w miesiącu, żeby móc skorzystać z programu Rodzina 500+. Resztę czasu dziecko może spędzić w placówce opiekuńczej – czytamy w artykule „Weekendowe dzieci 500+". Na publikację błyskawicznie zareagowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze tego samego dnia zamieściło sprostowanie.

- Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. „Umieszczone", oznacza formalne zobowiązanie do pobytu – np. prawomocne orzeczenie sądu – wyjaśnia MRPiPS.

Zobacz także: 500 Plus do zmiany? Pieniądze na pierwsze dziecko i dla dzieci z Domów Dziecka

- Jedynie sąd, który umieścił dziecko w pieczy zastępczej lub w innej instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, może wyrazić zgodę na pobyt dziecka w domu (np. przez okres wakacji letnich). Wówczas, również na mocy rozstrzygnięcia sądu, w okresie tego urlopowania, możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na takie dziecko – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- "Urlopowanie" przez sąd jest de facto zmianą postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i stosowane jest w wyjątkowych przypadkach. W przypadku, gdy zgoda na pobyt w domu rodzinnym na, np. weekend, jest wydawana decyzją dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej, brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do przyznania świadczenia wychowawczego rodzicowi dziecka – dodaje MRPiPS.

Źródła: natemat.pl, mpips.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: