SuperBiz opinie Po czym rozpoznać prawdziwe masło? Nie daj się zwieść producentom

Po czym rozpoznać prawdziwe masło? Nie daj się zwieść producentom

20.07.2017, godz. 14:37
Masło
foto: SHUTTERSTOCK

Na rynku dostępnych jest wiele tłuszczów mlecznych: masło, masło o zawartości ¾ tłuszczu, masło półtłuste oraz tłuszcze do smarowania. Do tych ostaniach należą popularne w Polsce margaryny i miksy tłuszczowe. O ile kostka masła w cenie poniżej 6 zł za 200 g należy do rzadkości, a jej ceny sięgają 8 zł, o tyle 500 g Margaryny Wybornej Extra w Biedronce można kupić za ok. 2 złote. Sprawdź, czym różnią się poszczególne tłuszcze.

Masło wytwarza się z mleka lub śmietanki. Wysokie ceny masła są związane z rynkowymi cenami tych produktów. Obecnie cena zbytu śmietanki wynosi 25-27 zł za kg, a masła – 22 zł za kilogram.

Zobacz koniecznie: Bitwa na masło w Lidlu i Biedronce. Od 4,95 zł za kostkę

Superbiz.pl: Co powinno zawierać masło, aby mogło oficjalnie trafić na sklepowe półki jako „masło"?
Andrzej Gantner, dyrektor generalny, członek zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności: Masło jest produktem, którego skład jest ściśle uregulowany w przepisach Unii Europejskiej – konkretnie jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Przepis ten określa ramowe kryteria dla wszelkich rodzajów tłuszczów mlecznych, w tym masła, które są definiowane jako produkty pozyskiwane wyłącznie z mleka lub niektórych przetworów mlecznych, a zasadniczym elementem ich wartości jest oczywiście tłuszcz. Dodawane mogą być do nich również inne substancje niezbędne w procesie produkcyjnym, jednakże pod warunkiem, że nie są one używane w celu zastąpienia jakichkolwiek składników mleka.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, masło to tłuszcz mleczny, zawierający pomiędzy 80 a 90 proc. tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 proc. wody i nie więcej niż 2 proc. suchej masy beztłuszczowej mleka.

Warto również zauważyć, że w rozporządzeniu uregulowane zostały także kryteria składu dla innych kategorii tłuszczów mlecznych, do których należą: masło o zawartości ¾ tłuszczu, masło półtłuste oraz tłuszcz mleczny do smarowania, chociaż kategorie te są mniej popularne na rynku.

Sprawdź koniecznie: Tak oszukują nas na maśle!

Jakie normy powinno spełniać masło, które trafia do sprzedaży?
Produkty trafiające na półki sklepowe muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustanowione w przepisach prawa żywnościowego, w tym wymagania jakościowe określone w przytoczonym powyżej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych. Spełnienie tych parametrów jest na bieżąco kontrolowane u producentów przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) oraz w handlu detalicznym i hurtowym – przez Inspekcję Handlową.

Co zawierają produkty masłopodobne, np. miksy i margaryny?W przepisach prawa żywnościowego nie ma określenia „masłopodobny" i jako takie ono nie funkcjonuje, ponieważ margaryny i miksy stanowią odrębne kategorie produktów mieszczących się w ogólnej grupie „tłuszczów do smarowania". Zastosowanie znajduje tutaj wspomniane już wcześniej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych ściśle reguluje kwestie składu tych produktów. Margaryny to produkty o zawartości tłuszczu od 80 do 90 proc., przy czym zawartość tłuszczu mlecznego nie może być większa niż 3 proc. zawartości tłuszczu ogółem. Natomiast pod pojęciem miksów tłuszczowych rozumie się mieszaninę tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, w których zawartość tłuszczu mlecznego może się wahać od 10 do 80 proc. w całkowitej zawartości tłuszczu.

Czytaj też: Masło coraz droższe i mniejsze! Maleją opakowania wielu produktów [ZDJĘCIA]

Czy tluszcze roślinne do smarowania są mniej zdrowe niż masło?
Masło, margaryny i miksy tłuszczowe to odrębne kategorie produktów, których wspólną cechą jest przeznaczenie – są to tłuszcze do smarowania. Zarówno tłuszcze mleczne, jak i tłuszcze roślinne mają swoje miejsce w prawidłowo zbilansowanej diecie.

 

Oprac. na podst. biedronka.pl, tvp.info, Polska Federacja Producentów Żywności

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: