SuperBiz opinie Przesuwamy granice nauki

Przesuwamy granice nauki

11.09.2016, godz. 12:00
AstraZeneca
foto: Archiwum prywatne

Rozmowa z Jarosławem Oleszczukiem, prezesem firmy AstraZeneca Polska

AstraZeneca to jedna z najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych na świecie. Co jest źródłem sukcesu firmy?

Misją AstraZeneca jest nieustanne przesuwanie granic nauki, by dostarczać leki zmieniające życie chorych. Dlatego tak wiele inwestujemy w badania i rozwój. Jesteśmy przekonani, że skupiając uwagę na przełomowych badaniach naukowych, zmierzających do poznania mechanizmów powstawania nowotworów, umożliwimy opracowanie nowoczesnych terapii. W tym celu wykorzystujemy nasz olbrzymi atut – synergię potencjałów badawczych w obszarach leków drobnocząsteczkowych i biologicznych, immunoterapii, technologii inżynierii białek oraz wyrobów medycznych. Jeśli spojrzymy na AstraZeneca z szerszej perspektywy, to zobaczymy firmę, która konsekwentnie współtworzy historię postępu medycyny i farmakologii. W ciągu ponad stu lat istnienia współpracowaliśmy z ośmioma laureatami Nagrody Nobla i wdrożyliśmy leki, które pomogły i wciąż pomagają milionom chorych na całym świecie.
Obecnie AstraZeneca sama i we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi jest zaangażowana globalnie w 146 projektów badawczych, w tym 14 z nich to badania molekuł w późnych fazach badań klinicznych. W Polsce w badaniach nad nowymi lekami i nowymi wskazaniami uczestniczy rocznie ponad 5000 pacjentów.

AstraZeneca koncentruje się na zwalczaniu chorób stanowiących największe wyzwania dla współczesnej medycyny, w tym chorób nowotworowych. Podobno ostatnio udało się wynaleźć lek będący przełomem w leczeniu pewnego rodzaju raka płuca?

Nasze przywództwo w obszarze raka płuca trwa od 2002 roku. Wprowadziliśmy wówczas na rynek Japonii pierwszą terapię celowaną, zarejestrowaną w niedrobnokomórkowym raku płuca. Lek okazał się wyjątkowo skuteczny w grupie pacjentów z mutacją w genie EGFR. Odkrycie roli tej mutacji w przebiegu choroby było przełomem. Kolejnym etapem było zarejestrowanie w lutym br. nowego leku w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca. Ta nowa generacja inhibitora EGFR po raz pierwszy daje możliwość sekwencyjnego leczenia raka płuca, które pozwala na uzyskanie kolejnego kilkumiesięcznego okresu wolnego od progresji w wąskiej populacji chorych (z tzw. mutacją T790M). To ogromne osiągnięcie – zbliża nas bowiem do koncepcji leczenia raka płuca jako choroby przewlekłej. Potencjał leku doceniła Komisja Europejska, zatwierdzając go w tzw. przyspieszonej procedurze.
Ponadto AstraZeneca, kierując się chęcią poprawy jakości życia chorych onkologicznie i wspierając rozwój nauki, w tym rozwój technologii diagnostycznych, rozszerzyła dostęp do diagnostyki genetycznej u pacjentów z rakiem płuca, popularyzując m.in. tzw. „biopsję płynną". Jest to małoinwazyjna (pobranie krwi) metoda badania profilu molekularnego nowotworów, na podstawie którego można zadecydować o zastosowaniu terapii celowanej.

AstraZeneca może się również pochwalić innowacjami w obszarze kardiologii

W 2010 r. firma opracowała i wprowadziła na globalny rynek terapię przeciwpłytkową, która ma zastosowanie w leczeniu chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Jest to jedyny lek przeciwpłytkowy o udowodnionym wpływie na zmniejszenie liczby zgonów. W porównaniu z dotychczasowym standardem leczenia redukuje o 16 proc. liczbę zawałów serca, o 21 proc. śmiertelność z przyczyn sercowo- naczyniowych, o 22 proc. śmiertelność ogólną i aż o 33 proc. ryzyko wystąpienia zakrzepicy w stencie.
Rozmawiała Danuta Rawicka

 

Dr n. med. Jarosław Oleszczuk
Prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. 5 lat kariery doradczej w McKinsey & Company w Warszawie i Chicago oraz 10 lat zarządzania w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. Był m.in. prezesem zarządu Abbott Laboratories Poland, AbbVie Polska, AbbVie Belgia i Luksemburg. Jest członkiem zarządu INFARMA, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w światowych periodykach naukowych.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: