SuperBiz prawo przedsiębiorcy ABC Dłużnika. Czy za długi możesz trafić do więzienia

ABC Dłużnika. Czy za długi możesz trafić do więzienia

04.05.2015, godz. 12:30
Więzienie
Więzienie foto: sxc.hu

Jeśli masz długi, z których spłaty nie wywiązujesz się należycie, ale nie popełniasz w związku z tymi długami czynów zabronionych przez prawo, nie musisz obawiać się, że trafisz do więzienia.
W Polsce nie ma kary więzienia za długi.

Wprawdzie na dwa lata może trafić do więzienia osoba, która w sposób uporczywy uchyla się od płacenia alimentów, ale nie jest to więzienie „za długi”. Niepłacenie alimentów musi wynikać ze złej woli zobowiązanego. Nie można więc wymierzyć kary pozbawiania wolności za sam fakt posiadania długów, nawet jeśli są bardzo wysokie. Sąd może jednak ukarać więzieniem za przestępstwa związane z długami.

Nie oszukuj komornika

W przypadku, kiedy dłużnik utrudnia  postępowanie egzekucyjne prowadzone w postępowaniu cywilnym, grozi mu za to odpowiedzialność karna. Przestępstwem jest bezprawne utrudnianie egzekucji komorniczej, czyli np. ukrywanie majątku, który mógłby zająć komornik. Za takie działania grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny informuje, że nie można, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremniać lub uszczuplać zaspokojenia swojego wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, rozdawanie, niszczenie lub uszkadzanie składników swojego majątku, które zajął lub ma zająć komornik. To znaczy, że nie możesz, spodziewając się lada dzień wizyty komornika, rozdać rodzinie sprzętu RTV i  sprzedać samochodu i ukryć cennych przedmiotów podlegających egzekucji. Ten, kto tak postępuje, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli jednak taki czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom dłużnika, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kara dla oszusta

Pozbawieniem wolności, i to do 8 lat, grozi zaciągnięcie długu nie w dobrej wierze, czyli z zamiarem uczciwego spłacenia należności, ale przeciwnie - z założeniem, że się go nie spłaci. W takim wypadku jest się karanym nie za dług, a za oszustwo. Kodeks karny mówi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Można też pójść do więzienia za wyłudzenie kredytu, pożyczki pieniężnej, dotacji itp. od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność podobną do tej, jaką prowadzi bank. Wyłudzenie polega w takich wypadkach zwykle na przedstawieniu fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu i posiadanym majątku, czyli np. okazywaniu przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu . Za taki czyn polskie prawo przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

autor: Ewa Jabłońska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: