SuperBiz prawo przedsiębiorcy Chroń własność intelektualną swojej firmy

Chroń własność intelektualną swojej firmy

23.08.2016, godz. 11:39
KOBIETA W PRACY
KOBIETA W PRACY foto: SHUTTERSTOCK

W działalności biznesowej warto opatentować swoje wynalazki. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszy Europejskich na te działania mogą sobie pozwolić nie tylko największe firmy. Pieniądze z programów unijnych czekają także na właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Polscy przedsiębiorcy nie doceniają korzyści wiążących się z wytwarzaniem i zastrzeganiem własności intelektualnej w firmie. A przecież wszystko, co powstaje w twojej głowie i dzięki twojej pracy nabiera materialnego kształtu, to również majątek twojej firmy, niezależnie, czy ukaże się w postaci szkicu, planu, przedmiotu, projektu czy książki lub filmu. Każda działalność: literacka, artystyczna, naukowa czy przemysłowa przynosi owoce. I dlatego aby ustrzec je przed niepowołanym wykorzystaniem – warto je chronić!

Zobacz również: Oszust namówia do wzięcia pożyczki? Pomoże ci prokuratura

Mapa świata innowacji
Jak informuje „Poradnik przedsiębiorcy – ochrona własności przemysłowej” wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: największy rynek patentowy istnieje w Stanach Zjednoczonych. Co roku pod ochronę trafia tam około 200 tysięcy wynalazków. Z tego tych pochodzących od polskich firm – raptem kilkanaście. W tym samym czasie inne kraje rejestrują ich tam po kilkaset. Na rynku europejskim jest podobnie. Rocznie w Europejskim Urzędzie Patentowym na 80 tysięcy zgłoszeń wynalazcy polscy uzyskują około 10 patentów. Źródłem tego problemu jest sytuacja na rodzimym polskim rynku. Nawet w najbardziej rozwiniętych przemysłowo województwach liczba zgłoszeń ledwo przekracza setkę. To niewiele, jeśli uzmysłowimy sobie, że na ich terenie działają tysiące firm.

Sięgając w przeszłość, odnajdziemy wspaniałe przykłady polskiej innowacyjności. Rejestr Urzędu Patentowego RP z roku 1937 zawiera wpis patentu nr 24542 na podkowę z metalu i gumy. W roku 1946 pod numerem 33210 widnieje patent na szynę kolejową składaną. Świadomość dawnych polskich przedsiębiorców, że konkurencyjność ich firmy rośnie wraz z zaangażowaniem w tworzenie i ochronę dóbr niematerialnych, jest przykładem dla współczesnych biznesmenów. Przekłada się to na rosnące zainteresowanie możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. Potrzebne jest więc wsparcie dla tych, którzy mierzą wysoko i planują wdrożenie światowych standardów zarządzania własnością intelektualną.

O patencie, prawie ochronnym i prawie z rejestracji
1. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe – prawa ochronne. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.

2. Zgłoszenia można dokonać: osobiście, pocztą, faksem lub elektronicznie.

3. Patent, prawo ochronne i prawo z rejestracji pozwalają na wyłączne korzystanie (monopol) w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzeniem istnienia patentu jest opublikowany dokument patentowy, składający się z opisu patentowego obejmującego opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (jeśli są). Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego obejmującego opis ochronny (opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne, rysunki). Udzielenie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

4.. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego, prawa ochronne – do rejestru wzorów użytkowych, a prawa z rejestracji wzorów przemysłowych – do rejestru wzorów przemysłowych.

Czytaj też: Nie będzie obniżki podatku PIT dla przedsiębiorców

5.. Ochrona wynalazku trwa 20 lat od daty zgłoszenia, natomiast ochrona wzoru użytkowego – 10 lat od daty zgłoszenia. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres 25 lat.

6.. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony. Opłata rośnie z latami. Za patent wzrasta stopniowo od 480 zł w pierwszym okresie ochrony do 1550 zł w ostatnim – 20. roku. Opłata za ochronę wzoru użytkowego rozpoczyna się od 250 zł w pierwszych trzech latach i w ostatnim okresie wynosi 1100 zł. Opłaty za prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podzielono na pięć pięcioletnich okresów: od 400 zł do 4000 zł. Urząd Patentowy RP pobiera także jednorazową opłatę na etapie zgłoszenia przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa.

7.. Ochrona jest prawem terytorialnym ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Na terytorium RP można ją uzyskać w trybie krajowym, a także stosując procedurę europejską lub międzynarodową (PCT). Procedura krajowa jest to postępowanie realizowane bezpośrednio przed urzędem patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę. Istotą procedury europejskiej (regionalnej) jest uzyskanie patentu w państwach europejskich. Realizowana jest ona przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jego decyzja wywołuje we wskazanych przez zgłaszającego państwach sygnatariuszach takie skutki, jak gdyby były tam udzielone poszczególne patenty krajowe. Zgłoszeniami międzynarodowymi określa się zgłoszenia w procedurze PCT. Zasadą tego systemu jest to, że zgłaszający, ubiegając się o patent w kilku państwach, dokonuje jednego zgłoszenia – w krajowym urzędzie patentowym lub organizacji międzynarodowej.

Unijne wsparcie na ochronę
Procedury zgłoszenia i utrzymania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji wymagają zainwestowania pewnych środków finansowych. Nie każde przedsiębiorstwo może sobie na to pozwolić.

Uruchomione zostały więc konkursy, w których można starać się o dotację z Funduszy Europejskich na ochronę własności przemysłowej. To wielka szansa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Sprawdź również: Podatek handlowy już całkowicie pewny. Prezydent Duda podpisał ustawę

W ramach POIR można otrzymać wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyjątkiem sytuacji, w której ochrona ograniczałaby się do terytorium Polski. Można starać się o środki na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe, w tym zakup usługi doradczej.

Wartość projektu – obejmującego realizację wynalazku i jego ochronę, jak i tego, który dotyczy jedynie patentu – musi wynosić od 10 tysięcy do miliona złotych.
Poziom dofinansowania: do 50 proc. bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.

Aktualna edycja konkursu trwa od 18 lipca 2016 roku do 20 stycznia 2017 roku (KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY). Do wydania jest 50 milionów złotych.

Programy regionalne
Skierowane są do mniejszych podmiotów, o niższym poziomie innowacyjności. Po program regionalny sięgnij także wtedy, kiedy potrzebujesz finansowania na opracowanie zgłoszenia do ochrony – gdyż POIR nie da ci na to środków (tutaj można uzyskać usługi doradcze na etapie przygotowania procesu dostosowania przedmiotu zgłoszenia do reguł gospodarczych, handlowych). Każde województwo ma swój własny Regionalny Program Operacyjny, a w nim różne działania, oferujące wsparcie w wielu etapach i w różnym zakresie. Na przykład w Poddziałaniu 1.2.3 RPO Małopolskiego – „Bony na innowacje” możesz starać się o bon obejmujący różne działania wspierające innowacyjność. Chodzi tu nie tylko o ochronę własności intelektualnej, ale również zakup usługi badawczo-rozwojowej lub też usługi w zakresie wzornictwa, czyli związaną z zaprojektowaniem produktu, testowaniem produktu w laboratorium i zastrzeżeniem praw do nowego produktu.
Z kolei Działanie 1.5 RPO Lubelskiego – „Bon na patent” dotyczy jedynie ochrony patentowej, tj. przygotowania i dokonania zgłoszenia patentowego wynalazku. Warunkiem jest również, aby wynalazek był z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

autor: Anna Raciniewska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: