SuperBiz prawo przedsiębiorcy Co pracodawca może potrącić ci z pensji

Co pracodawca może potrącić ci z pensji

30.04.2015, godz. 07:00
Biuro praca pracownik dokumenty
foto: EAST NEWS

Pracodawca ma obowiązek wypłacić ci pensję, ale w niektórych sytuacjach ma prawo dokonywać z niej potrąceń. I to nie tylko za twoją zgodą, ale i bez niej. Warto jednak wiedzieć, że wysokość potrąceń jest ograniczona.

Co mogą potrącić bez twojej zgody

Z twojego wynagrodzenia - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - mogą być potrącone następujące kwoty:
• alimenty i świadczenia alimentacyjne
• należności inne niż świadczenia alimentacyjne np. z tytułu kredytów bankowych
• zaliczki pieniężne
• kary pieniężne
Należności muszą być potrącane w określonej kolejności. Najpierw - alimenty i świadczenia alimentacyjne, później inne należności, następnie zaliczki i na końcu kary pieniężne.

Ile mogą zabrać z pensji

Wysokość potrąceń jest ograniczona.
• świadczenia alimentacyjne - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
• inne należności lub zaliczki pieniężne - potrącane są do wysokości połowy wynagrodzenia.
• kary pieniężne - potrącane są do wysokości 1/10 wynagrodzenia po odliczeniu potrąceń z tytułu świadczeń alimentacyjnych, innych niż alimentacyjne i zaliczek.  
Gdy pracodawca potrąca ci jednocześnie świadczenia alimentacyjne, należności inne niż świadczenia alimentacyjne i zaliczki, suma potrąceń nie może przekraczać 3/5 twego wynagrodzenia. Natomiast połowę wynagrodzenia musi ci pozostawić pracodawca, jeśli potrąca należności inne niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne.
UWAGA
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące ci z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej mogą być w całości potrącone na poczet świadczeń alimentacyjnych.

Ile muszą ci zostawić

Po dokonaniu potrąceń, na twoim koncie musi pozostać określona suma (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę  - przy należnościach innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75 proc. wynagrodzenia  - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych
- 90 proc. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych.

Potrącenia za twoją zgodą

Inne należności mogą być potrącane z twego wynagrodzenia tylko za twoją zgodą wyrażoną na piśmie. Potrącenia dobrowolne nie są ograniczone kwotowo, ale Kodeks pracy określa kwoty wolne od potrąceń, czyli
-  minimalne wynagrodzenie - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności np. spłaty rat kredytu.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: