SuperBiz prawo przedsiębiorcy Ile można zabrać pracownikowi z pensji

Ile można zabrać pracownikowi z pensji

24.06.2017, godz. 12:00
Pieniądze
foto: SHUTTERSTOCK

Jako pracodawca masz obowiązek wypłacać zatrudnionym pensję, ale w niektórych sytuacjach masz prawo, a nawet obowiązek dokonywać z niej potrąceń. Jednak wysokość potrąceń jest ograniczona.

Co możesz potrącić bez zgody pracownika
Z wynagrodzenia pracownika - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - mogą być potrącone następujące kwoty:
* alimenty i świadczenia alimentacyjne
* należności inne niż świadczenia alimentacyjne np. z tytułu kredytów bankowych
* zaliczki pieniężne
* kary pieniężne
Te potrącenia są obowiązkowe, ale ich katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że wszystkie inne potrącenia mogą być egzekwowane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego pisemną zgodą. Należności muszą być potrącane w określonej kolejności. Najpierw - alimenty i świadczenia alimentacyjne, później inne należności, następnie zaliczki i na końcu kary pieniężne.

Zobacz również: W jakim zawodzie zarobisz najwięcej? GUS ujawnia wysokość zarobków

Ile możesz zabrać
Wysokość potrąceń jest ograniczona:
* świadczenia alimentacyjne - potrącane są do wysokości 3/5 wynagrodzenia
* inne należności lub zaliczki pieniężne - potrącane są do wysokości 1/2 wynagrodzenia.
* kary pieniężne - potrącane są do wysokości 1/10 wynagrodzenia po odliczeniu potrąceń z tytułu świadczeń alimentacyjnych, innych niż alimentacyjne i zaliczek.
Gdy potrącasz jednocześnie świadczenia alimentacyjne, należności inne niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki, suma potrąceń nie może przekraczać 3/5 wynagrodzenia. Natomiast połowę wynagrodzenia musisz pozostawić pracownikowi, jeśli pomniejsza pensję o należności inne niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne. Jednak niektóre składniki wynagrodzenia pracownika takie jak: nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności z tytułu udziału w zysku firmy lub w nadwyżce bilansowej mogą być w całości potrącone na poczet świadczeń alimentacyjnych.

Ile musisz zostawić
Po dokonaniu potrąceń, na koncie pracownika musi pozostać określone minimum do wypłaty w wysokości:
* 75 proc. wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych
* 90 proc. wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych
* 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Sprawdź także: Ranking lokat bankowych. Czy opłaca się na nich lokować pieniądze?

Co możesz potrącić tylko za zgodą pracownika
Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika mogą być dokonywane tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Nie są ograniczone kwotowo, ale kodeks pracy określa kwoty wolne od potrąceń, czyli:
* minimalne wynagrodzenia - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
* 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności niż te na rzecz pracodawcy - np. składek z tytułu dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia pracownika czy spłaty rat kredytu zaciągniętego przez pracownika).

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: