SuperBiz prawo przedsiębiorcy Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie [PORADNIK]

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie [PORADNIK]

31.05.2017, godz. 19:00
Mieszkanie Plus
foto: SHUTTERSTOCK

Niezależnie od tego, czy wynajmujesz, czy chcesz wynająć mieszkanie, taka transakcja często wiąże się z ryzykiem. Właściciel mieszkania może trafić na lokatora, który nie będzie mu płacił czynszu, a najemca – na nieuczciwego wynajmującego, który nie miał prawa do dysponowania lokalem.

Z naszego poradnika dowiesz się, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - jak spisać umowę najmu, co w niej powinno się znaleźć, jakie są prawa, a także obowiązki właściciela mieszkania i najemcy oraz kiedy i jak można wypowiedzieć umowę.

ZOBACZ TEŻ: Zamieszkać w swoim własnym M, czyli jak kupić mieszkanie

Umowę najmu najlepiej sporządzić na piśmie. Co prawda umowa ustna też jest ważna, ale w razie sporu trudno będzie udowodnić, że została zawarta i na jakich warunkach. Umowa najmu jest bardzo ważnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron, reguluje wzajemne oczekiwania, przewiduje sposób rozstrzygania ewentualnych nieporozumień, do których może dojść w trakcie trwania najmu - np. kto płaci za naprawę zepsutej lodówki czy pralki. Dodatkowo w umowie warto zawrzeć informacje o tym, kto odpowiada za bieżące naprawy i remonty w mieszkaniu. Umowa powinna być tak skonstruowana, równo chronić interesy obu stron.

Wynajmujący, przed podpisaniem umowy, powinien sprawdzić tożsamość przyszłego lokatora, zapytać go także o aktualną pracę i poprosić o wpłacenie kaucji (najczęściej w wysokości jednej miesięcznej opłaty za wynajem). Natomiast najemca powinien poprosić właściciela o udowodnienie jego prawa do dysponowania lokalem, czyli zapytać go o numer księgi wieczystej wynajmowanego mieszkania.

CO TRZEBA ZAWRZEĆ W UMOWIE NAJMU:

* dane osobowe najemcy i wynajmującego - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, a także PESEL
* adres wynajmowanego mieszkania, jego powierzchnię, liczbę pomieszczeń
* określenie, co jest przedmiotem umowy najmu - cały lokal mieszkalny czy jego część
* wyposażenie lokalu – należy określić, co wchodzi w skład tego wyposażenia
* wysokość czynszu i warunki płatności (termin i sposób płatności, odsetki za opóźnienia)
* wysokość kaucji - na pokrycie ewentualnych szkód
* okres, na jaki zostaje zawarta umowa najmu oraz sposób, przyczyny i okres jej wypowiedzenia.

ZOBACZ TEŻ: Jak najlepiej sprzedać mieszkanie

Właściciel mieszkania ma zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i związanych z budynkiem (np. umożliwiających najemcy korzystanie z wody, gazu, prądu, ciepła). Wynajmujący ma pełne prawo uzależnić podpisanie umowy z najemcą od opłacenia przez niego kaucji stanowiącej zabezpieczenie na wypadek szkód i zniszczeń, do których doszło z jego winy (kaucja nie może jednak przekroczyć wartości sześciu czynszów za dany lokal). Wynajmujący ma również prawo do podwyższenia opłat za mieszkanie, wypowiadając uprzednio na piśmie dotychczasową wysokość kwoty przy jednoczesnym zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Natomiast najemca przede wszystkim zobowiązuje się płacić w terminie określony w umowie czynsz, korzystać z mieszkania w sposób zgodny z umową i utrzymywać je we właściwym stanie technicznym i higieniczno–sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Ponadto najemca nie może bez zgody osoby wynajmującej przeprowadzać w mieszkaniu żadnych zmian, ulepszeń czy remontów.

ZOBACZ TEŻ: Mieszkanie za 4 tys. euro? W Grecji to możliwe

Do umowy należy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą wzajemnych rozliczeń w razie sporu po zakończeniu umowy najmu. Warto więc sporządzić opis stanu technicznego mieszkania oraz wykaz jego wyposażenia. Wypełniają go i podpisują obie strony w momencie, gdy właściciel mieszkania przekazuje swój lokal najemcy. Po przygotowaniu listy wynajmujący razem z najemcą sprawdzają, czy wszystkie sprzęty i urządzenia są sprawne (np. meble, pralka, lodówka) oraz w jakim stanie są elementy stałe wyposażenia (np. drzwi, podłogi, grzejniki, armatura).

Wspólnie spisują też stan liczników (ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu czy zużytego ciepła; w protokole powinna znaleźć się informacja o aktualnym stanie liczników). Im bardziej szczegółowy będzie taki protokół, tym lepiej, bo łatwiej będzie potem wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Podobny protokół należy spisać w dniu zakończenia najmu. Dodatkowo warto zadbać o dokumentację fotograficzną mieszkania - będzie to przekonujący dowód w razie wątpliwości kto odpowiada za szkody czy zniszczenia.

tagi: mieszkanie
autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: