SuperBiz prawo przedsiębiorcy Kiedy możesz walczyć o rekompensatę. Prawo konsumenta

Kiedy możesz walczyć o rekompensatę. Prawo konsumenta

19.03.2017, godz. 10:00
DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI
foto: SHUTTERSTOCK

Są sytuacje w których masz prawo ubiegać się o naprawienie szkody, która została spowodowała przez np.: niebezpieczny produkt, zdarzenie określone w umowie ubezpieczenia, czy niezgodność towaru z umową. Nie rezygnuj ze swoich praw.

Zwrot pieniędzy, odszkodowanie, naprawienie szkody lub obniżka ceny należą ci się jeśli:

1. Produkt okazał się niebezpieczny
Jeżeli niebezpieczny produkt spowodował u konsumenta ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub powstała szkoda rzeczowa o wartości powyżej 500 euro odpowiedzialnym za naprawienie szkody będzie producent niebezpiecznego towaru. Musi on więc naprawić szkodę spowodowaną przez ten produkt.
UWAGA!
Rejestr produktów niebezpiecznych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Tam znajdziemy również informacje o zawiadomieniach producentów o produktach niebezpiecznych.

2. Produkt różnił się od opisu
Jeżeli sprzedając towar sprzedawca oszukał konsumenta co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Wykroczeń (Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów)

3. Słono przepłaciłeś za usługę
Jeśli osoba, która zawodowo świadczy usługi, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, na podstawie Kodeksu Wykroczeń może zostać ukarany grzywną.

4. Hotel nie odpowiadał standardom
W wypadku kiedy hotel, w którym nas zakwaterowano nie odpowiada podanej w reklamie kategorii, opisowi w folderze reklamowym, mamy prawo wymagać od organizatora wyjazdu, by przeniósł nas do hotelu zgodnego z opisem. Jeśli odmówi, możemy zażądać stosownego obniżenia ceny za pobyt.
Pamiętajmy, że zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, na 20 dni przed wyjazdem organizator nie może już zmieniać ceny i żądać od nas dopłaty.

5. Poniosłeś straty w wyniku przerwy w dostawie prądu
Jeśli konsument poniósł szkodę w wyniku przerwy w dostawie gazu, prądu lub wody, która trwała dłużej niż 72 godziny może żądać stosownej bonifikaty oraz odszkodowania za np. zepsucie produktów spożywczych w lodówce, jeśli dostawca nie powiadomił konsumenta o przerwie w dostawie

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: