SuperBiz prawo przedsiębiorcy Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

10.04.2015, godz. 10:37
Bezrobocie bezrobotny pośredniak
foto: EAST NEWS

Nie każdej osobie bez pracy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, czy masz do niego prawo.

Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli urząd nie ma dla ciebie propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Jednak pod warunkiem, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
* byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymywałeś przynajmniej najniższe wynagrodzenie;
* pracowałeś chałupniczo i miałeś dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia
* pracowałeś na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów i odprowadzałeś składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od co najmniej najniższego wynagrodzenia;
* prowadziłeś działalność gospodarczą i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od co najmniej najniższego wynagrodzenia;
* pracowałeś w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych i byłeś członkiem tej spółdzielni, pod warunkiem, że odprowadzano za ciebie składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od co najmniej najniższego wynagrodzenia;
* opłacałeś składkę na Fundusz Pracy pracując za granicą
* pracowałeś za granicą i jesteś repatriantem,
* byłeś zatrudniony lub wykonywałeś inną pracę zarobkową i osiągałeś wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
* byłeś zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Danuta Rawicka

Ile dostaniesz zasiłku

Kwota zasiłku zależy od:
* okresu jego pobierania
zasiłek podstawowy
- 831,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące
- 652,60 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
*  łącznego stażu pracy
do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
- 664,90 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące
- 522,10 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy
od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego
-  997,40 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące
- 783,20 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy
Uwaga! Zasiłki w tej wysokości wypłacane będą do 31 maja 2015.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: