SuperBiz prawo przedsiębiorcy Mniej formalności na budowie

Mniej formalności na budowie

16.03.2017, godz. 00:00
Pomoc dla rolników
Pomoc dla rolników foto: materiał prasowy

Dobre wieści dla właścicieli małych gospodarstw. Od 1 stycznia niektóre budynki gospodarcze można stawiać bez pozwolenia na budowę, a nawet bez zgłoszenia. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła wiele ułatwień do prawa budowlanego.

 

Zmiany w prawie ucieszą przede wszystkim rolników gospodarujących na małych obszarach, dla których budynki gospodarcze o powierzchni 35 m2 są wystarczające. Co bez pozwolenia, ale musimy zgłosić:

- budynki gospodarcze i garaże o powierzchni do 35 m2, ale na działkach innych niż w zabudowie zagrodowej oraz na działkach niezabudowanych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wiaty o powierzchni do 35 m2 na działkach niezabudowanych,
- silosy na materiały sypkie (np. mieszanki paszowe, otręby) do 30 m3 i do 7 m wysokości.
Co bez zgłoszenia
- parterowe budynki gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę ogrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy szerokości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2,
- wiaty o powierzchni do 50 m2 na działkach zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2,
- instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku.
zgłoszenie sprzeciwu

Znowelizowana ustawa skraca termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Jeśli urząd tego nie zrobi, możemy rozpoczynać budowę. Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy budynku może dokonać osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością (nie trzeba być właścicielem, by zostać inwestorem). W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem miejsca usytuowania robót. Urząd gminy (starostwo) może wydać nam przed upływem tego terminu zaświadczenie, że nie złoży żadnego sprzeciwu co do powstania budynku gospodarczego.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: