SuperBiz prawo przedsiębiorcy Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew

02.07.2017, godz. 16:30
WYCINKA DRZEW
WYCINKA DRZEW foto: Super Express

W czerwcu weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Żeby usunąć niektóre drzewa, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie, a zgoda nie będzie wydawana automatycznie.

Dotychczasowe regulacje umożliwiały wycinanie drzew na własnej działce bez względu na ich wielkość, jeśli nie było to wiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obecnie tylko w niektórych przypadkach nie musimy zgłaszać wycinki do gminy. Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
* 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
* 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, planowaną wycinkę musimy zgłosić
w urzędzie gminy. Może to zrobić tylko właściciel nieruchomości - w przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

W zgłoszeniu należy podać m.in.
* imię i nazwisko wraz z adresem
* dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, na której rośnie drzewo
* rodzaj drzewa zgłaszanego do wycinki i obwód pnia
* rysunek lub mapkę pokazującą usytuowanie na nieruchomości planowanego do wycięcia drzewa.
Osoby usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny dodatkowo podać w zgłoszeniu przyczynę wycinki i określić przeznaczenie terenu, z którego drzewo ma być wycięte.

Krok po kroku
Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 21 dni urzędnicy muszą przeprowadzić oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew - ustalą gatunki drzew i zmierzą ich obwody oraz sporządzą protokół. Gmina będzie miała dwa tygodnie na wydanie ewentualnego sprzeciwu wobec planowanej wycinki. Jeżeli w ciągu 14 dni tego nie zrobi – na zasadzie tzw. milczącej zgody – drzewa możemy usuwać. Urząd na pewno nie wyda zgody na wycinkę, jeśli drzewa rosną na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo drzewo nosi znamiona drzewa pomnikowego.

Uwaga!
Za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się datę nadania przesyłki przez urząd, a nie datą doręczenia pisma.

Ważne!
Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew sprzeciwowi pociąga za sobą kary administracyjne.

Opłaty i kary
Jeśli gmina zgodzi się na usunięcie drzewa, trzeba jeszcze będzie wyliczyć wysokość ewentualnej opłaty za wycinkę, którą określa się mnożąc obwód pnia w centymetrach na wysokości 1,30 m przez stawkę opłaty obowiązującą na dzień wydawania decyzji. Obecnie jest to 500 zł za 1 cm obwodu, jednakże w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy minister środowiska jest zobowiązany do ustalenia nowych stawek w zależności od gatunku usuwanych drzew.
Jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminy właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona prowadzona na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: