SuperBiz prawo przedsiębiorcy Odszkodowania za zwichnięcia i złamania

Odszkodowania za zwichnięcia i złamania

01.02.2017, godz. 08:00
śnieg, zima, chodnik, lód, oblodzony chodnik
foto: EAST NEWS

Zima sprzyja wypadkom. Złamania, zwichnięcia, stłuczenia czy bliskie spotkania ze spadającym soplem są powszechne w tym okresie. Podpowiadamy jak możesz ubiegać się o odszkodowanie za tzw. szkody zimowe.

Na zimowe wypadki i związane z tym obrażenia ciała narażony jest praktycznie każdy. Do wypadku może dojść na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku jak i na śliskiej zabłoconej podłodze w centrum handlowym.

Gdy do wypadku dojdzie na chodniku
Jeśli doznałeś jakiegokolwiek urazu na chodniku masz prawo wystąpić o odszkodowanie. Do kogo? Do właściciela posesji, do której przylega chodnik. To on odpowiada za to, w jakim jest stanie. Jego obowiązkiem bowiem jest utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości w należytym porządku. I od niego możemy domagać się odszkodowania. Zostanie ono wypłacone z jego polisy OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Odszkodowanie wypłaci firma ubezpieczeniowa na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.
Uwaga!
Utrzymanie porządku w otoczeniu budynku, a więc zimą także odśnieżanie i oczyszczanie z lodu, należy do jego zarządcy. Gdy jest to blok wielorodzinny - o odszkodowanie należy wystąpić do administracji, jeśli dom jednorodzinny - do jego właściciela, a jeśli budynek użyteczności publicznej lub siedziba firmy - do właściciela lub zarządcy.
Często jest tak, że właściciel (zarządca) wynajmuje firmę do sprzątania. Wtedy – jeśli w umowie z taką firmą sprzątającą – jest zapisane, że do jej obowiązków należy odśnieżanie, to odszkodowania możemy żądać od tej firmy. Ona najprawdopodobniej też ma stosowane ubezpieczenie.

Na osiedlu
Do odszkodowania też masz prawo gdy skręciłeś kostkę czy zwichnąłeś nadgarstek na drodze wiodącej do bloku. Za wyrządzoną szkodę i krzywdę związaną z uszkodzeniem ciała, z winy złego utrzymania drogi, odpowie zarządca terenu, na którym drogi te są położone. Jeśli teren należy do spółdzielni mieszkaniowej to ona wypłaci odszkodowanie.

Na zakupach
W sklepach i centrach handlowych nie trudno o wypadek. Możemy poślizgnąć się na zabłoconej podłodze czy przewrócić na nieodśnieżonym parkingu przed sklepem. Aby otrzymać odszkodowanie, musimy udowodnić, że nastąpiła szkoda, określić jej wysokość oraz ustalić, kto za nią odpowiada. Dlatego wypadek należy natychmiast zgłosić sprzedawcy, kierownikowi lub właścicielowi sklepu i zażądać sporządzenia notatki na piśmie. Jeśli odmówią, warto wezwać straż miejską lub policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia. Wypłaty odszkodowania możemy domagać się od zarządzającego centrum albo od najemcy sklepu. Zarządca wypłaci odszkodowanie, gdy do wypadku w centrum handlowym doszło na tzw. terenie ogólnodostępnym. Jeżeli stało się to w konkretnym sklepie odszkodowanie powinien wypłacić najemca tego sklepu. Przeważnie odpowiedzialny za wypadek zarządca albo najemca ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okoliczność prowadzenia działalności handlowej. Wówczas z żądaniem o odszkodowanie za wypadek możesz zwrócić się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej lub do zarządcy (najemcy) sklepu.

Odszkodowanie za zranienie soplem
W trakcie zimy zagrażają nam również sople zwisające z budynków. W przypadku uszkodzenia ciała na skutek oderwania się i uderzenia sopla, także możemy starać się o stosowne odszkodowanie. Od kogo? Od właściciela budynku lub zarządcy nieruchomości. Mają oni obowiązek usuwać zawisy śnieżne czy też sople lodu zwisające z dachów. I to do nich należy zgłosić wypadek i zadbać o to, by została sporządzona stosowna notatka opisująca zaistniałe zdarzenie.

Zbierz dokumentację
Musisz udowodnić poniesioną szkodę, okoliczności, w których powstała i jej rozmiary. Musisz też wykazać, ze jest ona wynikiem czyjegoś zaniedbania. Zadbaj więc o dowody.
Mogą to być:
- notatka policyjna lub straży miejskiej z miejsca zdarzenia,
- zaświadczenie od lekarza i dokumentacja medyczna związana z twoim leczeniem,
- pisemne oświadczenia ewentualnych świadków wypadku
- fotografie z miejsca wypadku
- nagrania zarejestrowane przez kamery, w przypadku gdy dojdzie do wypadku w centrum handlowym

Zbieraj rachunki
W celu udowodnienia wysokości szkody musisz przedstawić stosowną dokumentację np. medyczną, rachunki i faktury za leki, rehabilitację, przejazdy czy inne wydatki związane z leczeniem. Oprócz rekompensaty za obrażenia ciała możesz domagać się również pokrycia utraconych w związku ze zwolnieniem zarobków i kosztów zniszczonego wskutek upadku ubrania.

Żądaj odszkodowania
Swoje żądania przedstaw na piśmie właścicielowi chodnika lub sklepu i żądaj naprawienia szkody. Do pisma dołącz wszystkie dowody, które świadczą o jego winie jak również wylicz poniesione straty. Jeśli właściciel uzna twoje racje, spiszcie ugodę.
Natomiast gdy właściciel nie uznaje swojej winy lub nie godzi się z wysokością twoich roszczeń, wtedy trzeba dochodzić swoich praw w sądzie. Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsce zamieszkania pozwanego lub położenia terenu, na którym doszło do wypadku.

7 kroków do odszkodowania
Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w sklepie, na drodze lub chodniku, powinieneś:
1. ustalić kto odpowiada za utrzymanie porządku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek
2. udowodnić, że firma odpowiedzialna za utrzymanie porządku w miejscu zdarzenia ponosi winę za wypadek,a szkoda powstała w związku z niedopełnieniem przez nią tych obowiązków - np.nie doszłoby do upadku i złamania ręki gdyby śnieg na chodniku była uprzątnięty
3. zebrać wszystkie rachunki związane z leczeniem, rehabilitacją i innymi kosztami poniesionymi w związku z wypadkiem
4. obliczyć wysokość poniesionej szkody
5. wystąpić o wypłatę odszkodowania do osoby lub firmy odpowiedzialnej za utrzymanie porządku
6. w razie odmowy wypłaty odszkodowania wnieść pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego.
W pozwie mamy prawo domagać się naprawienia szkody i zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia oraz zniszczeniem rzeczy.
7. złożyć apelację, jeśli sąd pierwszej instancji wyda niekorzystny dla ciebie wyrok

autor: Maria Olczak zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: