SuperBiz prawo przedsiębiorcy Oszukała cię firma z branży finansowej? Rzecznik może skłonić ją do ugody

Oszukała cię firma z branży finansowej? Rzecznik może skłonić ją do ugody

26.01.2017, godz. 12:11
Fiskus cię naciągnął? Masz prawa żadąć postepowania polubownego!
Fiskus cię naciągnął? Masz prawa żadąć postepowania polubownego! foto: Super Express

Niektórzy uważają, że z oszustami się nie wygra. Na szczęście Rzecznik Finansowy postanowił rzucić konsumentom kolejne koło ratunkowe. Od nowego roku, jeżeli trafisz na nieuczciwy podmiot rynku finansowego, np. bank, ubezpieczyciela lub firmę pożyczkową, możesz poprosić Rzecznika Finansowego o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Sprawdź, co zrobić, aby zawrzeć ugodę.

Na początku 2017 r. weszły w życie przepisy gwarantujące dodatkowe prawa konsumentom, którzy korzystają z usług finansowych i uważają, że zostali oszukani – tzw. ustawa o ADR. Jeżeli sądzisz, że sprzedawca czy pośrednik finansowy nabił cię w butelkę, masz prawo zażądać postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym. Urząd będzie pełnił rolę arbitra, dzięki czemu unikniesz dociekania swoich praw na drodze sądowej. Dodatkowo nałożono na podmioty rynku finansowego obowiązek informowania klientów podczas zawierania umowy o możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy Rzeczniku Finansowym. Ważne jest to, że w razie wszczęcia postępowania firma działająca w sektorze finansów musi do niego przystąpić.

- W praktyce może oczywiście odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. Taka strategia może okazać się ryzykowna, gdyż w takim wypadku nasze postępowanie kończy się wydaniem opinii, która może być niekorzystna dla podmiotu rynku finansowego. Opinia to oficjalny dokument i może być wykorzystany przez strony w postępowaniu sądowym. Zawiera on ocenę prawną stanu faktycznego i ustaleń poczynionych w trakcie postępowania, wynikających z przedstawionych przez strony dokumentów i wyjaśnień. Brak informacji jednej ze stron stawia ją w gorszej pozycji - mówi Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego odpowiedzialny za polubowne rozwiązywanie sporów.

Reklamacja i postępowanie interwencyjne RF
Jeśli masz zastrzeżenie do zakupionego produktu czy usługi, możesz złożyć reklamację. Wyjaśnij w pisemnym uzasadnieniu, w jaki sposób cię pokrzywdzono. Napisz też, jakiej żądasz rekompensaty. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, możesz złożyć odwołanie od reklamacji. Gdyby to również nie pomogło, poproś Rzecznika Finansowego o poreklamacyjne postępowanie interwencyjne. Nie wiąże się ono z żadnymi dodatkowymi opłatami. RP wystosuje pismo, w którym poprosi firmę z branży finansowej o ponowne rozpatrzenie twojej reklamacji.

Może cię zainteresować: Jak wygląda walka ze smogiem: co z wymianą pieców?

Arbiter Bankowy przy ZBP, postępowanie polubowne przy UOKiK, sąd
Jeżeli firma nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie, konsument może dochodzić swoich praw na kilka sposobów. Dotychczas spory między klientami a instytucjami finansowymi rozstrzygali: Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich lub Sąd Polubowny przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie arbitrażowe w Sądzie Polubownym, który działa przy UOKiK, często znajdowało się poza zasięgiem poszkodowanych, ponieważ firma finansowa mogła nie zgodzić się na arbitraż urzędu. Zostaje jeszcze sąd, ale pójście do niego pociąga za sobą dodatkowe koszty, rzędu nawet kilkuset złotych.

Poreklamacyjne postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym
Za postępowanie polubowne przed RF należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Jeżeli bierzesz pod uwagę ugodę, warto skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ jest tańsze niż sąd. Dodatkowo za 3 – 4 miesiące zacznie działać internetowa platforma ODR, która będzie przeznaczona do rozwiązywania sporów polubownie. Za pomocą platformy weźmiesz udział w postępowaniu dotyczącym sporów krajowych i transgranicznych, wynikających z umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy.

Przeczytaj również: Koniec z wysoką prowizją za płatności kartą w urzędach

- Każdy przedsiębiorca świadczący usługi w tej formie, będzie musiał na swojej stronie, ofertach i warunkach umów zamieszczać link do tej platformy. To szybka i przyjazna forma postępowania, bo dzięki niej unika się wymiany papierowej korespondencji tradycyjną pocztą - wyjaśnia Paweł Zagaj.

Jak wygląda polubowne rozwiązanie sporu przy RP?
Aby skorzystać z arbitrażu Rzecznika Finansowego, należy zapłacić za usługę i wypełnić wniosek dostępny online. Opisz problem i uzasadnij swoje roszczenia, załącz kopię dokumentu tożsamości, skan świadczący o odrzuceniu twojej pisemnej reklamacji oraz dowód wpłaty. Urząd ma 14 dni na zapoznanie się z dokumentami. Po tym czasie zostanie wszczęte postępowanie arbitrażowe. Przewidziano na nie 90 dni, ale w szczególnych przypadkach proces może się wydłużyć.

Prawdopodobnie na drodze postępowania dojdzie do dalszej wymiany dokumentów. Rzecznik może też zaaranżować spotkanie obu stron. Na koniec zaproponuje wam ugodę i wyznaczy ci 7 – 14 dni na ustosunkowanie się do propozycji. Nawet, jeżeli sporu nie uda się zakończyć polubownie, otrzymasz pismo z opinią RF. Ten dokument warto wykorzystać później w sądzie.

Oprac. na podst. rf.gov.pl, Wyborcza.biz, czwartek 26 stycznia 2017

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: