SuperBiz prawo przedsiębiorcy Rozliczamy PIT. Czynny żal, czyli ratunek dla spóźnialskich

Rozliczamy PIT. Czynny żal, czyli ratunek dla spóźnialskich

29.04.2015, godz. 11:43
Akcja PIT
foto: SHUTTERSTOCK

Jeśli nie zdążysz rozliczyć się z fiskusem w terminie, urząd skarbowy wymierzy ci karę! Istnieje sposób, żeby uniknąć przykrych konsekwencji niewywiązania się z obowiązku złożenia na czas zeznania rocznego. Twoim kołem ratunkowym jest instytucja czynnego żalu.

Kara za brak złożonego PIT-u
Złożenie czynnego żalu sprawi, że nie będziesz ukarany za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a zapłacisz jedynie zaległy podatek Samo złożenie czynnego żalu nie gwarantuje ci jednak ochrony przed karą. Musisz jeszcze spełnić określone warunki. Przepisy nie wyznaczają określonego terminu na dobrowolne przyznanie się do popełnionego czynu, ale musisz to zrobić jeszcze zanim dowie się o tym urząd skarbowy. Złożenie czynnego żalu będzie bowiem bezskuteczne, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania wiedział już o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Zatem - jeśli spóźniłeś się ze złożeniem swojego tegorocznego zeznania, możesz skorzystać z instytucji czynnego żalu i uchronić się przed karą praktycznie tylko w ciągu 2-3 dni po upływie terminu na złożenie deklaracji podatkowej (jeżeli bowiem zostałaby ona ostatniego dnia terminu wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, to urząd otrzymałby przesyłkę mniej więcej 2-3 dni później).

Zobacz koniecznie: Nie złożyłeś PIT-u w terminie? Zobacz, jak uniknąć kary

Podaj  powody

Przywilej dla podatników w postaci tzw. czynnego żalu przewiduje  art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal to po prostu zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego przez ten kodeks. To coś w rodzaju donosu na samego siebie do skarbówki - musisz sam o tym zawiadomić na piśmie, albo ustnie do protokołu urząd skarbowy Jeśli zdecydujesz się na drogę pisemną, to pismo powinno zawierać: dane urzędu skarbowego, dane składającego zawiadomienie, datę złożenia i miejscowość, opis sytuacji, uzasadnienie, podpis. Ważne, aby wysyłając czynny żal do urzędu skarbowego listem poleconym zaznaczyć na dowodzie nadania listu „list zawiera zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego”.

W zawiadomieniu  urzędu skarbowego o złożeniu deklaracji PIT po terminie należy podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli wyjaśnić wszystkie  powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu złożenia zeznania podatkowego. Od fiskusa zależy, czy przeoczenie terminu uzna za wystarczającą przyczynę nieterminowego dostarczenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej i odstąpi od wymierzenia ci kary za opieszałość. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny, nie przysługuje ci prawo odwołania się od tej decyzji.

Sprawdź również: Jaka kara grozi za oszustwa podatkowe?

Zapłać podatek

Razem z pismem wyrażającym czynny żal musisz obowiązkowo złożyć deklarację podatkową, o której zapomniałeś i opłacić zaległy podatek razem z odsetkami. Czynny żal chroni cię bowiem przed dodatkowymi karami, natomiast nie zwalnia z obowiązku uregulowania powstałych zaległości i odsetek. Musisz także pamiętać, że jeśli nie uregulujesz w całości należnego podatku wraz z odsetkami, czynny żal nie będzie skuteczny.

Art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (kks) stanowi iż, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: