SuperBiz prawo przedsiębiorcy Świadczenie opiekuńcze! Teraz także dla emerytów

Świadczenie opiekuńcze! Teraz także dla emerytów

17.05.2015, godz. 10:00
NIEPEŁNOSPRAWNI POD DOBRĄ OPIEKĄ: Chorzy i ich rodziny nie są skazani tylko na siebie
foto: SHUTTERSTOCK

Od 1 lipca 2015 roku wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają świadczenie pielęgnacyjne. Będzie ono przysługiwało nie tylko opiekunom niepełnosprawnych dzieci, ale również osobom zajmującym się niepełnosprawnymi dorosłymi. O świadczenie pielęgnacyjne, inaczej niż dotychczas, będą mogli ubiegać się także emeryci i renciści.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakłada duże zmiany zarówno w zasadach przyznawania jak i w wysokości świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Koniec z podziałem na świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Proponowane przez Ministerstwo zmiany zakładają, że wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie lub zasiłek

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych dzieci, którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by nimi się zajmować. Jednak pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 lub 25 lat (gdy się uczą). Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1200 zł  i nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie. Opiekunowie pozostałych osób niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się bliską osobą  otrzymują natomiast zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jest on jednak znacznie niższy niż świadczenie pielęgnacyjne i wynosi obecnie 520 zł na rękę (710 zł brutto). Poza tym zależy od wysokości dochodu w rodzinie – nie może być wyższy niż 664 zł na osobę miesięcznie.

Dla wszystkich opiekunów

Po zmianach zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą miały wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą), żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1 tys. zł.
Uwaga! Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych, czy na dotychczas obowiązujących zasadach. Jeśli opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej nie zdecyduje się na świadczenie w wysokości 800 zł (bo wprowadzone zostanie kryterium dochodowe), będzie mógł pozostać przy zasiłku 520 zł, przy przyznawaniu którego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Emeryci też mają prawo

Na tym nie koniec zmian. Świadczenie pielęgnacyjne będą mogli dostać także emeryci i renciści. Obecnie takiej możliwości nie mają. Będzie ono wypłacane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą pobieranej emerytury lub renty. O taką zmianę zabiegali przede wszystkim rodzice, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę z powodu opieki nad dzieckiem, zanim zaczęło obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. W związku z tym dziś otrzymują niższą pomoc.

Dwa świadczenia

Rząd pomoże także opiekunom, którzy zajmują się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie. Po wprowadzeniu zmian każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy (lub jej nie podejmie). Obecnie osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie, nawet jeśli obie zrezygnowały z pracy.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych, m.in. w razie śmierci podopiecznych, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicy tracący zatrudnienie. Będą również mogli skorzystać ze staży, szkoleń, grantów i dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Ile dostaniesz pieniędzy

Wysokość świadczenia będzie zależała od wieku osoby, którą zajmuje się opiekun:  
* 1200 zł n a rękę  (brutto 1638 zł) w 2015 r. oraz 1300 zł (brutto 1774 zł) od 2016 r.- dla opiekunów osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczą)
* 800 zł (brutto 1092 zł) – dla opiekunów pozostałych osób.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: