SuperBiz prawo przedsiębiorcy Ulgi dla seniorów. Co przysługuje osobom starszym

Ulgi dla seniorów. Co przysługuje osobom starszym

03.05.2015, godz. 12:13
Pieniądze banknoty emeryt
foto: FOTO SE

Seniorzy są uprzywilejowani. Nie wszystkie ulgi są przyznane im ustawowo. Wiele  rabatów i ich wysokość zależy od lokalnych samorządów. Warto więc dowiedzieć się, jakie są zniżki w gminie, w której mieszkasz.

Ulgi na przejazd pociągiem
Emeryci
Mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie rencistów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Kombatanci
* 50% ulga - przy przejazdach miejskimi autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych
*  51% ulga - w komunikacji krajowej przy przejazdach: 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych
Inwalidzi  wojenni  i  wojskowi  zaliczeni  do  I  grupy inwalidów lub  uznani za całkowicie  niezdolnych do pracy   i niezdolnych   do   samodzielnej   egzystencji (choćby  bez  związku  z  działaniami  wojennymi  lub służbą wojskową)
- 78%  ulga - przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi,TLK  bilety jednorazowe w klasie dowolnej  oraz autobusami w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej
* 37% ulga - przy przejazdach pociągami IEC  bilety jednorazowe w klasie dowolnej  i autobusami w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej ,
Inwalidzi  wojenni  i  wojskowi  zaliczeni  do  II lub III  grupy inwalidów lub  uznani za całkowicie  lub częściowo niezdolnych do pracy
* 37%  ulga – na przejazd pociągami osobowymi, pospiesznymi, TLK,IEC - bilety jednorazowe w klasie dowolnej
Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej
*  100%  ulga - przy przejazdach tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania (uprawnienie, to przysługuje także przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej).
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
* 49% ulga – przy przejazdach pociągami osobowymi  (bilety jednorazowe)
* 37 % ulga – przy przejazdach pociągami pospiesznymi i ekspresowymi (bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata)
* 49% ulga – przy przejazdach autobusami zwykłymi
* 37% ulga – przy przejazdach autobusami przyspieszonymi i pospiesznymi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
* 93 % ulga - pociągi osobowe
* 51 % ulga - pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC
* 93 % - autobusy zwykłe
* 51 % ulga - autobusy przyspieszone i pospieszne
Ulga dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
* 37% ulga - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC (bilety jednorazowe lub miesięczne imienne, klasa 2, w klasie 1 dopłata
* 37% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne (bilety jednorazowe  lub miesięczne imienne)
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
* 78 % ulga - pociągi osobowe i pospieszne
* 78% ulga - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Dotyczy biletów jednorazowych

Taniej w autobusie
Seniorzy mogą korzystać z tańszych przejazdów PKS. Ulgi są różne, w zależności od miasta, w którym działa PKS i trasy. Prywatni przewoźnicy też udzielają emerytom zniżek. Komunikacja miejska jest często dla seniorów za darmo albo znacznie tańsza. W większości miast osoby, które ukończyły 70 lat  jeżdżą za darmo. O wprowadzeniu zniżek albo zwolnieniu z opłat decydują władze lokalne. Musisz zapytać w swojej miejscowości, na przykład kierowcy, czy masz prawo do jakiejś zniżki.

Darmowy abonament rtv
Z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są:
* Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
* Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
*Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
* Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
* Osoby, które skończyły 75 lat,
* Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
* Osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
* Osoby, które maja prawo do korzystania zasiłku stałego lub okresowego
* Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
* Osoby niewidome
* Inwalidzi wojenni i wojskowi
* Kombatanci, będący inwalidami wojskowymi i wojennymi lub są członkami rodzin pozostających po nich niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.
* Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku
Uwaga:  zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Żeby nie płacić abonamentu, wystarczy w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania przedstawić dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Ulgowa opłata paszportowa
* ulgowa opłata paszportowa ( 50 proc.) -  emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i  małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo pobierające zasiłki stałe . Za wydanie paszportu płacisz połowę (70 zł).

Karty seniora
Niektóre organizacje skupiające seniorów np. Akademie Seniora wprowadzają specjalne karty seniora. Dzięki nim starsze osoby mogą korzystać ze zniżek, promocji i specjalnych bonusów w firmach i instytucjach, które przystąpią do programu. Chodzi przede wszystkim o restauracje, kawiarnie, kina, teatry, księgarnie, sklepy, apteki, salony fitness, a nawet firmy budowlane.

Inne ulgi
* zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych -  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu kupujące sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.
* ulgi na telefony komórkowe-  dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących, ale są różne w zależności od operatora.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: