SuperBiz prawo przedsiębiorcy Zasiłek chorobowy. Kiedy zapłacą Ci za chorobę

Zasiłek chorobowy. Kiedy zapłacą Ci za chorobę

17.05.2015, godz. 14:00
płuca, lekarz, prześwietlenie
foto: EAST NEWS

Masz prawo do wynagrodzenia za czas trwania choroby pod warunkiem, że płacisz składki na ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy przysługuje ci za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Ile dostajesz zasiłku

Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego:
• 80 proc. wynagrodzenia
• 70 proc., jeśli przebywasz w szpitalu
• 100 proc. wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy, przypada w okresie ciąży, powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo została spowodowana chorobą zawodową. Również gdy niezdolność doi pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Kto za to zapłaci

Za 33 dni choroby w roku (nie spowodowanej wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową) pracodawca płaci ci wynagrodzenie (art.92 kodeksu pracy), natomiast od 34 dnia choroby zasiłek płaci ZUS. Jeżeli pracownik ukończył 50 lat, za 14 dni choroby płaci pracodawca, a od 15 dnia  - ZUS.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy
• nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli jesteś w ciąży lub chorobę spowodowała gruźlica - nie dłużej niż przez 270 dni
Jeśli pracodawca skrócił ci okres wypowiedzenia do jednego miesiąca, a ty w tym czasie zachorowałeś, to zachowujesz prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli za pozostałą część okresu wypowiedzenia dostałeś odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje
• za okresy niezdolności do pracy,w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia (okresy te wlicza się do okresów zasiłkowych)
• za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:
- urlopu bezpłatnego
- urlopu wychowawczego
- tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności

Pracodawca może cię sprawdzić
Pracodawca ma prawo skontrolować czy rzeczywiście chorujesz. Jeśli okaże się, że w czasie pobierania zasiłku chorobowego pracujesz zarobkowo lub wykorzystujesz zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, tracisz prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Wypadek przy pracy
Jeśli wskutek wypadku przy pracy  lub choroby zawodowej doznałeś stałego lub długotrwałego  uszczerbku na zdrowiu, przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku  z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 proc.  przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań znajdziesz na www.zus.pl.
Poza tym możesz się starać o następujące świadczenia:
•świadczenie rehabilitacyjne,
•zasiłek wyrównawczy,
•renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
•renta rodzinna,
•dodatek pielęgnacyjny,
•dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
•pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: