SuperBiz prawo przedsiębiorcy Zasiłki rodzinne 2017. O ile wzrosną i jak będą przyznawane?

Zasiłki rodzinne 2017. O ile wzrosną i jak będą przyznawane?

30.11.2016, godz. 12:46
Polskie pieniądze
foto: shutterstock

W 2017 roku zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego oraz wysokość dodatków przysługujących do zasiłku rodzinnego. Zmiany wejdą w życie od 1 listopada.

Świadczenia rodzinne 2017
Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wsparcie państwa w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Podstawową formą pomocy dla nich są świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem i kształceniem dziecka.

Zobacz koniecznie: Emerytury i renty 2017: zobacz, co zmieni się w przyszłym roku

Komu zasiłek
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego przysługuje:
* rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
* opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
Zasiłek przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
do 21roku życia, jeśli się uczy w szkole albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek przysługuje także
* osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Najważniejszy dochód
Głównym kryterium przyznawania świadczenia rodzinnego jest wysokość dochodów przypadających na członka rodziny lub dochód osoby uczącej się stanowiący podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny.

Od 1 listopada 2017 r. dochód ten o nie będzie mógł przekraczać kwoty 754 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, dochód na członka rodziny może wynieść 844 zł. W porównaniu z obecnie obowiązującą stawką kryterium dochodowe wzrośnie o 80 zł. Jest dobra wiadomość. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych, nadal będą je otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaka przekroczyły próg dochodowy. W takiej sytuacji - dzięki wprowadzonej zasadzie "złotówka za złotówkę" - ich zasiłek będzie stopniowo obniżany wraz ze wzrostem dochodów – jeśli kryterium zostanie przekroczone o złotówkę, 20 zł, 30 zł, o tę kwotę zostanie pomniejszone świadczenie. Zostanie wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20 zł.

Czytaj również: Płaca minimalna 2017: 2000 złotych miesięcznie lub 13 złotych za godzinę

Ile możesz dostać:
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.
* 100 zł na dziecko do 5. roku życia (do 31 października 2017 r. – 95 zł)
* 130 zł zł na dziecko pomiędzy 5. a 18. rokiem życia (do 31 października 2017 r. – 124 zł)
*140 zł na dziecko w przedziale wiekowym 18-24 lata (do 31 października 2017 r. – 135 zł)

Jakie dodatki do zasiłku
Do zasiłku przysługują dodatki:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Komu
* tylko rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i urodziło im się dziecko. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez potomka pierwszego roku życia.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.

Ile możesz dostać:
* 1000 zł na każde dziecko (jednorazowo)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Komu
* tylko rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i mają prawo do urlopu wychowawczego
Jest przyznawany do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko
niepełnosprawne. Nie przysługuje ci, jeśli nie zajmujesz się dzieckiem
osobiście (np. dziecko chodzi do przedszkola).

Ile możesz dostać
* 400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby urodzonych dzieci – tyle samo dostaniesz na jedno dziecko co na bliźniaki czy trojaczki).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Komu
* przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Ile możesz dostać
* 100 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko (wzrost o 5 zł)

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Komu
* rodzicom wychowującym dziecko samotnie, jeżeli nie zasądzono alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego z jego rodziców (dotyczy sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany) lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka,
* pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją

Ile możesz dostać
* 200 zł na dziecko (wzrost o 7 zł), ale nie więcej niż 400 zł na wszystkie dzieci w rodzinie
* 280 zł (wzrost o 7 zł) na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 560 zł, gdy w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego
Komu przysługuje
* rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
* rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
* osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów

Sprawdź także: Abonament RTV w 2017. Jak uzyskać zniżkę?

Ile możesz dostać
* 100 zł na dziecko do 5 roku życia (wzrost o 10 zł)
* 120 zł na dziecko powyżej 5.roku życia (wzrost o 10 zł)
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Komu
* rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, w których są dzieci uczniów od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną

Ile możesz dostać
* 100 zł na dziecko raz w roku w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego ( na wyprawkę szkolną)

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Komu
* rodzicom na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania, gdy dziecko dojeżdża do niej lub mieszka w miejscowości, w której szkoła się znajduje
* osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Ile możesz dostać
* 120 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy)w miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 7 zł)
* 75 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości (wzrost o 6 zł)
Uwaga!Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: