SuperBiz prawo przedsiębiorcy Zmiany 2017. Prawne rewolucje dotyczące każdego Polaka

Zmiany 2017. Prawne rewolucje dotyczące każdego Polaka

09.01.2017, godz. 18:00
Złotówki
foto: sxc.hu

Nowy rok przyniósł mnóstwo zmian w prawie. Dotyczą one każdego obywatela. Największe nowo-ści dotyczą portfeli Polaków, podatków oraz przedsiębiorców. W tym roku zmieniła się lub zmieni między innymi wysokość kwoty wolnej od podatku, zasady przyznawania świadczenia pielęgna-cyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych oraz kwota minimalnej emerytury. Rolnicy mogą zaś liczyć na zwiększone dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych.

Wyższe emerytury dla seniorów

• Emeryci to jedna z grup społecznych najhojniej obdarowanych przez rządzących. Minimalna emerytura to dzisiaj ponad 882 złote, a od marca 2017 roku to będzie 1000 złotych, czyli podwyżka o ponad 100 złotych. Dla osób pobierających średnią emeryturę nie wygląda to już tak opty-mistycznie – na razie dostają 2083 złote, po waloryzacji 2098 złotych.
• Również wszystkie renty socjalne wzrosną o prawie 100 zł, zaś renty z tytułu częściowej niezdol-ności do pracy o 73 zł. Podobnie jak emeryci z najniższymi dochodami zostaną potraktowani ren-ciści. Za całkowitą niezdolność do pracy otrzymają rentę w wysokości 1000 zł, a częściowa niez-dolność do pracy została wyceniona przez władze na minimum 750 zł. Trochę więcej będzie wynosiła renta socjalna – 840 zł.
• Dodatkowo od 1 października obniżony zostanie wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. PiS podkreśla, że to przywilej, a nie obowiązek i nikt nie musi rezygnować z pracy. A jak wiadomo, dłuższy staż pracy to wyższe świadczenie emerytalne. Zmiana w wieku emerytalnym obejmuje również rolników ubezpieczonych w KRUS – co nie jest dla nich dobrą informacją, po-nieważ dla nich wiek emerytalny wzrasta o 5 lat. Do końca 2017 r. rolnicy będą mieli możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
• Szczęśliwie dla emerytów rząd wycofał się z pomysłu zakazania dorabiania na emeryturze. Jednak przechodząc na emeryturę, trzeba będzie rozwiązać umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Bez tego ZUS nie wypłaci emerytury.
• Znikają z kolei emerytury częściowe. Osoby, które je pobierają, przejdą do powszechnych świadczeń po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego. Zmiany czekają też emerytury pomostowe – przeznaczone dla osób wykonujących pracę w ciężkich warunkach. Takie świadczenie przysługuje obecnie tym, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Gdy przekroczą oni odpowiednio 60 i 65 lat, muszą zgłosić się do ZUS z wnioskiem o przejście z pomostówki na tradycyjną emeryturę. Urząd nie zrobi tego automatycznie.
• Zmiany w świadczeniach emerytalno-rentowych obejmą też byłych funkcjonariuszy aparatu bez-pieczeństwa PRL. Na mocy ustawy dezubekizacyjnej ich emerytury nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Dotyczy to każdego, kto służył „na rzecz totalitar-nego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż ok. 2 tys. zł, renta – ok. 1,5 tys. zł, a renta rodzinna – ok. 1,7 tys. zł.

Zmiany ważne Dla przedsiębiorców

• Od tego roku życie firm ma być łatwiejsze – zapowiadają rządzący. Pomóc w tym ma wprowadzenie w życie przepisów usuwających bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeden z nich zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa. Ma to być gwarancja ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli.
• Kolejne novum dla firm to tzw. duża ustawa o VAT. Jej głównym celem jest uszczelnienie poboru tego podatku, który ma sfinansować kosztowne programy społeczne PiSu. Wraca tzw. sankcja ad-ministracyjna i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Do końca 2018 r. utrzymane też zostaną wyższe stawki VAT 8 i 23 proc., choć rząd obiecywał je znieść jeszcze w 2016 r.
• Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest obniżka stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy – płatników CIT – u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych sumy 1,2 miliona euro. Szacuje się, że niższa stawka obejmie 90 procent płatników CIT, czyli ok. 400 tys. firm w Polsce. Będzie to oznac-zało mniejsze o 270 mln zł wpływy do budżetu z tego tytułu.
• Inna wchodząca w życie nowelizacja ustawy o CIT zakłada obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy.
• Z kolei rosną składki społeczno-zdrowotne dla firm. Łączna kwota wszystkich składek ZUS: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowe plus fundusz pracy i składka zdrowotna będzie opiewała na blisko 1200 zł (obecnie 1121,5 zł). Nie wiadomo, ile wyniesie składka zdrowotna, której wysokość poznamy w drugiej połowie stycznia. Na razie zakłada się taką samą jak rok temu: 288,95 zł A wysokości pozostałych składek to: emerytalna – 499,28 zł (z 474,92 w 2016 r.), rentowa 204,62 zł (z 194,64), wypadkowa 46,04 zł (z 43,79), a chorobowa 62,67 zł (z 59,61). Do tego fundusz pracy, który wzrósł
do 62,67 zł z 59,61 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne

• W tym roku wzrasta także kwota świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Będzie wynosić 1406 zł netto. Do tej pory było to 1300 zł. Następne ważne rozwiązanie, które wejdzie w życie w 2017 r., wiąże się ze wsparciem dla opiekunów osób niepełnosprawnych. – Osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego – zapowiadała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

– Nie dość, że te osoby przeżywały śmierć bliskiej osoby, to traciły prawo do świadczenia i z dnia na dzień zostawały pozbawione zabezpieczenia finansowego. Teraz będą miały prawo do zasiłku dla bezrobotnych tak, jakby wykonywały pracę, a jeśli spełnią określone warunki – do świadczenia przedemerytalnego – podkreśliła minister.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w latach 2017–2027 ze wsparcia tego rodzaju skorzysta ok. 122,3 tys. osób.

Rolnicy lepiej ubezpieczeni

• Od tego roku do 65 proc. zwiększone zostaną dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich oraz spopulary-zować tzw. ubezpieczenia pakietowe obejmujące wiele ryzyk. Znowelizowana ustawa podnosi stawki taryfowe uprawniające producentów rolnych do dotacji z budżetu państwa z 3,5 i 5 proc. do 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Obowiązek ubezpieczenia upraw Unia Europejska wprowadziła od 1 lipca 2008 roku.


Kwota wolna od podatku

• Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników z 3091 zł do 8 tys. zł obiecy-wała premier Beata Szydło w czasie kampanii oraz w trakcie wygłaszania exposé. W Sejmie szefowa rządu uznała to za jeden z priorytetów gabinetu, który zostanie spełniony w trakcie pierwszych 100 dni rządu. PiS potrzebował jednak więcej czasu. Ostatecznie zmianę w kwocie wolnej od podatku mamy dopiero od 1 stycznia tego roku, a jej górna granica to 6,6 tys. zł. Nie dotyczy ona jednak wszystkich, a jedynie zarabiających nie więcej niż 6600 zł rocznie (ok. 550 zł miesięcznie).
• Dla dochodów od 6600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Zarabiający od 11 tys. zł do 85 528 zł rocznie zostają na obecnym poziomie 3091 zł. Dla osób o dochodach powyżej 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu i po przekroczeniu 127 tys. zł (powyżej 10 tys. zł miesięcznie) kwota wolna znika. Ministerstwo Finansów szacuje, że na zmianach zyska ok. 3,5 mln Polaków. Dla ok. 20 mln podatników nic się nie zmieni, a na nowelizacji straci 700 tys. osób.

autor: Łukasz Trybulski zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: