SuperBiz wiadomości 1500 zł na dziecko. Kto może otrzymać tak wysokie świadczenie?

1500 zł na dziecko. Kto może otrzymać tak wysokie świadczenie?

14.03.2016, godz. 14:42
Banknoty, pieniądze
foto: Super Express

Nie tylko 500 zł na dziecko mogą otrzymać rodzice od państwa. Niemała grupa rodzin może przez rok dostawać aż 1500 zł na jedno dziecko. Superkumulacja świadczeń rodzinnych to połączenie programu "Rodzinna 500+" i tzw. kosiniakowe, czyli 1000 zł wypłacane przez rok. Kto może otrzymać te pieniądze i jak się o nie starać?

Rodzice z niecierpliwością czekają na start programu "Rodzina 500+" w ramach którego będą otrzymywać pieniądze na każde drugie i kolejne dziecko. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dostaną rodziny nieprzekraczające progu dochodowego 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł w rodzinie z dziećmi niepełnosprawnymi.

Sprawdź koniecznie: Mamy wniosek o 500 zł na dziecko. Pobierz go i złóż w gminie [WNIOSEK DO POBRANIA]

Nie tylko 500 zł
Tymczasem od stycznia bieżącego roku wypłacany jest inny zasiłek dla rodziców - tzw. kosiniakowe, od nazwiska pomysłodawcy Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego ministra pracy w rządzie PO-PSL. Pieniądze te w kwocie 1000 zł miesięcznie, mogą otrzymywać wszyscy rodzice i opiekunowie prawni oraz faktyczni, którzy nie kwalifikują się do otrzymania zasiłku w ramach urlopu macierzyńskiego. Chodzi głównie o pracowników na umowach cywilno-prawnych, gdzie nie jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne, bezrobotnych (bez względu na to czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studentów oraz rolników. Resort pracy w poprzednim rządzie oszacował, że kosiniakowe może trafić do ok. 125 tys. rodzin.

Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli w ciągu roku od urodzenia dziecka rodzice podejmą pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę (takie same zasady obowiązują przy urlopach rodzicielskich).

Czytaj też: 500 zł na dziecko. Ekspert z ministerstwa odpowiada na pytania czytelników

Kto dostanie 1500 zł?
Pieniądze z programu "Rodzina 500+" trafią do każdej rodziny - bez względu na dochód, z minimum dwójką dzieci. Zatem rodzice, którzy mają już jedno dziecko, w przypadku narodzin kolejnego otrzymają nie tylko automatycznie 500 zł, ale również przez rok 1000 zł (o ile nie pracują na etacie). Łącznie przez pierwszy rok życia drugiego dziecka będą otrzymywać co miesiąc 1500 zł. Po 12 miesiącach, do momentu uzyskania pełnoletności dziecka, pozostanie im świadczenie w kwocie 500 zł.

By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom) rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu. Istnieje również możliwość zgłoszenia wniosku online.

Podobne zasady składania dokumentów obowiązują w przypadku 500 zł na dziecko. Dodatkowo w składaniu wniosków będą uczestniczyły banki i inne podmioty - umożliwiając np. wysłanie formularza za pomocą internetowego konta bankowego.

Komu nie opłaca się brać 1000 zł?
Zanim rodzice, którzy są uprawnieni do pobrania kosiniakowego sięgną po pieniądze, powinni się zastanowić czy na tym nie stracą. W takiej sytuacji są np. studenci otrzymujący stypendium socjalne, którzy będą musieli kosiniakowe wliczyć do dochodu, przez co mogą przekroczyć próg uprawniający do pobierania stypendium.

Zobacz także: Świadczenie na dzieci w Europie. Gdzie dostaje się więcej niż 500 zł na dziecko

W podobnej sytuacji są osoby otrzymujące zasiłki z ośrodków pomocy społecznej. Po wliczeniu 1000 zł do dochodu, mogą oni utracić świadczenie z MOPS-u. Z kolei o utratę zasiłku nie muszą obawiać się bezrobotni. Bowiem ta grupa nie ma obowiązku powiadomienia urzędu pracy o pobieraniu świadczenia oraz nie wykazuje tego w zeznaniu rocznym, ponieważ tzw. kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu - podaje serwis.

W przypadku rolników też zaszły zmiany. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniesiono dotychczasowy „jednorazowy” zasiłek macierzyński dla rolników i wprowadzono w art 35 a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nowy zasiłek macierzyński dla rolników, uregulowany w podobny sposób do  świadczenia rodzicielskiego. W związku z tym rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, czyli osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą ubiegać się o zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł miesięcznie na dzieci, składając wniosek w lokalnym oddziale KRUS."

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: