SuperBiz wiadomości 160 mln zł na rozwój i inwestycje. Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

160 mln zł na rozwój i inwestycje. Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

29.12.2016, godz. 12:39
Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
foto: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29 grudnia br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umów o finansowanie w projekcie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES) ze środków PO WER. Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarł umowy z dwoma pośrednikami finansowymi: Funduszem Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE). Podpisane umowy pozwolą uruchomić pierwszą transzę pożyczek dla PES o wartości 35 mln złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2016 (PO WER) podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą starać się o pożyczki. Udzielane będą dwa rodzaje wsparcia: pożyczki na start dla nowo powstałych PES oraz pożyczki na rozwój dla PES funkcjonujących powyżej 12 miesięcy. Wysokość pożyczki udzielonej w PO WER może wynieść nawet 500 tys. złotych.

Docelowo w nowej perspektywie na lata 2014 – 2016 do rozdysponowania będzie blisko 160 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój, inwestycje czy zachowanie bieżącej płynności takich podmiotów, jak spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Dzięki podpisaniu przez BGK umów z pośrednikami, którzy będą udzielać pożyczek na terenie całej Polski, uruchomione zostanie ok. 25 proc. przewidzianej kwoty projektu.

Zobacz także: Człowiek Morawieckiego na stanowisku prezesa BGK?

W poprzedniej perspektywie unijnej w ramach Programu Kapitał Ludzki funkcjonował program finansowania ekonomii społecznej w wersji pilotażowej. Jego efekty to: 39 mln zł dla PES, 401 podmiotów ekonomii społecznej zaangażowanych w program oraz 500 nowych miejsc pracy. Uruchomiono także fundusz gwarancyjny. W nowej perspektywie unijnej udało się zabezpieczyć nową transzę pożyczek dla PES. Ważne osiągnięcie stanowi utworzenie funduszu pożyczek bankowych w 2016 roku. Jest to wspólny sukces BGK oraz MRPiPS. W porównaniu z programem pilotażowym, nowości w programie stanowią: zaangażowanie prywatnego kapitału (pośrednika finansowego), pięciokrotne zwiększenie kwoty udzielanych pożyczek oraz dopuszczenie do programu nowych podmiotów – start-upów, które istnieją poniżej jednego roku.

Po realizacji pilotażowego programu, w ramach PO WER 2014 – 2016 uruchomiono kolejne instrumenty finansowe, niektóre zwrotne. Dzięki środkom, które udało się zagospodarować w poprzedniej perspektywie unijnej, został powołany fundusz poręczeniowy dla banków. Założenia programu na lata 2014 – 2016 przewidują utworzenie 1200 miejsc pracy oraz uzyskanie wsparcia dzięki utworzeniu funduszu pożyczkowego przez co najmniej 2030 podmiotów. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Za tę część programu odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako menedżer Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, BGK zarządza projektem. Pożyczki będą udzielane przez pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na drodze przetargu.

- Wsparcie ekonomii społecznej jest niezmiernie ważne, cieszę się więc, że możemy pomóc temu sektorowi w konkretny sposób. Zakładamy, że ze wsparcia skorzysta 2 tys. podmiotów, dzięki czemu powstanie ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Zapewnienie samodzielności ekonomicznej jest jednym z podstawowych warunków rozwoju tego sektora. Pożyczki to element szerszej struktury wsparcia. Składają się na nią miedzy innymi usługi, świadczone w akredytowanych przez ministerstwo rodziny Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Planujemy także kolejne elementy. Chcemy upowszechniać wiedzę o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych oraz o certyfikowaniu produktów i usług, świadczonych przez podmioty ekonomii społeczne – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Może cię zainteresować: Kredyty z gwarancją rządową napędzają rozwój przedsiębiorstw [RAPORT]

Uroczystości podpisania umów towarzyszyła konferencja z udziałem ministrów oraz reprezentantów BGK. Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego w konferencji udział wzięli m.in.: prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Krzysztof Michałkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Paweł Chorąży – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

- Podmioty ekonomii społecznej są szczególnie ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju lokalnego. Przedsiębiorstwa społeczne nastawione są na połączenie zysku społecznego z ekonomicznym – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Wyróżniają się one pozytywnie na rynku i właśnie ze względu na swój szczególny charakter, otrzymają wsparcie finansowe – dodał wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Źródła: mat. pras., BGK

tagi: BGK
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: