SuperBiz wiadomości 500 plus dyskryminuje niepełnosprawne dzieci?

500 plus dyskryminuje niepełnosprawne dzieci?

19.08.2016, godz. 15:03
Marek Michalak - rzecznik praw dziecka
Marek Michalak - rzecznik praw dziecka foto: Super Express

Rzecznik Praw Dziecka krytykuje program 500 plus za zapisy dotyczące rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Chodzi o to, że po ukończeniu przez dziecko 16 lat pieniądze są wypłacane zależnie od tego, jaki stopień niepełnosprawności u niego orzeczono.

Program 500 plus przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie można też otrzymać na pierwsze dziecko, ale tylko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł – jeśli rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko.  Jednak w sytuacji, w której ukończy ono 16 lat i ma lekki stopień niepełnosprawności, świadczenie przysługuje wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.

Zobacz także: 500+. Już kilkaset rodzin straciło pieniądze

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka rodziny dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności również powinny mieć prawo do świadczenia, gdy dochód rodziny nie przekracza 1200 zł na osobę. W piśmie do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zaznacza on, że „niedopuszczalne jest odmienne traktowanie dzieci legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności”. Stanowisko takie rzecznik zajął już podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

– Rządowy program wspierania rodzin powinien zapewnić jednakowy dostęp do świadczenia wychowawczego rodzinom wychowującym dzieci w lekkim stopniem niepełnosprawności z tymi, które wychowują dzieci z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – ocenia RPD.

Co na to ministerstwo? Jego zdaniem „Stwierdzenie, iż program Rodzina 500 plus jest dyskryminacyjny wobec dzieci niepełnosprawnych jest niedopuszczalne i nieuzasadnione”.

Czytaj również: 500 plus: na co rodzice wydają pieniądze?

Resort przypomina, że zasady mówiące o tym, że na wysokość kryterium dochodowego wpływ ma stopień niepełnosprawności u dziecka aż do chwili obecnej nie były kwestionowane. Nie kwestionował ich również Rzecznik Praw Obywatelskich. „Co więcej w uchwalonej w 2011 roku przy dużym zaangażowaniu Rzecznika Praw Dziecka ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zasada ta została powielona i rodzina zastępcza otrzymuje wyższe wsparcie, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub po 16. roku życia orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności" – zauważa.

Ministerstwo zaznacza także, że kryteria dochodowe w programie „Rodzina 500 plus” są znacząco wyższe niż w innych systemach wsparcia rodzin i dotyczą jedynie wsparcia na pierwsze dziecko.

Źródło: PAP, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: