SuperBiz wiadomości 500 plus pomaga dzieciom ze wsi. Wsparcie otrzymuje 63 procent z nich

500 plus pomaga dzieciom ze wsi. Wsparcie otrzymuje 63 procent z nich

15.12.2016, godz. 15:35
Rodzina 500+
foto: SHUTTERSTOCK

Ponad połowa dzieci w Polsce otrzymuje świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy na wsi niż w mieście.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej wynika, że świadczenia 500 plus otrzymuje 55 proc. dzieci do 18 roku życia. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc., w gminach miejskich – 48 proc., a w miejsko-wiejskich 58 proc. Jeśli chodzi o podział na regiony, to największy odsetek odnotowano w woj. lubelskim (61 proc. dzieci do 18 lat) oraz województwach podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim (60 proc.).

Z tych danych można wysnuć wniosek, że to właśnie na wsiach oraz w województwach tzw. ściany wschodniej mieszka najwięcej rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci. Te dane pokrywają się z informacjami, jakie na ten temat gromadzi Główny Urząd Statystyczny.

Zobacz również: 500 plus wyciągnęło ze skrajnego ubóstwa 94 proc. dzieci

Wpływ na to może mieć jednak również poziom zamożności mieszkańców – przypomnijmy, że świadczenia 500 plus można otrzymywać również na pierwsze lub jedyne dziecko, pod warunkiem, że dochód rodziny nie przekracza 800 zł lub 1200 zł na osobę (ten drugi wariant dotyczy sytuacji, w której dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność). Z danych ministerstwa rodziny wynika, że ponad 41 proc. świadczeń z programu 500 plus wypłacanych jest również na pierwsze lub jedyne dziecko (to 1,56 mln dzieci, w tym 631,2 tys. to jedynacy).

W sumie do końca listopada wsparciem z programu „Rodzina 500 plus” według szacunków ministerstwa rodziny objęto 3,79 mln dzieci do 18 lat. Analizując dane liczbowe dotyczące tylko tej grupy (bez odnoszenia ich do ogółu dzieci w Polsce) widzimy, że miastach świadczenie trafia do 1,47 mln dzieci (38,95 proc. ogółu dzieci uczestniczących w programie). Na wsiach mieszka 35,95 proc. (1,36 mln), zaś w gminach miejsko-wiejskich – 25,1 proc. (0,95 mln). To z kolei może wynikać z faktu, że generalnie nadal zdecydowanie więcej Polaków mieszka w mieście, niż na wsi (ponad 23 mln w miastach, ponad 15 mln – na wsiach).

W ujęciu liczbowym najwięcej dzieci objętych wsparciem mieszka na Mazowszu (ponad 549 tys.), na Śląsku (prawie 380 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 376,3 tys.).Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS. Do końca listopada 20 proc. wniosków o świadczenie wychowawcze rodzice złożyli przez internet. Ta forma cieszyła się największą popularnością w województwie mazowieckim (27 proc.), dolnośląskim i śląskim (po 24 proc.) i pomorskim (22 proc.). Do końca listopada w ramach programu 500 plus do rodzin trafiło ponad 15,1 mld zł.

Źródło: materiały prasowe MRPiPS, GUS; oprac. MK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: