SuperBiz wiadomości 500+: Polacy za granicą nie dostaną 500 zł na dziecko

500+: Polacy za granicą nie dostaną 500 zł na dziecko

08.04.2016, godz. 12:04
Podkowie Leśnej zabraknie pieniędzy na 500+
Podkowie Leśnej zabraknie pieniędzy na 500+ foto: SHUTTERSTOCK

Resort Rodziny przypomina, że polskie rodziny mieszkające na stałe za granicą, mają prawo do miejscowych świadczeń rodzinnych, dlatego nie otrzymają pieniędzy z programu "Rodzina 500+". Znaczenie w tym przypadku ma bowiem miejsce zamieszkania wnioskującego, a nie adres zameldowania.

- W związku z napływającą dużą ilością pytań, dotyczących prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 plus od obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium państwa innego niż Polska przypominamy, że w przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas prawo do świadczeń ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej.

Zobacz koniecznie: 5 najczęstszych błędów we wniosku o 500 zł na dziecko. Zobacz, jak je poprawić

Emigracja bez 500+
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Jeżeli więc rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Warunek ten zniesiony jest jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny zamieszkują, bądź podlegają ubezpieczeniom społecznym w dwóch różnych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Czytaj też: 500+ nie dla wszystkich rodzin. Burmistrz Podkowy Leśnej ostrzega: pieniędzy zabraknie

W przypadku zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada – również nie będą przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze względu na brak faktycznego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).

Jeden rodzic na emigracji
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą w celach zarobkowych, a reszta rodzina pozostaje w Polsce. Wówczas rodziny te będą mogły korzystać i z polskich świadczeń z programu 500 plus, i z zagranicznych - ale nie w pełnej wysokości. Jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, drugie tzw. dodatek dyferencyjny.

MRPiPS informuje, że zgodnie z tą zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca).

Świadczenia wychowawcze mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. w takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie - tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Sprawdź również: MEN o 500+: Pracownicy szkół muszą wyrazić zgodę na pracę przy obsłudze wniosków

Wysokość świadczeń na dzieci różni się w różnych państwach. W Niemczech jest np. wyższa niż w Polsce, ale w Holandii już nie. Ważne jest też, że w wielu państwach, do których zarobkowo wyjeżdżają Polacy (np. w Niemczech), wypłacane są także świadczenia na pierwsze dziecko - co w Polsce zależne będzie od kryterium dochodowego.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

500 ZŁ NA DZIECKO - WNIOSEK

WNIOSEK W PDF

WNIOSEK W WORDZIE

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: