SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko. Ekspert z ministerstwa odpowiada na pytania czytelników

500 zł na dziecko. Ekspert z ministerstwa odpowiada na pytania czytelników

13.03.2016, godz. 12:42
W Europie dają 2000 zł na dziecko
W Europie dają 2000 zł na dziecko foto: SHUTTERSTOCK

Czy na dziecko w rodzinie zastępczej przysługuje 500 zł? Na jakich zasadach świadczenie przysługuje dziecku adoptowanemu? Czy pomoc będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki? O to m.in. czytelnicy „Super Expressu” pytali eksperta Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas dyżuru telefonicznego.

Już za niecały miesiąc rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, czyli o „500 zł”. Dorośli mają w tym zakresie mnóstwo pytań. Mogliśmy przekonać się o tym podczas kolejnego dyżuru eksperta w naszej redakcji. Telefony rozgrzewały się do czerwoności. Okazuje się, że sporo wątpliwości mają opiekunowie, którzy są dla dzieci rodzinami zastępczymi. Często z różnych przyczyn taką rolę przejmują dziadkowie lub dalsza rodzina. Wiele osób może nie wiedzieć, że 500 zł przysługuje na każde dziecko, czyli też na jedyne i bez względu na dochód. Są też obawy, że dodatek 500 zł może pozbawić możliwości otrzymania innej pomocy. Wszelkie niejasności związane z z Programem „500 plus” w przypadku pieczy zastępczej wyjaśniała Czytelnikom „Super Expressu” Anna Kuszczuk z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działa infolinia ( tel. 22 529 06 68 ) i tam można na bieżąco zasięgnąć informacji.Relacja z dyżuru eksperta:


Czytelnik: Opiekuję się dwoma wnuczkami, dla których jestem rodziną zastępczą. Czy będzie nam przysługiwać 500 zł?
Ekspert: Tak. Na dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka przysługuje 500 zł na dziecko. To świadczenie określone jest jako dodatek wychowawczy. W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego jest to dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek w wysokości 500 zł na dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu liczonego na członka rodziny i od innych otrzymywanych świadczeń. Dodatek inaczej niż świadczenie przysługuje na każde dziecko. W Pani przypadku świadczenie będzie przysługiwać więc na dwoje dzieci.


Opiekujemy się własnym dzieckiem i jesteśmy rodziną zastępczą dla drugiego dziecka. Na które dziecko przysługuje świadczenie?
- Świadczenie przysługuje na pewno dla dziecka, nad którym sprawujecie Państwo pieczę zastępczą. W przypadku dziecka, którego jesteście państwo rodzicami biologicznymi, obowiązuje kryterium dochodowe.

Jestem rodziną zastępczą dla siostrzeńca. Ukończył właśnie 18 lat, ale nadal się uczy. Czy przysługuje mu 500 zł?
- Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18. roku życia.

Co w przypadku adoptowanych dzieci? Czy przysługuje na nie świadczenie wychowawcze?
- Świadczenie na dzieci przysposobione będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych. Przypominam, że w przypadku jedynego dziecka w rodzinie obowiązuje kryterium dochodowe. Na drugie i kolejne dzieci nie obowiązuje kryterium.

Gdzie złożyć wniosek w przypadku pieczy zastępczej?
- Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wzór wniosku nie jest taki sam jak formularz, który wypełniają rodzice o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Czy dodatek wychowawczy będzie mieć wpływ na wysokość innych świadczeń otrzymywanych w pieczy zastępczej?
- Nie. Dodatek nie będzie mieć wpływu na inne otrzymywane świadczenia. Ponadto podstawowe wsparcie, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie może być na poziomie niższym ni ż 660 zł w przypadku rodzin spokrewnionych. W przypadku rodzin niespokrewnionych ta kwota wynosi 1000 zł.

Na jaki okres przysługuje dodatek?
- Prawo do dodatku ustala się na 12 miesięcy. Jeśli nie ma zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnego roku.

Od kiedy liczony jest dodatek?
- Dodatek przyznaje się od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia opuszczenia przez nie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, bądź do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Czy dodatek wychowawczy także przysługuje od 1 kwietnia?
- Tak. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy, czyli od 1 kwietnia. Jeżeli więc rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Ale jeśli wniosek zostanie złożony np. 7 lipca, to dodatek będzie przysługiwał tylko od tego miesiąca.

Czy dodatek wychowawczy będzie opodatkowany?
- Nie. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Przeczytaj: Polisy dla przedsiębiorców

autor: Andrzej Antosik zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: