SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko i własna firma. Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca

500 zł na dziecko i własna firma. Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca

22.02.2016, godz. 13:00
Praca
Praca foto: SHUTTERSTOCK

W przypadku składania wniosku o 500 zł na pierwsze dziecko, trzeba będzie przedstawić szereg dokumentów poświadczających, że nie został przekroczony próg dochodu 800 zł na każdego członka rodziny (1200 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Zobacz, jakie dokładnie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, gdy prowadzi się własną firmę.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdź też: Zobacz cały wzór wniosku o 500 zł na dziecko [POBIERZ WNIOSEK]

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na
który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.2); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

Czytaj także: Kaczyński: Nigdy nie obiecywaliśmy 500 zł na pierwsze dziecko

- dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: