SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko. Internauci pytają o 500+, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada

500 zł na dziecko. Internauci pytają o 500+, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada

23.03.2016, godz. 10:18
Elżbieta Rafalska
Elżbieta Rafalska foto: Agencja Gazeta

Od kwietnia można składać wniosek o przyznanie swiadczenia wychowawczego 500+. Internauci wciąż mają wątpliwości co do zasad przyznawania dodatku i to to, czy mają się prawo o nie ubiegać. Zebraliśmy ich pytania i poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o odpowiedź. Eksperci z ministerstwa rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Czy na pierwsze dziecko można otrzymać 500 zł. Jeśli tak na jakich warunkach?
Rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia;) po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W sytuacji gdy rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko kryterium jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto na osobę w rodzinie.

Sprawdź koniecznie: Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko krok po kroku [ŚCIĄGNIJ PORADNIK]

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o świadczenie 500 zł na dziecko?
Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.
Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:
· oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
· oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
· dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań. Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.
Natomiast sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, załatwiane będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Zobacz również: 500 zł na dziecko. PKO BP gotowe do przyjmowania wniosków. Jak je złożyć?

Jeśli małżonkowie są po rozwodzie i każdy z nich wychowuje po 1 dziecku, to kto pobiera świadczenie i czy w ogóle im ono przysługuje?
O świadczenie wychowawcze rodzice będą mogli się ubiegać na dzieci, nad którymi sprawują opiekę. Przy ustalaniu prawa do niego będzie brana pod uwagę indywidualna sytuacja rodziny.

Jeśli małżeństwo wychowuje dzieci w ramach opieki naprzemiennej. Kto ma prawo pobrać pieniądze? Czy są one dzielone?
Jeżeli rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: