SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko. Jak wypełnić wniosek o pieniądze na drugie dziecko i kolejne

500 zł na dziecko. Jak wypełnić wniosek o pieniądze na drugie dziecko i kolejne

22.02.2016, godz. 14:27
Majówka
Majówka foto: SHUTTERSTOCK

500 zł na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. W tym przypadku nie potrzeba zaświadczeń o dochodach. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek. Jak go przygotować?

Opiekun dzieci wnioskujący o 500 zł świadczenia wychowawczego na każde niepełnoletnie (poza pierwszym) dziecko składa w gminie wniosek. Wnioskuje o ustalenie prawa do świadczenia na następujące dzieci zamieszkujące z nim oraz pozostające na jego utrzymaniu.

Pod uwagę bierze się dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Opiekun wypełnia wniosek w formie obszernej tabeli. Wpisuje tam następujące dane dzieci, na które chce po 500 zł: imię dziecka, nazwisko, płeć, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, data urodzenia. Co ważne, do tabeli tej nie wpisuje się pierwszego dziecka!

Przeczytaj: Zobacz cały wzór wniosku o 500 zł na dziecko [POBIERZ WNIOSEK]

Oprócz tego osoba składająca wniosek o 500 zł na dziecko, wypełnia listę,w  której zamieszcza się wszystkich członków rodziny. Zgodnie z przepisami za członków rodziny uznaje się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci niepełnosprawne, które ukończyły już 25 lat.

Do członków rodziny nie zalicza się  natomiast dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dzieci.

Co ważne, w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Zobacz: 500 zł na dziecko i własna firma. Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca

Należy podkreślić, że  rodzic ubiegający się o 500 zł na dziecko, musi w dokumentach zaświadczyć, że: członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą świadczenie nie wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie  ustawy.

W dokumentach o 500 zł na dziecko od razu podaje się numer konta, na który należy wpłacać po 500 zł na dziecko.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: